mozdonyvezetok-szaks

A mozdonyvezetői hivatásért!

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hírlevél
© Mozdonyvezetők Szakszervezete - mosz.co.hu/page/72/artID/950/html/dontott-a-munkabeszu.html

Döntött a munkabeszüntetésről a Küldöttközgyűlés - 2012. december 5.


sztrajk_4A Mozdonyvezetők Szakszervezete a munkakörülmények javítása ügyében kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett. A munkáltató az indítványt elutasította, elzárkózott a kollektív munkaügyi vita lefolytatásától. A MOSZ Küldöttközgyűlése december 5-i ülésén értékelte a kialakult helyzetet és döntött a munkabeszüntetésről, azok tervezett időpontjairól és közzé tette sztrájkfelhívását. A mai nappal elkezdődött a sztrájktámogató aláírások gyűjtése a mozdonyvezetők között. A szakszervezet a követelések jogszerűségének megállapítását előzetesen megkéri a bíróságtól. A MOSZ kész a tárgyalásokra és az elutasított kollektív munkaügyi vita lefolytatására.
SZTRÁJKFELHÍVÁS

 

Mozdonyvezetők, Kollégák!

Az új Munka törvénykönyv következtében a teljes napi munkaidő megemelésre került, a munkaközi szünet nem lehet a munkaidő része. A munkáltató folyamatosan igyekszik lerontani a munkavégzési feltételeket, a sorozatos és egymást követő késő esti/kora hajnali kezdések és végzések a legedzettebb testet és lelket is kikezdik. A leromlott vasúti pályákon és műszakilag elavult elöregedett vasúti járműveken több időt kell dolgoznunk úgy, hogy a pályaalkalmassági követelményeket megszigorították. Az egészségügyileg alkalmatlanná váltak méltányos visszavonulási lehetőségét a korkedvezményes és korengedményes nyugdíj intézményét eltörölték.

Nem tudjuk, hányan lesznek képesek közölünk még 56-57-58 vagy akár 65 évesen is mozdonyt vezetni. Az egészség megőrzése, a munkahelyi ártalmak minimális kockázatra történő csökkentése elemi érdeke minden kollégának. Ha nem vagyunk egészségesek, akkor nem vezethetünk! Oda a hivatásunk, akár 20-30 éves becsületes szolgálat után kereshetünk magunknak új munkalehetőségeket. A munkavégzési körülmények jelentősen befolyásolják, hogy meddig leszünk képes ellátni hivatásunkat! Sajnos az utóbbi időben egyre több kolléga temetésén veszünk részt, az elmúlt félévben megszaporodtak a mozdonyvezetői halálesetek.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 2012. augusztus 27-én megszervezett és végrehajtott - a kollégák közreműködésével- egy felmérést a mozdonyvezetői munkavégzési körülményekről és a járművek közlekedésbiztonsági állapotáról. A 24 órás felmérés eredményeit feldogoztuk, és 2012. november 15-én kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztünk a MÁV-TRAKCIÓ vezetésénél. A munkáltató elzárkózott a munkaügyi vita lefolytatása, az egyeztető bizottság felállítsa elől. A MOSZ 2012. november 21-én megalakította a Sztrájkbizottságot, és 2012. november 26-án ismételten levélben kérte a cégvezetést, hogy a kollektív munkaügyi vitát folytassa le. Válasz a mai napig erre nem érkezett.

A Mozdonyvezetők Szakszervezetének Küldöttközgyűlése 2012. december 5-i ülésén a kollektív munkaügyi vitát, az egyeztetést elutasító munkáltatói magatartást követően munkabeszüntetést hirdetett 2013. január 24-én 9-től 11 óráig a személyszállítást, január 29-én 0.00-tól 30-án 24.00 óráig a személyszállítást, január 31-én 9-től 11 óráig az árufuvarozást, február 7-én 0.00-tól 8-án 24.00 óráig az árufuvarozást, február 11-én 0.00-tól 15-én 24.00 óráig a személyszállítást, február 18-án 0.00-tól 22-én 24.00 óráig az árufuvarozást, február 25-én 0.00 órától határozatlan ideig a személyszállítást és az árufuvarozást érintően.

 

Mozdonyvezető kollégák fogjunk össze és követeljük együtt:

  1. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. lássa el klímaberendezéssel a saját és az általa üzemeltetett járművek vezetőállását, hogy a mozdonyvezetők ne kapjanak hőgutát a nyári tartós kánikulában. Legyen a jármű kijárási feltétele a működő klímaberendezés.
  1. Szüntessék meg a vezetőállások nyílászáróinak a nem megfelelő tömítettségből fakadó, az egészségre káros erős huzathatását, jelentős huzatterhelését.
  1. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. lássa el megfelelő minőségű és kifogástalan állapotú járművezetői székkel (mint munkavédelmi védőeszközzel) valamennyi saját és általa üzemeltetett járművet, így biztosítva a mozdonyvezetők egész testére ható káros rezgések elleni védelmét.
  1. A munkáltató ne alkalmazza - a foglalkoztatást lerontó - a testet és lelket kiszipolyozó sorozatos és egymást követő késő esti/kora hajnali kezdési vagy végzési munkaidő-beosztásokat.
  1. A társaság a jelentkezési helyeken a jogszabályokban, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott vállalati utasításban és egyéb rendelkezésekben rögzített jelentkezési feltételeket maradéktalanul biztosítsa (parancskönyvi rendelkezések megléte, ivóvízellátás, megfelelő tisztálkodási lehetőségek és öltözőhelységek, a szolgálatképes állapot ellenőrzése, menetrendek, menetrendi segédkönyvek, személyes jelentkeztetés stb.).

 

A Te Életed – a Mi Hivatásunk!

 

Rajtunk múlik, tegyünk érte!

 

Budapest, 2012. december 5.

 MOSZ Sztrájkbizottsága

HÍRARCHÍVUM