mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/948/html/a-kozvelemeny-megtev.html

A közvélemény megtévesztéséről vagy egy elfuserált kommunikációs anyagról tanúskodik a MÁV honlapja?


vizsgalo_biz_2012_11_30_trA MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága által jegyzett "A MÁV-TRAKCIÓ vizsgálja a MOSZ észrevételeinek jogosságát" című közlemény díszeleg a MÁV honlapján. Nem tudjuk, látta-e ezt felelős vezető, ki engedélyezte ennek megjelentetését. Na, nem azért, mert bele kívánunk szólni, hogy mit helyez ki a cég a világhálóra, hanem annak tartalma szerintünk szakmailag kínos. A címre nem kívánunk időt vesztegetni, hogy ki és mióta ruházta fel          a MÁV-TRAKCIÓ-t, hogy joghatóságként járjon el és valamiről is megállapítsa, hogy jogos vagy nem jogos. Nem ismert a cél, amit ezzel a kommunikációs üzenettel el kívántak érni a szerzők. Talán azt akarták sugallni, hogy a MOSZ nem is tudja, mit beszél és nincs is mozdonyvezetői munkaerő-felesleg a jelenlegi teljesítményekhez képest? Nem tudjuk, talán egyszer majd a szellemi alkotók ezt elmondják. De egy bizottságot legalább már sikerült felállítani: "A Mozdonyvezető Munkaerő-szükséglet Felülvizsgálati Bizottságot". Ez mi? Talán maga a vasúti inkvizíció, a tévelygő eretnekség kinyomozására létrehozott szervezet? Nosza, tudassuk a közvéleménnyel lázás munka folyik itten, feltárjuk a szükségletet, de a lényegről nem beszélünk. Nem véletlenül mondják az angolok: ha valamit nem akarsz megtenni, hozz létre egy bizottságot.

A felvezetés után nézzük tételesen a tévedések sorozatát:

  • Motorvonat-vezetői tanfolyam elnevezés szakmailag hibás, ilyet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól) nem ismer. Feltehetőleg országos közforgalmú vasúti járművezetői tanfolyamot kívánnak indítani, melyen a Desiró, Talent, Flirt és az orosz motorvonat (Uzsgyi) típusokra akarnak kompetenciát szereztetni a résztvevőkkel.

  • A munkáltató bekéri a MOSZ-tól a kevés munkával rendelkező mozdonyvezetők névsorát. (SIC). Munkaidő-beosztást (vezénylést) a munkáltató készíti el a mozdonyvezető munkavállalóknak a vonatatási megrendelések alapján. A teljesítményhiányra a munkáltató rendeli el az állásidőt vagy ő tervezteti meg az operatív szolgálatnak nevezett, előre tudott konkrét vonattal le nem fedett szolgálatot, melyek többsége elmarad. Nem a mozdonyvezető találja ki, hogy nincsen munka.

  • Több milliárd Ft-ért vett a MÁV SAP Humán Rendszert, amiben a munkaidő- és bérelszámolást végzik. Szintén több milliárd Ft-ért vásárolt saját vezénylő-programot (IVU-PLAN) a MÁV-TRAKCIÓ. Igen megmosolyogtató, hogy ilyen komoly és drága informatikai rendszerekkel megtámogatott tervezési, munkaidő és bérelszámolási adatok tükrében a munkáltató nem tudja, mi is a pontos helyzet a mozdonyvezetői foglalkoztatás területén és a MOSZ-tól várja a megvilágosodást.

  • Jelentős létszámtöbbletet a munkáltató az ez évi 2. számú menetrend módosítás bejelentését követően jelezte szakszervezetünknek. Több egyeztetés is zajlott, ahol a munkáltató által átadott dokumentumokban számszerűen kimutatta a létszámtöbbletet. Ezeket most nem tesszük fel a honlapra, ha tovább folytatódik ez a típusú és színvonalú kommunikáció nyilvánosságra hozzuk őket. Három éve folyamatosan kértük és követeltük, hogy a munkáltató mondja meg telephelyekre lebontva a feladatok ellátásához szükséges létszámigényt. Ezt a kérést eddig egyetlen vezérigazgató sem volt képes teljesíteni, sőt, volt, aki beismerte, nem is tudják megmondani.

  • A MÁV-TRAKCIÓ az átadott Kollektív Szerződés módosítási javaslatában kérte a 27% állásidő intézményének bevetését és alkalmazásnak lehetőségét a kialakult foglalkoztatási helyzetre hivatkozva.

  • 2012. július elsejével hatályba lépett az új Munka törvénykönyve, ennek értelmében a teljes napi munkaidő 8 órára emelkedett, a munkaközi szünet pedig nem lehet a munkaidő része. Ezek a rendelkezések tovább emelték a munkaidőalapot, így értelemszerűen a létszámtöbbletnek tovább kellett növekednie.

Teljesen érthetetlen a fentiek tükrében miért is jött létre a magas bizottság és mit fog megállapítani. Talán azt, hogy jelenleg nincsen mozdonyvezetői létszámtöbblet és ezt adatokkal is alátámasztják? A korábban átadott dokumentumok, melyekben szerepelnek számszerű létszámtöbblet, azok nem voltak igazak? Talán a foglalkoztatási helyzetet kívánták lerontani a 27%-os állásidő Kollektív Szerződésben történő rögzítésével? Tisztázásra váró kérdések ezek.

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Asszony és Vezérigazgató Úr!

Vetessék le a honlapjukról a hivatkozott kínos anyagot és mi is így teszünk jelen írásunkkal. Üljünk tárgyalóasztalhoz, ott beszéljük meg és rendezzük közös dolgainkat!

Budapest, 2012. november 30.                                                          Mozdonyvezetők Szakszervezete

Link a MÁV honlapra

Letöltés képként

HÍRARCHÍVUM