A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Megszülettek a megállapodások- 2015. március 11.


trakci_2012_01_25Aláírásra kerültek a MÁV-START Zrt-nél a Foglalkoztatási és az E.1-es Utasítás módosításáról szóló megállapodások. A Foglakoztatási megállapodásban a munkáltató vállalta, hogy 2016. december 31-ig mozdonyvezetői munkakörben foglalkoztatót munkavállalók munkaviszonyát a munkáltató működésével összefüggő okból felmondással nem szünteti meg. A legalább 35 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező vagy az 55. életévét betöltött, egészségügyi okokból munkaköre ellátására véglegesen alkalmatlanná vált mozdonyvezető számára a munkáltató köteles felajánlani másik munkakört. A társaság ez év első felében 45 fő munkavállaló számára indít országos közforgalmú vasúti járművezetői tanfolyamot. A munkáltató törekszik a vontatási feladatok egyenletes elosztására, amennyiben szükséges határozott idejű munkaszerződés módosításokkal biztosítja az önkéntes munkavállalói mozgást az egyes TSZVI-k között. A munkaszerződés módosítást vállalók részére a cégvezetés lakhatási támogatást vagy megfelelő minőségű szállást biztosít. A munkáltató vállalja a laktanyai elhelyezés színvonalának javítását. A vezetőállások és a munkavégzésre szolgáló helyiségek és tartózkodási helyek munka higiénés és biztonsági körülményeit folyamatosan figyelemmel kíséri a társaság és évente azokat legalább egy alkalommal a szakszervezettel közösen felmérik, szükséges javításokat kezdeményezik. A hálózaton 50 darab táblagép kerül pilot jelleggel tesztelés céljából kiadásra és a tapasztalatokat a munkáltató megosztja a szakszervezettel. A táblagép bevezetése és rendszeresítése előtt a társaság és a szakszervezet megállapodást kötnek a technológiai folyamatok átalakítása következtében megváltoztatni kívánt foglalkoztatási kérdésekben. A Mozdonyvezetők Szakszervezete vállalta, hogy a megállapodás tárgyát képező kérdésekben nem kezdeményez munkabeszüntetést. A felek vállalták továbbá, hogy a munkaköri alkalmatlanság miatt hivatásukat elhagyni kényszerült mozdonyvezetőkről történő gondoskodás formájáról további egyeztetéseket folytatnak.

Ez év elején az E.1-es Utasítás módosítását is kezdeményezte a munkáltató- a benyújtott módosítási javaslatból kikerül a mozdonyfelvigyázónál történő "személyes jelentkezés". A többszöri egyeztetés eredményeként a hivatkozott korábbi utasításrész visszakerült a módosítási tervezetbe, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kell jóváhagyásra benyújtani. A munkáltató vállalta, hogy az ETCS 2 képzés 8 órás elméleti és gyakorlati részből áll, melyben a mozdonyszimulátoros gyakorlás lehetősége is biztosított lesz, majd ezt a blokkot egy legalább 10 órás felügyelet alatti vezetésnek kell követnie. Az oktatási segédanyagokat szakszervezetünk véleményezi, amit a kollégák a képzésen megkapnak. A társaság vezetése vállalta, hogy az E.1-es-ből kikerült részeknek vállalati utasításba történő szabályozását előzetesen szakszervezetünkkel véleményezteti.Letöltés:

Foglalkoztatási megállapodás - MÁV-START

E.1-es megállapodás


2020 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2020 november-december

  • Megegyezés a 2021.évi béremelésről az RCH-nál
  • A teljesítményösztönző margójára
  • Hat hónappal meghosszabbodik az orvosi alkalmassági tanúsítványok érvényessége
  • Oktatás, képzés..
  • A zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása
  • Segíts hogy segíthessünk

Megtekintés Korábbi számok