mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/64/html/Utasbiztosit��s.html

MOSZ - Union Utasbiztosítása


MOSZ az Union Biztosító által, minden szakszervezeti tagnak és családtagjának térítésmentesen utasbiztosítást nyújt, amely prémium kategóriát képvisel.

 

mosz-union-utasbizto
  • Magas összegű szolgáltatásokkal rendelkezik
  • A világ összes országára érvényes
  • Akár EGY napra is igénybe vehető
  • Rövid kiutazások (kirándulások, baráti találkozók,vásárlás a szomszéd országokban)
  • 24 órás magyar nyelvű segítség
  • Balesetbiztosítási védelem már Magyarországon is érvényes
  • Biztosítási védelem kiterjed a nem versenyszerűen űzött extrém sportokra is: sielés, snowboard, vadvizi evezés, búvárkodás 40 méter mélységig, hegyi túrázás 5 ezer méteres magasságig.
Biztosítási szolgáltatások Biztosítási összegek maximuma (forintban)
Egészségügyi
- megbetegedés vagy baleset esetén: 20.000.000.-
- betegszállítás, beteg hazaszállítása: 5.000.000.-
- szemüveg pótlása: 50.000.-
- sürgősségi fogászati ellátás: 50.000.-
Utazási segítségnyújtás és biztosítás
Beteglátogatás
- Közlekedési költség Európában: 100.000.-
- Közlekedési költség Európán kívül: 250.000.-
- Szállásköltség maximum 7 éjszakára: 40.000.-/éjszaka
Tartózkodás meghosszabbodása
- Szállásköltség maximum 7 éjszakára: 40.000.-/éjszaka
- Hozzátartozó szállásköltsége maxumum 7 éjszakára: 40.000.-/éjszaka
Helyettesítés hivatalos kiküldetésben
- közlekedési költség Európában: 100.000.-
- Közlekedési költség Európán kívül: 250.000.-
Idő előtti hazautazás megzervezése
- Közlekedési költség Európában: 100.000.-
- Közlekedési költség Európán kívül 250.000.-
- Holttest hazaszállítása: 5.000.000.-
- Személygépkocsi hazahozatala, amennyiben az a biztosított egészségügyi ellátásában válik szükségessé tényleges költség erejéig
- Telefonköltség megtérítése 15.000.-
Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás:
- Óvadék jellegű költségek: 1.000.000.-
- Ügyvédi (szakértői) költségek: 1.000.000.-
Balesetbiztosítás:
- Baleseti halál: 2.000.000.-
- Baleseti állandó megrokkanás esetén: 3.000.000.-nak az egészség- károsodás foka szerinti hányada
Poggyászbiztosítás:
a) poggyászbiztosítási összeg: 220.000.-
b) gépjármű lezárt csomagteréből eltulajdonítás esetén a biztosítási összeg: 75.000.-
sporteszközök az a) és b) pontban foglalt limitek terhére: 20.000.-
műszaki cikkek az a) pontban foglalt limit terhére: 50.000.-

Európában 60 napig, Európán kívül 30 napig tartózkodhat egy kiutazás alkalmával
- Külföldi munkavállalásra nem használható!

Szolgáltatás igénybevétele: Utasbiztosítás biztosítási feltétele

Oszvald Fruzsina

Kaáli Zsuzsanna

oszvald.fruzsina@mosz.co.hu

kaali.zsuzsa@mosz.co.hu

1. lépés:

Teendők:

Felvenni a kapcsolatot a MOSZ központban lévő ügyintézőkkel:
Utazás megkezdése előtt legalább 96 órával, de inkább 1 héttel!

E-mail-ben el kell küldeni:
- Kiutazók nevét
-Több személy kiutazása esetén valamennyi kiutazó nevére szükség van
- Tagcsoportjának a nevét
- Az utazás első és utolsó napját
- Az igénybevett napok számát
- Célországot. Autós utazásnál nem kell felsorolni az átutazó országokat. 

2. lépés: Külföldön keletkezett kár esetén feltétlenül hívni kell a: 00 36 1 4584465 éjjel nappal elérhető ügyfélszolgálati telefonszámot.

Hazaérkezés után a kárrendezést az Union Biztosító utasbiztosításikárrendezési partnere, a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. végzi. Továbbiakban a teljeskörű ügyintézés részükről történik.
A Vienna Life Biztosító elérhetőségei:
telefon: (+36-1) 413-5148,
levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 424.,
e-mail: utasbiztositas@unionbiztosito.hu,
cím: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
3. lépés: Kiutazás elmaradásakor, az időpont módosításakor, vagy az akár megkezdett utazás lerövidítésekor feltétlenül hívni kell a MOSZ Központot a napok visszaírás (áthelyezése) ügyében.
Assistance kártya:
Az egy időben egy helyre utazóknak elegendő egy assistance kártya.

Kártyát a saját elektronikus postafiókodban(e-mail)kapod meg, és onnan lehet kinyomtatni.

Ne feledd, biztosítási esemény bekövetkeztekor tárcsázni a következő éjjel-nappal hívható telefonszámot:
+36 1 4584465

Telefonhívás elmaradása esetén utólagos kárrendezéskor maximum 50.000 Ft-ot térít a biztosító.

Kártya elvesztésekor hívd a MOSZ központot és pótolja, akár külföldön is!

Jó utat, jó pihenést, jó szórakozást kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete!

 

 
Cimkék: biztosítás