mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/912/html/balladai-homaly-fedi.html

Balladai homály fedi a MÁV-START új tervezett SZMSZ-ét


integracioA MÁV-START vezetése az Mt-ben biztosított véleményezési jog gyakorlása céljából megküldte az új Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötetétének tervezetét a szakszervezeteknek. A 2012. szeptember 28-án megtartott konzultáción szakszervezetük az alábbi kérdéseket intézte a munkáltatóhoz:- Vállalatcsoport többi tagjánál az SZMSZ módosítások lezajlottak már vagy nem? Amennyiben igen, mikor és hol érhetők el ezek a dokumentumok?


- Amennyiben az integráció végrehajtásáról a döntés megszületik, a MÁV-TRAKCIÓ és a MÁV-GÉPÉSZET mint önálló vállaltok megszűnnek vagy megmaradnak? Ha tovább élnek, mely feladatokat látják el a jövőben?

- Az átadott SZMSZ tervezetben nem találhatók a mozdonyvezetői foglakoztatásra vonatkozó szabályok, illetve az árufuvarozási vontatási szolgáltatás sem szerepel. Mi lesz a mozdonyvezetőkkel, hogyan fogják a korábbi szerződésekben rögzített árufuvarozási vontatási kötelezettségeket teljesíteni?

- Terveznek-e újabb SZMSZ módosítást. Ha igen, mikor, mely munkaköröket és feladatokat fogja érinteni?

- Nem látszik tisztán, hogy a mozdonyvezetők milyen szervezeti egységbe kerülnek, talán a személyszállítási központokba?

- A tervezett intézkedéseket mikor kívánja végrehajtani, mi a legközelebbi, illetve a végső időpontja az integrációnak?

- Az integráció következtében milyen munkaköröket és hány főt érintő létszámleépítést tervez? Összeállításra került-e már ennek az idő és végrehajtási ütemterve? Mikor hozza ezt nyilvánosságra?

- Az elbocsátani kívánt munkavállalókról milyen formában kívánnak gondoskodni?


A munkáltató válaszában kifejtette a jelenlegi SZMSZ tervezet csak az első lépés, ami alkalmassá teheti az integrációra a MÁV-START-ot. A minimál integráció szerint a mozdonyvezetők és az ő foglakoztatásukban szorosan közreműködők kerülnének át a MÁV-START-ba. Természetesen ehhez további SZMSZ módosításokra lesz majd szükség, melyek érinteni fogják a többi vállalat SZMSZ-ét is. A bizonytalanság kézzel fogható, mert nincsenek meg a szükséges döntések, nem határozott az integráció ügyében a tulajdonosi jogokat gyakorló a MÁV Zrt. sem. Előzetesen október közepén dönt az integrációról, illetve annak kiterjedéséről és mélységéről. A tulajdonosi határozat után kell a MÁV-START menedzsmentjének a szükséges árufuvarozási vontatási engedélyt megkérnie, illetve ez után lehet megkezdeni a tárgyalásokat a pénzintézetekkel a járműveket terhelő hitelekről és a folyamatban lévő EU források átviteléről. A MÁV-START számára új alapító okirat kell és kétéves, a tulajdonos által jóváhagyott pénzügyi terv is szükséges. A humán igazgató szerint az előbbi döntések után lehet csak a létszámokról, illetve az esetleges elbocsátásokról beszélni. A vállalat vezetése szerint még vizsgálják az eltérő jogi álláspontokat, hogy az integráció a munkáltató személyében bekövetkező változás (korábbi munkáltatói jogutódlás intézménye) lesz, avagy nem. A humán igazgató álláspontja szerint a mozdonyvezetők MÁV-START-ba történő átvitele a munkáltató személyében bekövetkező változás lesz, melynek optimista időpontja 2012. november vége, a realista pedig 2013. január 1.

Összefoglalva, a szándék megvan az integrációra, de hiányoznak a tulajdonosi és vezetői döntések, illetve nincsen meg a hatósági engedély a vontatási tevékenység kibővítésére, és a bankokkal sem állapodtak meg a járműveket terhelő hitelekről. A humán igazgató nyilatkozata szerint az ismertetett verzió a 12. változat és a számítógépe merevlemezén még további tervezetek lapulnak.

Talán Arany János balladája fejezi ki a legjobban a tervezett integráció jelenlegi helyzetét:

"S Ágnes asszony a patakban

Régi rongyát mossa, mossa -

Fehér leple foszlányait

A szilaj hab elkapdossa.

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el."


Letöltés MÁV-START SZMSZ tervezet

HÍRARCHÍVUM