mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/907/html/mav-trakcio-vet-2012.html

MÁV-TRAKCIÓ VÉT - 2012. szeptember 19.


tr_vet_2012_09_19Újabb tárgyalási fordulóban ütköztették javaslataikat a munkáltató és szakszervezetünk a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén. Napirend előtt a Forgalmi utasítások változásából eredő vizsgakötelezettségről érdeklődtünk. A munkáltató elmondta, hogy a változást a MÁV 2013-as nyári menetrend bevezetésével egy időben kívánja életbe léptetni. Az utasítások várhatón ez év októberében kikerülnek a nyomdából és azt követően történik meg az oktatás és vizsga. Erről a társaság vezetése a későbbiekben ütemtervet fog készíteni és kiadni. Arra a kérdésre, hogy a változást tartalmazó utasítások lapcserések lesznek-e, vagy az új változásokat tartalmazó teljes utasítás kerül kiadásra, a munkáltató nem tudott választ adni. Ígérete szerint ennek utánanéz és megadja a tájékoztatást. Szakszervezetünk kérte a humán igazgatót, hogy a külföldi kiküldetésről kiadott diszkriminatív tartalmú utasítást a vezérigazgató módosítsa, és visszamenőleg számolják el a 45 euro-s és 15 euro-s napidíj közötti különbséget. A humán igazgató szerint jogszerűen jártak el és nem kívánnak jogsértő elszámolást alkalmazni. A napirend előttiek után a cégvezetés újabb Kollektív Szerződés módosítási javaslatát és a MOSZ erre adott válaszát tekintették át a felek.


A munkáltatói tervezet főbb KSZ módosítási javaslatai és az arra adott MOSZ válaszok a következők:

- a munkavégzés helye jogszabályi meghatározás kisegítő szabály nélküli változatát kívánja beemelni a KSZ-be, amit szakszervezetünk nem fogad el

- szakszervezetünk javaslata, hogy a felmondási idő teljes idejére mentse fel a munkáltató a munkavállalót, ne csak a felére

- javasoltuk, hogy az átmeneti foglalkoztatási gondok megelőzésére akkor is működtessen saját munkaerő piaci információs szolgálatot, ha a MÁV esetleg nem lesz tulajdonosa a MÁV-TRAKCIÓ-nak

- nem tartottuk elfogadhatónak azt a javaslatot, hogy a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik napon számoljon el a munkáltató a munkavállalóval, álláspontunk szerint ennek az utolsó munkában töltött napon kell megtörténnie

- a 8 órás napi teljes munkaidőről szóló rendelkezést is törölni javasoltuk, mert ezt tartalmazza az Mt. is, illetve ennek KSZ-ben történő rögzítésével nem kívánjuk feladni a rövidebb munkaidőért folytatott tevékenységünket

- a munkaidő-beosztás átadásának és módosításának 7 napos szabályát 5 napra kívánja csökkenteni a munkáltató, amit szakszervezetünk nem fogad el

- nem elfogható az a munkáltatói javaslat sem, mely szerint a mozdonyvezetői munkakör zavartalan vasúti közlekedést biztosító munkakörnek minősül és így a napi munkaidő 13 órára növelhető a munkavállalóval kötött megállapodás alapján, illetve a vontatási utazók esetében a szolgálati óra nem haladhatja meg a 12 órát

- szakszervezetünk javaslata szerint amennyiben a munkavállaló a munkahelyén megjelent és állásidőt rendeltek el, úgy az új Mt. díjazáson felül (alapbér+bérpótlék) további 10%-kal megnövelt mérték illeti meg

- az új Mt. rendelkezése miatt semmisé vált csökkentett munkaidő bevezetésének korábbi szabályai megtartásával szakszervezetünk befogadja a 27%-os munkavállalói állásidő intézményét, de annak alkalmazási feltétele, hogy létre jöjjön a 2013. évre vonatkozó Foglalkoztatási Megállapodás és ezek időbeli hatálya is azonos legyen

- a munkaközi szünetre (mksz) vonatkozó korábbi KSZ szabályokon kívül szakszervezetünk 600 Ft-os díjazást tart szükségesnek szolgálatonként abban az esetben, ha az első 20 perces mksz-t követő további 25 perces mksz-t két részletbe adja ki a munkáltató

- kértük, hogy a havi a munkavállalónak kipostázott időkimutatáson kerüljenek feltüntetésre a kiadott és a kifizetett mksz-ek, a munkáltató viszont csak a ki nem adott mksz-t kívánja jelölni (lásd a mellékelt időkimutatást))

- az átirányítás, kirendelés, kiküldetés rendelkezéseinek munkáltatói javaslatát szakszervezetünk nem fogadja be

- MOSZ javasolta a 35%-os műszakpótlék 5%-ának alapbéresítésével egyetemben a műszakpótlék 30%-ra történő módosítását

- szakszervezetünk fenntartja, hogy a fel- és lejelentkezési helyekkel kapcsolatos szabályok hatályosak, így ezeket a pontokat érintő módosítási javaslatokat nem fogad el

A VÉT tárgyalás tovább folytatódik 2012. szeptember 25-én 9 órakor.


Letöltés: MÁV-TRAKCIÓ KSZ módosítási javaslat 2012. 09. 19.

Letöltés: MOSZ javaslat a MÁV-TRAKCIÓ 2012. 09. 19-i javaslatára

Letöltés: Időkimutatás -   A ki nem adott munkaközi szünet feltüntetése

HÍRARCHÍVUM