A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Tájékoztató a 35 év feletti gyakorlati idővel rendelkező mozdonyvezetők alapbéremeléséről folytatott tárgyalásokrólpajzs logo szines msolataKorábban már 2012-ben megállapodtunk az akkori MÁV-TRAKCIÓ vezetésével a mozdonyvezetői bértábla módosításról. Ennek értelmében megszületett a 35 év feletti gyakorlati idővel rendelkezők mozdonyvezetők bértarifacsoportja, de az abban szereplő alapbér megegyezik a 30 év feletti gyakorlati idővel rendelkezők csoportjában szereplő összeggel. A hivatkozott munkáltatói ígéret szerint 2012. év végén a biztató üzleti eredmények terhére az alapbéremelésre sor került volna, de akik ezt a vállalást tették, azok már nem itt dolgoznak. A Mozdonyvezetők Szakszervezete folyamatosan napirenden tartotta ezt az ügyet, de az aktuális vezetők nem voltak hajlandók erről érdemben tárgyalni.

Változás a 2015. évi béremelés alkalmával történt, amikor is 2015. február 19-én szándéknyilatkozatban kötelezte el magát a MÁV-START vezetése: "hogy a mozdonyvezetőkre vonatkozó bértarifa rendszer 35 éven felüli szakmai gyakorlati idővel rendelkező mozdonyvezetőkről szóló táblázatban szereplő alapbér összegéről tárgyalásokat kezdeményeznek és annak emelt összegéről 2015. I. félév végéig megállapodnak". A tárgyalások során szakszervezetünk végig együttműködő magatartást tanúsított, de a munkáltató nem hajlandó az alapbéremelésre. A Mozdonyvezetők Szakszervezete elfogadta a 10 000 Ft-os emelés két részletben történő végrehajtását, 2015. július elsejétől 5 500 Ft-os, 2016. január elsejétől 4 500 Ft-os alapbéremelést a 35 éven felüli gyakorlati idővel rendelkező mozdonyvezetők esetében. A cégvezetés azonban vállalásával ellentétben nem hajlandó megállapodni az alapbéremelésről, csak bérkiegészítésként hajlandó a fenti összegeket kifizetni, akár egyoldalú munkáltatói intézkedésként is.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete ilyen tartalmú megállapodást nem kívánt és a jövőben sem szándékozik aláírni, ami a munkáltató kényének és kedvének szolgáltatná ki a kollégákat. A bérkiegészítés főjellemzője, hogy azt a társaság vezetése bármikor visszavonhatja. Ilyen "fegyelmező eszközt" szakszervezetünk nem ad a munkáltató kezébe. A cégvezetés jól kitapintható célja, hogy megbénítsa a mozdonyvezetői érdekvédelmet, hiszen egy ilyen megállapodás aláírása után "zsarolhatóvá" válna szakszervezetünk. A jövőben ilyen helyzetben nem tudnánk tagjaink jogaiért és érdekeiért fellépni anélkül, hogy ne kellene számolni azzal munkáltatói fenyegető kockázattal, miszerint: "ha nem úgy viselkedtek, ahogy azt mi elvárjuk, akkor elvesszük ám tagjaitoktól a bérkiegészítést!" Ismerjük a hatalmi pozícióból fakadó mondást: "a kollektív szorongás a jó alattvaló ismérve". A Mozdonyvezetők Szakszervezete viszont ellenáll a munkáltatói nyomásgyakorlásnak és továbbra is elkötelezi magát a mozdonyvezetői érdekvédelem cselekvőképessége mellett!

Gyors leltárt tartva, ha létre jött volna az ígért megállapodás, akkor -a munkáltató adatai szerint- ebben az évben 525 fő kaphatná meg az alapbéremelés első 5 500 Ft-os részletét, ami 36 millió forintba kerülne vállalatnak, 2016-ban további 130 fő részesülhetne alapbéremelésben, ami még 18 millió Ft-ot jelente a cég költségvetésében, tehát mindösszesen 54 millió Ft-ról beszélünk. Tájékoztatásként a MÁV-START személyi jellegű kiadása 2014-ben 69 milliárd forint volt.

A vállalatvezetés kincstári negédes kijelentése: "nekünk fontosak a mozdonyvezetőink", csak üres szólam maradt. A vasúti rögvalóság szerint nincsen alapbéremelésre 54 millió Ft azoknak, akiktől elvették a korkedvezmény intézményét, akik életük javát ledolgozták a magyar vasútnak, nap mint nap kockáztatják életüket és áldozzák fel egészségüket hivatásunkért! Íme, a kiszámítható magyar mozdonyvezetői életpálya modell, bizonyára ezzel toborozzák majd a következő mozdonyvezetői tanfolyamra a gyakornokokat is!

A jelenlegi helyzetet értelmezve igaz ránk a "haza bölcse", Deák Ferenc mondása: "Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges."

A Mozdonyvezetők Szakszervezete kész a tárgyalások folytatására, de célunk továbbra is az, hogy a bértarifatáblában rögzített alapbéremelést kapjanak a 35 év feletti gyakorlati idővel rendelkező mozdonyvezető kollégák.

Letöltés: Tájékoztató

Letöltés:MOSZ javaslat

2020 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2020 november-december

  • Megegyezés a 2021.évi béremelésről az RCH-nál
  • A teljesítményösztönző margójára
  • Hat hónappal meghosszabbodik az orvosi alkalmassági tanúsítványok érvényessége
  • Oktatás, képzés..
  • A zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása
  • Segíts hogy segíthessünk

Megtekintés Korábbi számok