mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/894/html/tajekoztato-mozdonyv.html

Tájékoztató mozdonyvezetőknek - 2012. augusztus 14.


tajekoztatA MÁV Zrt.-nél megszületett a Kollektív Szerződés módosítása, ezért levélben kezdeményeztük a MÁV-TRAKCIÓ-nál a VÉT összehívását 2012. augusztus 23-ra. Az új Munka törvénykönyv szabálya szerint szakszervezetünk nem jogosult Kollektív Szerződés kötésére, illetve módosításra a MÁV Zrt-nél, várhatóan így alakul ez a MÁV-START-nál és a MÁV-GÉPÉSZET-nél is. A MÁV-TRAKCIÓ-nál viszont csak a Mozdonyvezetők Szakszervezete jogosult Kollektív Szerződést kötni vagy módosítani. A GySEV-nél szakszervezetünk várhatóan továbbra is Kollektív Szerződést köthet vagy módosíthat. Az új szabályozás szerint csak az a szakszervezet jogosult Kollektív Szerződést kötni/módosítani, akinek a taglétszáma az adott munkáltatónál eléri a munkavállalók 10 %-át.

Amint az ismeretes, a MÁV-TRAKCIÓ-nál folyó KSZ módosítási tárgyalások során a munkáltató kiterjesztően értelmezte az új Mt.-t és számos KSZ pontot semmisnek nyilvánított. Ilyen volt például a jelentkezési helyek a KSZ Függelékekben. Levelünkben jeleztük, hogy a MÁV-START-os KSZ-ben bizonyos pontok nem semmisek, míg a MÁV-TRAKCIÓ-nál azok (azonos cég- és humán vezetésnél). A MOSZ által semmisnek tartott KSZ pontokat is megküldtük levelünkben.

A GySEV-nél is folynak a KSZ módosítási tárgyalások, a munkáltató itt is számos ponton igyekszik az Mt. változáshoz nem köthető egyéb módosítási törekvéseit is érvényesíteni. A GySEV-nél a következő tárgyalási forduló időpontja 2012. augusztus 16.

Az új Mt. szerint lehetősége van a kollégáknak, hogy meghatalmazást adjanak szakszervezetünknek, miszerint őt a munkáltatónál képviselje, akár nevében eljárjon. Az Mt. 21. § szerinti meghatalmazások száma gyors ütemben gyarapszik. Minden mozdonyvezető kolléga érdeke, hogy ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe, például egy munkáltatói munkaszerződés módosítási ajánlat következtében. A meghatalmazott MOSZ tisztségviselő a munkáltatói jogkörgyakorlónak bejelenti a meghatalmazást, így az ő jelenléte is szükséges az adott munkaszerződés módosításhoz. A MOSZ tisztségviselő így a meghatalmazás birtokában személyesen tud segítséget nyújtani a mozdonyvezető kollégának a helyes döntés meghozatalában. Kérünk mindenkit, keresse tisztségviselőjét és adja meg a szükséges meghatalmazást, mert így nem válik kiszolgáltatottá és a munkáltató önkényesen nem tudja a munkaszerződését babrálni.

Több helyről jelezték, hogy bizonyos munkáltatói intézkedések sértik a Kollektív Szerződésben foglaltakat. Például nem akarnak úti időt fizetni, vagy más, a munkavállalóra nem érvényes jelentkezetési helyen jelentkeztetik munkavégzésre. Előfordult, hogy lehúzzák a ki nem adott munkaközi szünetet vagy önköltségi utat. Arra kérjük a kollégákat, hogy ezekkel az információkkal keressék meg a tisztségviselőket, akik konzultációt kezdeményeznek a munkáltatónál. Amennyiben a konzultáció nem vezet eredményre, akkor nem marad más, mint bírói úton kell érvényt szerezni a jogos követelésnek.

Az új Mt. szerint a köztulajdonú foglalkoztatók esetében a munkaközi szünet (mksz) nem lehet a munkaidő része. Ha a munkaidő meghaladja a 6 órát, akkor a 20 perces munkaközi szünetet egyben kell kiadnia a munkáltatónak 3-6 óra között, ha a 9 órát meghaladja a munkavégzés, akkor pedig további 25 perc mksz-t kell kiadni, de ezt akár több részletben is lehet. Fontos, ha a mksz-t nem tudja a munkáltató biztosítani, vagy nem tudtad kivenni azt, jelezd az esemény lapon. A ki nem vett mksz-t a munkáltatónak rendkívüli munkavégzésként ki kell fizetnie. A munkaközi szünetre nem jár díjazás, igaz, munkavégzési kötelezettség sem terhel. Főszabályként a munkavégzési hely elhagyható, természetesen az E.1.-es utasítás szabályait betartva. Szakszervezetünk szerint a vasúti jármű vezetőállása nem alkalmas az mksz eltöltésre, mert annak célja a munkavégzés alatti regeneráció, a pihenés, az étkezés, a személyes szükségletek kielégítése. Amennyiben a munkáltató a vezetőálláson jelölte ki az mksz-t, azt is jelezd az eseménylapon.


Letöltés: MÁV-TRAKCIÓ KSZ kötési jog értesítés

Letöltés:MOSZ levél VÉT összehívása 2012. 08. 23.

Letöltés: MÁV Zrt. KSZ egységes szerkezetben

Letöltés: MÁV Zrt. KSZ módosulása levél

Letöltés: MÁV Zrt. KSZ módosítás megállapodás

Letöltés: MÁV Zrt. KSZ 4. számú melléklet

Letöltés: MÁV Zrt. KSZ HF szabályozás jogköre

Letöltés: MÁV Zrt. HF minta


HÍRARCHÍVUM