mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/867/html/kut-hirek-2012-juniu.html

KÜT Hírek (2012. június 7.)

Írta: ,

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanács (KÜT) hírei

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Üzemi Tanácsa az elmúlt időszakban sokat foglalkozott az Üzemi Tanácsok működési feltételeinek munkáltatóval történő egyeztetésével. A Hatályos Munka Törvénykönyve értelmében Üzemi Megállapodásban lehet szabályozni, az Üzemi Tanács jogosítványinak gyakorlását, valamint a Munkáltatóval való kapcsolatrendszert érintő kérdéseket. A dolgok azonban nem ilyen egyszerűek, április végén elkezdődtek a tárgyalások, melynek részeként átadtunk egy megállapodás tervezetet a munkáltatónak, melyet a KÜT előzőleg megvitatott és elfogadott. A tervezetben korrekt módon megfogalmaztuk a működés feltételeit, a Munkáltató és a KÜT kapcsolatának formai szabályait. A Munkáltató vezetője május 3-án tárgyalást kezdeményezett, némi változtatással a tervezetbe, amit el tudtunk fogadni. 

 Vezérigazgató Úr kifejtette, hogy a munkaügyi kapcsolatok terén megjelenő költségeket egy csomagban kívánja kezelni, így a helyi Üzemi Tanácsok, a Munkavédelmi Bizottságok, a KÜT valamint a Központi Munkavédelmi Bizottság kapcsán felmerülő költségeket. A munkáltató magyarázatát ezzel kapcsolatban elfogadhatónak tartottuk és készek voltunk a megállapodás aláírására. A Munkáltató az aláírás előtt közölte, hogy a tervezetet még egy belső ellenőrzési körön át kell futtatni, mert a hatályos munkáltatói szabályozás értelmében minden olyan szerződést, melynek költségvonzata van, ezen a szűrön át kell vezetni. Egy héttel később a VezérigazgatóÚr közölte, hogy a szóbeli egyetértésünk ellenére nem áll módjában a megállapodást aláírni, mert a Trakció menedzsmentje, valamint a területi központok vezetői nem értenek egyet a megállapodással illetve annak tartalmával. Elmondta továbbá, hogy egy következő vezetői értekezleten kívánja részletesen tárgyalni a további lépéseket, de hangsúlyozta, Ő a megállapodást szeretné megkötni. A fent említett értekezletet követően a munkáltató a tárgyalásra új megállapodás tervezet készített. E tervezet tárgyalásának eredményéről jegyzőkönyv készült melyben a munkáltató álláspontja van lefektetve, és amelyet a Központi Üzemi Tanács részéről még elfogadhatónak tartottunk. A helyi Üzemi Tanácsok tekintetében a munkáltató vezetője úgy határozott, hogy az ÜT, elnököket bevonja a tárgyalásokba és így próbálja meg egységesen kezelni a megállapodásokat. Többszöri egyeztetést követően a tárgyalás időpontját 2012. június 1-re tűzte ki, melyre a Központi Üzemi Tanács teljes létszámmal, valamint a helyi Üzemi Tanács elnökök vettek részt. A tárgyaláson a Vezérigazgató Úr közölte a Tulajdonos irányából nem támogatták az Üzemi Megállapodás megkötését, ezért egyoldalú nyilatkozatban rögzíti a KÜT működésének technikai és anyagi feltételeit. A konzultáción megismételte korábbi kijelentését a megállapodás megkötésével kapcsolatban, és további egyeztetésekre tett javaslatot.

A Központi Üzemi Tanács továbbra is kész a tárgyalások folytatására és nagyra értékeli a Vezérigazgató Úr igyekezetét a megállapodás megkötésére. Felvetődik, viszont a kérdés meddig kell folytatni ezt a játékot, háttérbe szorítva az érdemi munkát, és a MÁV és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. azon vezetői, akik különböző okokból meghiúsították a megállapodások létrejöttét hogyan képzelik a jövőben a munkaügyi kapcsolatok alakulását? Különös tekintettel a rövidesen, a Munka Törvénykönyve életbelépésével bekövetkező, eddig mindenki számára ismeretlen és nehezen értelmezhető szabályok megjelenése után!

Találgatásokba nem bocsátkozok, egy dolog azonban biztos, az Üzemi Tanácsok a munkavállalók által megválasztott olyan testületek melyeknek törvényben biztosított joga részt venni a munkáltató döntéseiben, és ezzel a joggal élni is fognak még akkor is, ha a munkáltató a számára is előirt, együttműködési kötelezettségének csak részben tesz eleget.   


Budapest, 2012. június 7.

Bordás Imre

                                                                                                                                                                    KÜT elnök  

HÍRARCHÍVUM