mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/862/html/mosz-rendkivuli-kong.html

MOSZ Rendkivüli Kongresszus - 2012. június 6.


pajzs logo szines msolataA Mozdonyvezetők Szakszervezete 2012. június 6-án megtartotta Rendkívüli Kongresszusát (RK) és Küldöttközgyűlését (KK). Az RK először a Gazdálkodási Szabályzat módosításáról döntött. A megváltozott finanszírozási helyzet miatt a küldöttek úgy határoztak, hogy a MOSZ "szükség költségvetést" készítsen a 2012-2013-2014. évekre, s ebbe csak a szolidaritási és felhalmozási alap hozamai kerüljenek bevonásra, melyről az éves költségvetést elfogadó Küldöttközgyűlés minősített többséggel dönt. Ennek érdekében a Gazdálkodási Szabályzat IV. fejezetében a szolidaritási és felhalmozási alapot érintő pontok felfüggesztésre kerültek 2014. december 31-ig. Egyúttal a RK kötelezte a Küldöttközgyűlést és az Ügyvivő Bizottságot, hogy a 2014. évi Kongresszusra készítse el a szervezet új működési modelljét, mely biztosítja az önálló, független működését és finanszírozását.

Döntés született arról is, hogy a szolidaritási és felhalmozási alapból csak államilag garantált eszközökbe (állampapírokba) lehet befektetni, melyről a gazdasági ügyekért felelős alelnök és az elnök együttesen döntenek, a döntést követően pedig a Küldöttközgyűlésen a küldötteket írásban tájékoztatást kapnak.

A Vasutasok Szakszervezetének 41 millió Ft-os ajánlatát a zamárdi üdülővel kapcsolatosan a jelenlévők elfogadták.

A RK tagjai megtárgyalták azt az ÜB előterjesztést, mely a területi ügyvivők, a tagcsoporti vezető ügyvivők, a nemzetközi referens, a honlapkészítők és az elnök 2012. évi díjazásáról, valamint a pénztárosi tevékenységhez 2011. évhez kapcsolódó juttatásról szólt és megfogalmazták javaslataikat a Küldöttközgyűlés számára.

Az RK döntött az új Mt. változásából eredő szakszervezeti védettségről, azt javasolta a tagcsoportoknak, hogy a vállalati létszámhoz kötött védettség esetén a területi ügyvivők legyenek védettként megjelölve a vállatoknál. Amennyiben a létszámadatok lehetővé teszik további személy megjelölését, úgy arról az illetékes területek döntenek 2012. június 15-ig. A védett személyek névsorát a területek megküldik a központnak, aki elvégzi a bejelentéseket az egyes vállatok felé. Az új Mt. lehetővé teszi, hogy a szakszervezet legfőbb döntéshozó szerve további védett tisztségviselőt jelöljön meg azoknál a vállatoknál, ahol képviselettel rendelkezik. Így az RK döntött, hogy a MÁV-TRAKCIÓ esetében a MOSZ elnökét, Kiss Lászlót, a GySEV esetében a MOSZ Soproni Tagcsoport területi ügyvivőjét, Vas Lászlót, a Rail Cargo Hungaria esetében a MOSZ RCH Tagcsoport területei ügyvivőjét, Bezdán Mihályt jelöli meg védett tisztségviselőként. Ezzel a határozattal az RK befejezte munkáját, majd rövid szünet után megkezdődött a Küldöttközgyűlés.

A Küldöttközgyűlés elfogadta az RK határozati javaslatát és a következő döntéseket hozta meg:

  •  A Küldöttközgyűlés a területi ügyvivők díjazását a 2012.01-12. hó közötti időszakra a 2011. évi alapbér-kiegészítés 80 %-ában határozza meg.

  •  A Küldöttközgyűlés a tagcsoporti vezető ügyvivők díjazását a 2012. 01-06. hó közötti időszakra a 2011. évi alapbér-kiegészítés 80 %-ában határozza meg, a 2012- 07-12. hó közötti időszakra a 2011. évi alapbér-kiegészítés 50 %-os mértékének megfelelő összeget a tagcsoportok kapják meg.

