mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/859/html/mav-trakcio-konzulta.html

MÁV-TRAKCIÓ konzultáció – 2012. május 31.


trakcio_konz_2012_05_31A meghirdetett MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülése konzultációvá változott, mert két társszakszervezet egyébirányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. A munkáltató továbbra is az általa fontosnak tartott KSZ módosítási pontokról szóló tárgyalást szorgalmazta. Nevezetesen: "az állásidő 2" intézményét, a négy napon belüli átvezénylés lehetősét, a 8 órás napi teljes munkaidőt és annak a rögzítését, hogy a munkaközi szünet nem része a vezetési időnek. Indoklásában hivatkozott, hogy a jelenlegi mozdonyvezetői létszámhoz képest nincs elegendő megrendelés, s a személyszállítási járatritkítás következtében 90-120 fő mozdonyvezetői felesleggel számol a cégvezetés.

Elemzése szerint a személyszállítási megrendelés miatt 300 millió Ft-ot kell megtakarítania a személyjellegű költségsoron. A társaság nem kíván csoportos leépítést, így állítása szerint szüksége van a fenti 4 intézkedésre, hogy a helyzetet kezelni tudja. Szakszervezetünk kijelentette, hogy ezeket a tervezett KSZ módosításokat a munkáltató arra kívánja használni, hogy az általános működésből fakadó kockázatok költségeit a mozdonyvezetőkkel fizettessék meg. A jelenleg hatályos KSZ-ben szereplő csökkentett munkaidő bevezetés lehetőségét kívánja fenntartani a munkáltató, de az alkalmazás jelenleg élő feltételeit már nem. Ha hozzá adjuk ehhez azt a szándékot, hogy a július elsejétől hatályos új Mt. szerint a munkaidő-beosztás 4 napon túl, de 7 napon belüli lehetőségét a munkáltató ki szeretné terjeszteni 4 napon belülre is, akkor elmondható, hogy a munkáltató teljesen felmentené magát a hatékony munkaszervezés követelménye alól. A továbbiakban nem kellene különös erőfeszítést tennie a vezénylések tartalmi hitelessége irányában, elég lenne "nagyjából összedobni azt", hiszen bármikor minden következmény nélkül módosíthatná akár a munkavállaló kárára is. Azzal a kijelentéssel, hogy az mksz nem része a vezetési időnek, a Vasúti törvényben is találkozunk, nem értjük miért kellene "papagáj klauzulaként" rögzíteni a KSZ-ben is. Természetesen ehhez az állításhoz az is párosul, hogy olyankor a mozdonyvezető nem felel a járműért, azt a lezárás után elhagyhatja. Ellenkező esetben, mikor a vezetőálláson tartózkodik, számos kötelezettsége áll fenn (pl.: az őrzési felelősség). A napi teljes munkaidő 8 órára történő felemeléséről (cserében az mksz újra a munkaidőrészévé válik 2012. júl. 1-jétől) a KSZ 2012. január 25-i módosításában már a MOSZ megállapodott.

Szakszervezetünk kijelentette, hogy hasonlóan az emberi fejfájáshoz, nem elég egy keserű pirulával a tüneteket kezelni, hanem a kiváltó okot kell megszüntetni. Jelen esetünkben, amennyiben igaz, hogy a mozdonyvezetői létszám 90-120 fővel több, mint a megrendelés-állomány, akkor olyan eszközrendszert kell bevezetni, ami támogatottan kivezeti a "felesleges" létszámot. Ennek az eszközrendszernek önkéntesnek és anyagilag támogatottnak kell lenni, ami lehetővé teszi a hivatásváltást. Egy olyan rendszer megalkotásában is partner a MOSZ, mely az országon belüli áttelepülést serkenti és támogatja, ám ehhez tudnia kellene már a MÁV-TRAKCIÓ vezetésének, hogy melyik telephelyen mekkora létszámra lenne szüksége. (Megjegyzem ilyen kimutatást a mai napig nem sikerült a munkáltatónak előállítania.) Úgy gondoljuk, hogy az egyes telephelyeken a mozdonyvezetők nem úgy nőttek ki, mint eső után a gombák, hanem megfontolt és átgondolt korábbi vezetői döntések eredménye a mai esetleges létszámtöbblet. Szakszervezetünk továbbra is az új Mt. által generált KSZ módosításokról szóló tárgyalásokat tartja elsődlegesnek, de a munkáltató által fontosnak tartott KSZ módosítási javaslatokra két héten belül megadja javaslatát. Megállapodás nem született, a tárgyalások folytatódnak.

HÍRARCHÍVUM