mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/860/html/a-mav-zrt-nel-rendki.html

A MÁV Zrt.-nél rendkívüli VÉT összehívását kezdeményeztük


vet_mav_2012_06_072012. június 7-re 14.00 órára kezdeményeztük a MÁV Zrt.-nél a Vasúti Érdekegyeztető Tanács rendkívüli ülésének összehívását. Szakszervezetünk többször kért információt az ez év decemberi menetrendváltásra tervezett Forgalmi Utasítások változásaink bevezetésével kapcsolatban. Az ígért teljes tájékoztatás hiányában továbbra sem tisztázott napjainkra, hogy a változás ismeretanyaga mikor és hogyan lesz leoktatva a munkavállalóknak és mely munkakörben foglalkoztatottakat köteleznek vizsgára. Egy biztosnak látszik, a vasúti járművezetőket vizsgáztatni kívánják, de más közlekedésbiztonsággal összefüggő munkavállalókat már nem biztos. A MOSZ szeretné, ha tiszta és világos feltételrendszert alakítana ki a MÁV Zrt. -mint az infrastruktúrát működtető vasúttáraság-, a Nemzeti Közlekedési Hatóság –mint felügyeletet gyakorló szerv- és a KTI Vasúti Vizsgaközpont, mint a vizsgáztatásért felelős szervezet. Így a VÉT összehívást kezdeményező levelünkben javasoltuk az NKH és a KTI Vasúti Vizsgaközpont szakértőinek részvételét a tárgyaláson.

A MIREL közlekedésbiztonsági berendezés oktatásával kapcsolatos 2012. március 22-i levelünkre megkaptuk a MÁV Zrt. válaszát, melyben gyakorlatilag elismerte, hogy az oktatók központi felkészítést, tematikát, oktatási anyagot nem kaptak. Nem biztosították a mozdonyvezetők számára az ismeretanyag járművön történő készségszintű begyakorlását sem. Kissé cinikusnak érezzük a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. válaszlevelében megfogalmazott kijelentést, miszerint: "Ahol igényelték, ott az időszakos oktatás időtartamára a mozdonyt is rendelkezésre bocsátottuk." Véleményünk szerint ez nem választható kategóriába tartozó tartalmi elem, hanem kötelező és elengedhetetlen feltétele az ismeretátadásnak és begyakorlásnak. A MÁV Zrt. elkészítette "A közlekedő vonat balesetek, veszélyeztetések megelőzésére" elnevezésű projektanyagát. Ebben szerepel, hogy a veszélyeztetések előidézésében gyakran közrejátszik az a körülmény, hogy a mozdonyvezető más tevékenységet végez (pl.: a szék háttámlájának a beállítása, a szerelvény fűtésének bekapcsolása, az áramfelvétel figyelése, menetigazolvány vezetése, befolyó esővíz miatt az iratok máshová helyezése, a szembe sütő nap zavarása, stb). Kérdés, ha a mozdonyvezető nem sajátította el készségszinten a MIREL berendezés kezelését, akkor az közlekedésbiztonsági kockázatot jelent? Erre szeretnénk választ kapni az illetékesektől és kíváncsian várjuk, hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni a helyzet felszámolására.

A MÁV Zrt. vezetésének - a szakszervezetek részére- a biztonság témakörében írt 2012. április 27-i levelére szakszervezetünk válaszolt és felajánlotta együttműködését. Sajnos, azóta sem kaptuk érdemi választ kezdeményezésünkre, szeretnék konkrét, a közlekedésbiztonságát jobbító intézkedésekben megállapodni. Ilyen például, hogy a mozdonyvezetők részesüljenek a vasúti közlekedésbiztonságot növelő két napos képesség- és készségfejlesztő tréningben, illetve más pozitív hatású, preventív jellegű támogatásban. Szakszervezetük az együttműködés jegyében véleményezte a MÁV Csoport vasútvállalatainak a 2012. évre vonatkozó Vasútbiztonsági Feladattervét, melyet mellékelünk. Reméljük, hogy a MÁV Zrt.-nek valóban nem csak a szavak szintjén fontos a vasúti közlekedés biztonsága, hanem a tettekben is, s ennek tanújelét is adja a rendkívüli VÉT-en.

Letöltés:  MÁV Zrt. Rendkívüli VÉT kezdeményező levél - MOSZ

Letöltés:  MÁV Zrt. MIREL válaszlevél

Letöltés: MÁV Csoport 2012. évi Vasútbiztonsági Feladatterv

Letöltés: MOSZ vélemény a MÁV Csoport 2012. évi Vasútbiztonsági Feladattervre


HÍRARCHÍVUM