A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Vasutas Egészségpénztár


A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár
2015. évi küldöttközgyűlésére
2015. május 28-án 10 óra 30 perckor
a Rail Cargo Hungaria Zrt. Székház (Kinnarps ház) 1. emeleti konferenciatermében
(1133 Budapest Váci út 92) kerül megrendezésre.
A küldöttközgylés tervezett napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a 2014. évi tevékenységéről.
2. A Vasutas Egészségpénztár 2014. évi mérlegjelentése.
3. Az Ellenrző Bizottság jelentése a Vasutas Egészségpénztár 2014. évi
beszámolójáról.
4. Könyvvizsgálói jelentés a beszámoló felülvizsgálatáról.
5. A Vasutas Egészségpénztár rövid és hosszú távú pénzügyi tervének
elfogadása.
6. Egyebek.


A napirendi pontokhoz kapcsolódó iratok a Vasutas Egészségpénztár székhelyén
megtekinthetők.
2020 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2020 november-december

  • Megegyezés a 2021.évi béremelésről az RCH-nál
  • A teljesítményösztönző margójára
  • Hat hónappal meghosszabbodik az orvosi alkalmassági tanúsítványok érvényessége
  • Oktatás, képzés..
  • A zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása
  • Segíts hogy segíthessünk

Megtekintés Korábbi számok