  •  A tagcsoportok a pénztári tevékenységhez kapcsolódó 2011. évre vonatkozó juttatást a 2010. évi juttatással azonos mértékben és azonos feltételekkel kaphatják meg.

  • A Küldöttközgyűlés a MOSZ elnökének 2012. évi díjazását 700.000 Ft/hó összegben határozza meg.

  • A Küldöttközgyűlés a nemzetközi referens és a honlap készítők (2 fő) díjazását 2012. évben a 2011. évi mértékkel azonosan állapítja meg.

A küldöttek arról is döntöttek, hogy a tisztségviselők javadalmazása kerüljön fel a honlapra. A tagcsoporti vezető ügyvivők a taglétszám alapján bruttó 18 400-75 200 Ft/hó, a területi ügyvivők pedig  –attól függően, hogy van-e más tisztségük is- bruttó 196 000-240 800 Ft/hó díjazásban részesülnek. A tagcsoport vezetők csak a 2012. év első felére jogosultak a díjazásra.

Pozitív döntés született az Alapítvány kérelméről is, mely 2 millió Ft támogatásért fordult az alapítóhoz, hogy feladatát el tudja látni.

A Küldöttközgyűlés határozott: a "Mozdonyvezetőkért" emlékérmet 2012-ben Horváth Imrének és Talpas Józsefnek adományozza, melynek átadására a Mozdonyvezetők Országos Találkozóján kerül sor júliusban.

Amint az ismeretes, a VSZ és a VDSZSZ megkezdte egy új vasúti szövetség megalakításnak előkészítő tevékenységét. A KK. résztvevői felhatalmazták a MOSZ vezetését, hogy vegyenek részt a VSZ-szel és a VDSzSz-szel közösen ebben az előkészítő munkában.

A jelenlévők tájékoztatást kaptak a MÁV-TRAKCIÓ-val és a minisztériummal folytatott tárgyalásokról.

Az új Mt. változásáról - elsősorban a tisztségviselőknek - oktatást szervezünk, de azon minden érdeklődő MOSZ tag részt vehet. Feltétel: jelentkezés (név és tagcsoport megnevezése) a mosz@mosz.co.hu e-mail címen 2012. június 15-ig. A képzés időpontja: 2012. július 2. 10.00 órától 15.00 óráig. Előadók: Dr. Kulisity Mária bíró és Dr. Takács Gábor egyetemi oktató. Helyszín: 1145 Bp. Bácskai u. 11. (MOSZ Központ). Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a befogadási méretet, úgy új értesítést adunk a megváltozott helyszínről.

 

Határozatok:

10/2012.06.06. sz. Rendkívüli Kongresszusi határozat

  1. a 2012-2013-2014. évekre a MOSZ "szükség költségvetést" készítsen,
  2. a "szükség költségvetések" forrásainak biztosításába a szolidaritási és felhalmozási alap hozamrészei szükség szerint bevonásra kerülhetnek,
  3. a szolidaritási és felhalmozási alap felhasználásának konkrét mértékéről az éves költségvetést elfogadó Küldöttközgyűlés minősített többséggel dönt.

 11/2012.06.06. sz. Rendkívüli Kongresszusi határozat

A Mozdonyvezetők Szakszervezete hatályos Gazdálkodási Szabályzatának, IV. fejezet 2. bekezdése, IV. fejezet 4. bekezdése, V. fejezet 3. bekezdése rendelkezéseinek alkalmazását 2014. december 31-ig felfüggeszti.

12/2012.06.12. sz. Rendkívüli Kongresszusi határozat

Utasítja a Küldöttközgyűlést és az Ügyvivő Bizottságot, hogy a 2014. évi Kongresszusra készítse el a szervezet új működési modelljét, amely többek között biztosítja a Mozdonyvezetők Szakszervezetének önálló, független működését, ide értve a finanszírozás kérdéseit is.

