A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Aláírásra került a MÁV-START Kollektív Szerződésnek módosítása és a Foglalkoztatáspolitikai megállapodás " 2015. október 6.


kezfogas2A MÁV-START 2015. október 6-i VÉT ülésén aláírásra került a Kollektív Szerződés módosítása, vonatási utazókat és a felvigyázókat érintő főbb változások:

 • A munkáltató érdekkörében felmerült okból hatóság előtti tanúként történő meghallgatás díjazásának mértéke 8000 Ft/nap.

 • Az átvezénylési díj mértéjére vonatkozó rendelkezés hatálya és a munkába járás 28 Ft/ km költségtérítése kiterjed a mozdonyfelvigyázó, valamint a területi személyszállítási és vontatási igazgatóságok létszámában foglalkoztatott külsős mozdonyfelvigyázó munkakört betöltő munkavállalókra is.

 • vontatási utazók esetében a munkaközi szünetre (mksz) vonatkozó alábbi részletesebb szabályok kerültek rögzítésre:

  • ha a szolgálat a hat órát meghaladja, de a kilenc órát nem éri el, 20 percet,

  • ha a szolgálat a kilenc órát meghaladja, az első munkaközi szünetre 25 percet, a másodikra 20 percet kell biztosítani

  • a munkaközi szünetek sorrendje nem cserélhető fel, és több részletben nem adható ki,

  • a második munkaközi szünetet a lejelentkezési idő kezdetét megelőzően legalább 30 perccel korábban kell kiadni. Amennyiben erre technológiai okok következtében nincs lehetőség, a munkavállalót 700 Ft/szolgálat átalánydíjazás illeti meg,

  • az elmaradt munkaközi szünetet az alapbér 175%-ával kell díjazni.


A VÉT-en aláírt Foglalkoztatáspolitikai megállapodás nem érinti a mozdonyvezetőket. Személyi hatálya azon korábbi korkedvezményes munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki, akik 2014. december 31-ig a MÁV-START érintett munkaköreiben dolgoztak, férfiak esetében legalább 10 évig, nők esetében legalább 8 évig. Továbbá a kocsivizsgáló munkakörben foglalkoztatottakra érvényes még a megállapodás.

Emlékeztetőként a MOSZ 2015. március 11-én kötött a munkáltatóval foglalkozatási biztonsági megállapodást, melynek hatálya: 2016. december 31.

Letöltés: MÁV-START KSZ módosítás_2015_10_6

Letöltés:Foglalkoztatási megállapodás_2015_10_06

Letöltés:Foglalkoztatási megállapodás_2015_03_11

2020 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2020 november-december

 • Megegyezés a 2021.évi béremelésről az RCH-nál
 • A teljesítményösztönző margójára
 • Hat hónappal meghosszabbodik az orvosi alkalmassági tanúsítványok érvényessége
 • Oktatás, képzés..
 • A zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása
 • Segíts hogy segíthessünk

Megtekintés Korábbi számok