mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/947/html/tajekoztato-mozdonyv.html

Tájékoztató mozdonyvezető kollégáknak - 2012. november 29.


Kollektívmav_vet_2012_01_10 munkaügyi vita MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

A MOSZ 2012. augusztus 27-én a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél 24 órás felmérést végzett a mozdonyvezetői munkakörülmények és a járművek közlekedésbiztonsági állapotáról. Ennek eredményeként a szakszervezetünk kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett 2012. november 15-én, a felmérés eredményeit átadtuk a munkáltatónak (lásd: a mellékelt dokumentumokat).

Az alábbi követéseket fogalmaztuk meg:

1.       A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. lássa el klímaberendezéssel a saját és az általa üzemeltetett járművek vezetőállását, hogy a mozdonyvezetők ne kapjanak hőgutát a nyári tartós kánikulában. Legyen a jármű kijárási feltétele a működő klímaberendezés.

2.       Szüntessék meg a vezetőállások nyílászáróinak a nem megfelelő tömítettségből fakadó, az egészségre káros erős huzathatását, jelentős huzatterhelését.

3.       A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. lássa el megfelelő minőségű és kifogástalan állapotú járművezetői székkel (mint munkavédelmi védőeszközzel) valamennyi saját és általa üzemeltetett járművet, így biztosítva a mozdonyvezetők az egész testre ható káros rezgések elleni védelmét.

4.       A munkáltató ne alkalmazza - a foglalkoztatást lerontó - a testet és lelket kiszipolyozó sorozatos és egymást követő késő esti/kora hajnali kezdési vagy végzési munkaidő-beosztásokat.

5.       A társaság a jelentkezési helyeken a jogszabályokban és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott vállalati utasításban és egyéb rendelkezésekben rögzített jelentkezési feltételeket maradéktalanul biztosítsa (parancskönyvi rendelkezések megléte, ivóvízellátás, megfelelő tisztálkodási lehetőségek és öltözőhelységek, a szolgálatképes állapot ellenőrzése, menetrendek, menetrendi segédkönyvek, személyes jelentkeztetés stb.).

A MÁV-TRAKCIÓ vezetése válaszlevelében közölte, nem hajlandó a kollektív munkaügyi vita lefolytatására, az egyeztető bizottság felállítására. Álláspontja szerint az új Mt. rendelkezése szerint nem köteles a munkaügyi vitát lefolytatni. Az új Mt. adós a kollektív munkaügyi vita fogalmával, az csak annak lefolytatására alkalmazható eljárási szabályokat tartalmazza. Ha a munkáltató logikáját követjük, akkor aszerint nem lehet sztrájkolni, mert ők nem folytatják le a kollektív munkaügyi vitát. A Sztrájk törvény rendelkezése szerint megnyílik a sztrájkjog: ha a kollektív munkaügyi vitában megtartott egyeztető eljárás hét napon belül nem vezetett eredményre vagy az egyeztető eljárás a sztrájkot kezdeményezőnek fel nem róható ok miatt nem jött létre. Az Ügyvivő Bizottság 2012. november 21-i ülésén megalakította a Sztrájkbizottságot. Ismételten levelet írtunk és kezdeményeztük a kollektív munkaügyi vita lefolytatását a cégvezetésnél 2012. november 26-án, erre válasz nem érkezett még. A Küldöttközgyűlés 2012. december 5-én dönt a további cselekvési formákról, egy esetleges munkabeszüntetésről. Amennyiben a küldöttek a munkabeszüntetés mellett foglalnak állást és azt a kollégák többsége támogatja, akkor annak jogszerűségének megállapítása iránti kérelmünket a bíróságra beadjuk. Jogellenes akciót nem hajtunk végre!

Új tanfolyam indításának ügye

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. (15 fő) és a GySEV Zrt. (5 fő) országos közforgalmú vasúti járművezetői tanfolyamot és gyakornok felvételt hirdetett. Szakszervezetünk folyamatosan tiltakozott a tanfolyam megindítása ellen, konzultációt kezdeményeztünk a MÁV-TRAKCIÓ vezetésénél, melyre 2012. november 23-án sor került. A munkáltató új munkakört kíván létre hozni a motorvonat-vezetőit, az alábbi típusokra kívánja megszereztetni a kompetenciát a tervezett tanfolyami résztvevőkkel: Desiró, Flirt, Talent és Uzsgyi. A Ferencvárosi telephelyre 4 főt, az Északiba 6 főt, a Székesfehérvári telephelyre 3 főt, Győrbe pedig 2 főt. A vezérigazgatónak elmondtuk, hogy a nyári menetrend-módosítás következtében 407 személyszállító vonat került ki, mely a cégvezetés akkori írásos közlése szerint 90-120 főnyi mozdonyvezetői munkaidőalappal egyenlő. Ez a létszámtöbblet a természetes fogyás következtében két év alatt tűnik el változatlan megrendelés mellett. Jelenleg is a kollégák egyes esetekben havi 15-20-30 órányi állásidőt és/vagy szolgálatelmaradást szenvednek el. Javasoltuk, hogy ha valóban hiány van ezeken a telephelyeken, akkor a meglévő kollégákat képezzék tovább ezekre a típusokra. Ösztönöztük a munkáltatót, hogy a vidéki kollégák körében tegye lehetővé a Budapest környéki, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást. A cégvezetés kijelentette, hogy eltökélt a tanfolyam megindítását illetően. Szakszervezetünk javasolta, hogy szülessen foglalkoztatási megállapodás a 2013. évre és az azt követő időszakra. A munkáltató ettől nem zárkózott el, de konkrét ígéretet nem tett. Kijelentettük, hogy a leendő női vasúti járművezetőkkel szemben semmiféle fenntartásunk vagy kifogásunk nincsen, de azt megállapítottuk, hogy a női munkavégzés követelményei és szociális feltételek nem biztosítottak. Levélben fordultuk Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy a tervezett tanfolyam és létszámfelvétel pazarló és szükségtelen kiadást jelent a közvetve közpénzt felhasználó köztulajdonú vállalatoknál, s kértük, hogy állítsa azt le. A Miniszterelnökség titkárságvezetője válaszlevelében jelezte, hogy a levelünket illetékességből a Nemzetfejlesztési Minisztériumba Németh Lászlóné miniszter asszonynak továbbították.


Letöltés: Kollektív munkaügyi vita - MOSZ

Kollektív munkaügyi vita 1. számú melléklet

Válaszlevél MÁV-TRAKCIÓ

Kollektív munkaügyi vita kezdeményezés 2 - MOSZ

Miniszterelnöknek levél

Válaszlevél Miniszterelnökség


HÍRARCHÍVUM