A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Üzemi Tanács Hírlevél (Miskolc - március)


Üzemi tanácsi hírlevél
Miskolc TSZVI


1. Gazdasági tevékenységről tájékoztató:

Bakos Csaba: Füzesabonyban az I. vágány melletti épületből a Start átköltözik a Szociális épületbe. A jelenleg használt összes helyiséget visszaadjuk. A munkavédelmi bejáráskor megállapítást nyert, hogy a férfi és női öltöző nincs elkülönítve. Ez a probléma megoldódik, a jelenlegi oktató termet átalakítják erre a célra. A telephelyvezető irodája a bejárattal szemben, az utánfizető pénztár mellette, az emeleten kap helyet a pénztárellenőr, a vezénylő. A külsős felvigyázó a jelenlegi várakozó helyiségben, a JBI munkavállalói a mostani felvigyázó helyiségben lesznek. A tisztasági festést illetően tárgyalások folynak az IK-val.

Kántor Kálmán: Problémát jelent, hogy a jegyvizsgáló munkavállalók a mozdonyvezetőkkel egy helyiségben lesznek elhelyezve. Van olyan mozdonyvezető, aki 8-9 órát tölt a várakozó helyiségben.

2. Egyebek:

Tóth Ferenc Attila: Lesz Füzesabonyban átalakítás vagy csak festés? A lenti férfi WC-ben áldatlan állapotok vannak, javíttatni kell a bűzelzárót.

Bakos Csaba: Csak festés lesz, nem lesz átépítés.

Szendrei Géza: A csapadékvíz elvezetést fontos volna ellenőrizni, hogy a festés után ne ázzon be a tető.

Vincze László: Van lehetőség arra, hogy a pénztárost az aluljárón keresztül a vasútőr elkísérje, ha az új helyen tölti az éjszakát? A pénztár bezárására és átgyaloglásra időt kell biztosítani.

Bakos Csaba: Ez megoldható. Terveink között szerepel, hogy megnézzük a miskolci mozdonyvezetők vezénylését, mit jelentene, ha készenléti jellegű volna a munkaidejük.

Laczai Lajos: A munkáltató a munkaidő beosztással kényszeríti a munkavállalót arra, hogy akár 8 órával a munkaidő kezdete előtt jelenjen meg a munkahelyén. Csépke úr látogatásához kapcsolódóan "későn lett kifüggesztve a látogatás időpontja azért, hogy a szakszervezet képviselői ne tudjanak rész venni a találkozón.

Novák Péter: Az ÖBB kocsi átadásra meghívott újságírókkal is találkozni kívánt Csépke úr, így kellett szervezni.

Kántor Kálmán: Szekrényt szeretnénk a feljelentkezési helyünkön Füzesabonyban, amelyben az útvonalkönyvet és a táskát el tudnánk helyezni. Ez körülbelül 70 főt érint.

Vincze László: A mobiltelefonok töltőfala hogyan lesz áthelyezve Füzesabonyban?

Bakos Csaba: 1/3-2/3 a régi és az új helyen. 55 db ÖBB kocsit vásárolt a Start, 10 db érkezett meg, ebből 5 db került Miskolcra. Szerencs-Budapest-Keleti állomások között fog közlekedni. Meg lehetne vizsgálni szerkezeti és költség szempontból mit jelentene, ha légkondicionálóval és WIFI-vel látnák el.

Béres Norbert: A kettes ülések közé szemétgyűjtőket lehetne felszerelni.

Tóth Ferenc Attila: A februári túlórákról kaphatunk adatokat?

Bakos Csaba: Összes túlóra: 4818 óra, mozdonyvezetői túlóra: 3412 óra, jegyvizsgálói túlóra: 1330 óra.

Kántor Kálmán: Be vannak jelentve mozdonyvezetők vizsgára, olyan vonalra amelyen 10-20 éve nem jártak már. Hogyan fognak levizsgázni, hiszen jelentős átalakítások történhettek azóta.

Laczai Lajos: Ellentmondás van a parancskönyvben a vezetési idő megállapításával kapcsolatosan.

Bakos Csaba: Ez a parancskönyv már a hatóságnál van állásfoglaláson.

Novák Péter: Ez a parancskönyv a bírságtól megvédi a mozdonyvezetőket.

Tóth Ferenc Attila: Én ebben nem vagyok olyan biztos.

Laczai Lajos: A parancskönyv tudomásul vétele a régi Üzemirendben benne volt. A HVU és az Üzemirend összeszerkesztése után is benne maradt. Ezt továbbra is jogszerűtlennek tartjuk, ezt már jeleztük.

Novák Péter: A tablet projekt bevezetése ezt a parancskönyv beolvasási problémát ki fogja váltani.

Soósné Svájku Krisztina: A jegypénztári információs tábláról van-e valamilyen hír?

Bakos Csaba: Nem biztos, hogy információs tábla lesz - tárgyalunk róla. A munkáltató (hálózati szinten) az Üzemi Tanáccsal- és a Munkavédelmi Bizottsággal helyi megállapodást hajlandó kötni - most egy tervezetet adok át - a jövőben beszéljünk erről.

Kántor Kálmán: FA8202U tolatós tehervonat 9 óra helyett 8 órára van tervezve.

Laczai Lajos: A Tiszai várakozó helyiség és a WC közötti ajtó kinyitása lehetséges-e?

Bakos Csaba: Egyeztetés folyik az ingatlannal.

Laczai Lajos: Az állomási lassújel kitűzés utasítás és szabályellenes.

3. KÜT ülésről tájékoztató:

Laczai Lajos: Előzetes ismertetést kaptunk a munkabérelőleg utasítás tervezetéről majd tájékoztatást kaptunk a VBKJ-ról, ezután Kakuk István biztonsági vezető úr tartott beszámolót.

 

4. Szociális pénzeszközök felosztása

Szociális pénzeszközök felosztása: 16 fő által benyújtott segélykérelmet elbíráltuk, egy kérelemhez kiegészítést kértünk. Így 15 fő 245 744Ft segélyben részesült. Munkabér előleget 15 fő kért, 2 178 000 Ft összegben. Üzemi Tanács és a munkáltató együttes döntése alapján mindenki megkapta a kért előleget.

Az áprilisi ülés időpontja: 2015. 04 23. 08.00 óra, Miskolc JBI Műszaki Klub.

2020 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2020 november-december

  • Megegyezés a 2021.évi béremelésről az RCH-nál
  • A teljesítményösztönző margójára
  • Hat hónappal meghosszabbodik az orvosi alkalmassági tanúsítványok érvényessége
  • Oktatás, képzés..
  • A zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása
  • Segíts hogy segíthessünk

Megtekintés Korábbi számok