13/2012.06.12. sz. Rendkívüli Kongresszusi határozat

A Gazdálkodási Szabályzat IV. fejezet 3. mondatát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapból befektetetés csak államilag garantált eszközökbe (állampapírokba) történhet, melyről a gazdasági ügyekért is felelős ügyvezető alelnök és a Mozdonyvezetők Szakszervezete elnöke együttesen dönt. A befektetésekről a gazdasági ügyekért is felelős alelnök a következő küldöttközgyűlésen írásban tájékoztatja a Küldöttközgyűlés tagjait.

 

15/2012. 06.06-i Rendkívüli Kongresszusi határozat

 A MOSZ Rendkívüli Kongresszusa az alábbi határozati tervezet szövegét javasolja a Küldöttközgyűlés számára elfogadásra:

A Küldöttközgyűlés a területi ügyvivők díjazását a 2012.01-12. hó közötti időszakra a 2011. évi alapbér-kiegészítés 80 %-ában határozza meg.

A Küldöttközgyűlés a tagcsoporti vezető ügyvivők díjazását a 2012. 01-06. hó közötti időszakra a 2011. évi alapbér-kiegészítés 80 %-ban határozza meg, a 2012- 07-12. hó közötti időszakra a 2011. évi alapbér-kiegészítés 50 %-os mértékének megfelelő összeget a tagcsoportok kapják meg.

A tagcsoportok a pénztári tevékenységhez kapcsolódó 2011. évre vonatkozó juttatást a 2010. évi juttatással azonos mértékben és azonos feltételekkel kaphatják meg.

A Küldöttközgyűlés a MOSZ elnökének 2012. évi díjazását 700.000 Ft/hó összegben határozza meg.

A Küldöttközgyűlés a nemzetközi referens és a honlap készítők (2 fő) díjazását 2012. évben a 2011. évi mértékkel azonosan állapítja meg.


 16/2012.2012.06.06. sz. Rendkívüli Kongresszusi határozat

 A 2012. évi I. törvény (a munka törvénykönyvéről) 273. § (3) bekezdése alapján, mint az alábbi munkáltatóknál képviselettel rendelkező szakszervezet a következő személyeket jelöli meg védett tisztségviselőként: 

   ·  MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél a MOSZ elnökét, Kiss Lászlót  

   ·  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-nél a MOSZ Soproni területi ügyvivőjét, Vas Lászlót

   ·  Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél a MOSZ RCH területi ügyvivőjét, Bezdán Mihályt.

 

17/2012. KK. Határozat

   ·  A Küldöttközgyűlés a területi ügyvivők díjazását a 2012.01-12. hó közötti időszakra a 2011. évi alapbér-kiegészítés 80  %-ban határozza meg.

  · A Küldöttközgyűlés a tagcsoporti vezető ügyvivők díjazását a 2012. 01-06. hó közötti időszakra a 2011. évi alapbér-kiegészítés 80 %-ban határozza meg, a 2012- 07-12. hó közötti időszakra a 2011. évi alapbér-kiegészítés 50 %-os mértékének megfelelő összeget a tagcsoportok kapják meg.

  · A tagcsoportok a pénztári tevékenységhez kapcsolódó 2011. évre vonatkozó juttatást a 2010. évi juttatással azonos mértékben és azonos feltételekkel kaphatják meg.

   ·  A Küldöttközgyűlés a MOSZ elnökének 2012. évi díjazását 700.000 Ft/hó összegben határozza meg.

   · A Küldöttközgyűlés a nemzetközi referens és a honlap készítők (2 fő) díjazását 2012. évben a 2011. évi mértékkel azonosan állapítja meg.

 

18/2012.06.06. sz. KK. Határozat

 2012. évben a "Mozdonyvezetőkért" Emlékérem kitüntetettjei: Horváth Imre és Talpas József.

 

19/2012.06.06. sz. KK. Határozat:

 A MOSZ Küldöttközgyűlése, mint alapító többségi szavazással döntött arról, hogy a "Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítványt" 2 millió Ft-tal támogatja és ezt az összeget 2012.07.06-ig átutalja.

 

20/2012.06.06. sz. Határozat

 A MOSZ küldötteinek többsége hozzájárult, hogy az újonnan alakuló vasúti szakszervezeti szövetségben a VDSZSZ és a VSZ mellett a MOSZ is részt vegyen.

HÍRARCHÍVUM