A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Bíróságot kap a vasút


Harmonizáció Hungrail: az uniós jog kevéssé figyel a térségi sajátosságokra

Június 16-ig kell átültetni a hazai szabályozásba az Egységes Európai Vasúti Térség létrehozásáról megfogalmazott, uniós irányelvet. Az új elvárásoknak megfelelő, közel teljesen új vasúti törvény közigazgatási egyeztetésre vár. Lesz benne szigorítás és enyhítés is. Választott bíróságot kap a szakterület


Közigazgatási egyeztetésre - előbb azonban még némi csiszolásra - vár a 2005-ös vasúti törvény módosítása, amely olyan sok és olyan nagy súlyú változást tartalmaz az eredeti törvényhez képest, hogy arra a szakmában teljesen új törvényként tekintenek. Lapunk információ szerint az egyeztetés után két hetet kapnak az anyag véleményezésre a módosításba bevont szervezetek szakértői, mielőtt a dokumentum az Országgyűlés elé kerül. A törvény mostani módosítására az uniós tagságunkkal együtt járó kötelező jogharmonizáció miatt van szükség. Az Egységes Európai Vasúti Térség létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelező határideje 2015. június 16.

Az új törvény sok szigorítást hoz a mostani szabályozáshoz képest. A Hungrail várakozásai szerint (amelyeket egy minapi vasúti konferencia tapasztalataként szűrt le) e szigor megjelenik a piacfelügyeletért felelős vasúti igazgatási szerv működésében jogi, döntéshozatali, és szervezeti függetlenségi szempontból is. A szigorítással megvalósulnak a biztonságos vasúti működésnek azok a peremfeltételei, amelyeket az EU elvár, és ami garanciát jelenthet az erősebb szakmai kontrollra. Uniós igény az is, hogy a vasúti pályahasználati díjakat független szervezet szedje be.

Új szervezet lesz a Vasúti Állandó Választottbíróság, amely a vasúti társaságok egymás közötti vasúti tárgyú jogvitáit - a felek előzetes megállapodása alapján - gyakorlatilag a bíróságok helyett jogosult megtárgyalni és eldönteni. E bíróság a jogalkotó szándéka szerint szakértő testületként is működik majd a vasúti igazgatási szerv felkérésére, az igazgatási szerv által feltett konkrét kérdésekben. E bíróság létrejötte egyébként megkönnyíti a Hungrail munkáját, amelyben egyébként is kiemelkedő hangsúly jut a vasúti érdekek érvényesítésére.

Lesznek enyhítések is a mostani regulákhoz képest. Az Európai Parlament és a Tanács 2012-es irányelve alapján számos kötelező előírás alóli mentességet átvesz az új vasúti törvény. Az irányelv ugyanis lehetővé teszi, hogy adott kereteken belül a tagállamok vasúti törvényei illeszkedhessenek a tagállamok jogrendszeri jellegzetességeihez. E rugalmasság javíthatja a vasúti ágazat versenyképességét, ami azért is fontos, mert az uniós szabályok általában nem, vagy csak kevés esetben veszik figyelembe a kelet-európai sajátosságokat. "Minden olyan lehetőséggel élni kell, amely biztosítja a szomszédos országok közötti zökkenőmentes továbbhaladást a vasutak számára" - hangsúlyozza a szervezet. Komoly előrelépés az is, hogy a új törvény készül a turisztikai és egyéb kötöttpályás rendszerekről is, szétválasztva a vasúti jellegzetességeket mutató, de egyébként eltérő jellegű vasúti rendszereket. Eddig folyamatos problémát jelentett, hogy a törvény azonos mércével rendelkezett ezekről a rendszerekről és a nagy vasútvállalatokról.

Világgazdaság

2020 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2020 november-december

  • Megegyezés a 2021.évi béremelésről az RCH-nál
  • A teljesítményösztönző margójára
  • Hat hónappal meghosszabbodik az orvosi alkalmassági tanúsítványok érvényessége
  • Oktatás, képzés..
  • A zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása
  • Segíts hogy segíthessünk

Megtekintés Korábbi számok