A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Tájékoztató az utazási igazolványok érvényesítéséről


TÁJÉKOZTATÓ

a munkavállalók és igényjogosult hozzátartozók részére a vasúti utazási igazolványok 2016. évi érvényesítéséről

MÁV Zrt., MÁV SZK Zrt., MÁV-START Zrt.

A vasúti utazási kedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény mértékét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és az 57/2009. (X.20.) KHEM rendelet szabályozza.

A rendelet kimondja, hogy a vasúti utazási igazolványokat évente érvényesíteni szükséges.

 

A 2015. november 1-jén érvényes vasúti utazási igazolvánnyal rendelkező munkavállalók és jogosult hozzátartozói igazolványainak érvényesítéséhez szükséges " a MÁV-START Zrt. nyilvántartása alapján elkészült " Adatlapokat (munkavállaló és jogosult hozzátartozók adatlapjai) a MÁV-START Zrt. postai úton juttatja el az érintettekhez.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatlaphoz mellékelt Kitöltési útmutatót, és az abban foglaltak alapján szíveskedjen az Adatlapot kitölteni. Az útmutató tartalmazza, hogy adatváltozás esetén milyen igazoló dokumentum bemutatása szükséges (kötelező) az érvényesítéshez.

A kitöltött, aláírt Adatlapokat, valamint a módosult jogosultságot igazoló dokumentumo(ka)t a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán Szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban kell leadni, legkésőbb

2015. december 15-ig.

Az igényléseket a Humán Szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban látják el munkáltatói záradékkal, e nélkül az Adatlap érvénytelen. A záradékolt adatlapokat a Humán Szolgáltatás továbbítja a MÁV-START Zrt. Menetkedvezményi szakterületének (továbbiakban: MÁV-START MK).

Az Adatlapon lévő hozzájárulás aláírásával az érvényesítés díja (1250 Ft/utazási igazolvány) a december havi bérszámfejtéskor kerül levonásra. Amennyiben december hónapban nem kap járandóságot a munkavállaló (pl. fizetés nélküli szabadságon lévő), úgy az Adatlapokhoz mellékelni kell az érvényesítési díj befizetését igazoló bizonylatokat.

Az érvényesítéshez megkapott Adatlap kitöltése helyett, az arra rendszeresített nyomtatványon új igazolványt kell igényelni az alábbi esetekben:

  • névváltozás (csak a névváltozással érintett igazolványt kell lecserélni),
  • 2016-tól változik a jogszerző kocsiosztály jogosultsága (hozzátartozók igazolványait is le kell cserélni)

Azon munkavállaló, aki 2015. november 1-jén rendelkezett érvényes vasúti utazási igazolvánnyal, de 2015. december 1-jéig nem kapja kézhez az érvényesítéshez szükséges Adatlapot, az a pótlást közvetlenül a MÁV-START Zrt. Menetkedvezményi szakterületétől (továbbiakban: MÁV-START MK) kérheti.

Személyes ügyintézésre a 1087 Budapest, Kerepesi u. 1-5. szám alatt a 2. emelet 239.-246. irodákban van lehetőség, az alábbi nyitvatartási időben:

hétfő " csütörtök 800 " 1400

péntek 800 " 1200

Telefonszám: 01/23-55; 01/24-68; 01/17-10

Az utólagosan (egyénileg) beszerzett Adatlapok leadására is a fenti eljárás vonatkozik.

A vasúti utazási igazolványok elektronikus érvényesítését 2016. év januárjában végzi el a MÁV-START Zrt., amelyről vasúti utazási igazolványonként postai úton értesítést küld a munkavállalók részére. Az értesítés nyugtaként szolgál az érvényesítési díj megfizetéséről, illetve igazolja a rajta feltüntetett igazolvány érvényesítésének megtörténtét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a 18-25 éves igényjogosult gyermekei jogosultságának igazolására 2015. október 26-ig nem adott le érvényes iskolalátogatási igazolást " az előzetes tájékoztatásnak megfelelően " 2015. október 31-én az érintett igazolványok letiltásra kerülnek. Ezeknek az igazolványoknak az érvényesítésére Adatlapok már nem kerülnek kiküldésre, mivel az igényjogosultságot nem igazolták időben. Amennyiben a jogszerző a jogosultságot később igazolja, akkor a jogszerzőnek az érvényesítést önállóan kell intéznie, a MÁV-START MK-tól közvetlenül kell megigényelnie a szükséges Adatlapot. Az érvényesítési díjat ebben az esetben egyéni befizetéssel kell teljesíteni, melyről a bizonylatot az Adatlaphoz kell csatolni. Az Adatlapot a munkáltatói záradékolást követően a MÁV-START MK-nál kell leadni. Az elektronikus érvényesítést a MÁV-START Zrt. a többi érvényesítéssel azonos módon végzi.

 

Új vasúti utazási igazolvány igénylése 2015. november 1-jét követően

(első igénylés, elhagyás esetén)

Azon munkavállalóknak, akik az érvényesítési Adatlapok előállítása után igényelnek vasúti utazási igazolványt, az új igazolvány az érvényesítési adatlappal együtt kerül átadásra.

A jogszerzőnek az érvényesítést önállóan kell intéznie! Az érvényesítési díjat ebben az esetben egyéni befizetéssel kell teljesíteni, melyről a bizonylatot az Adatlaphoz kell csatolni. Az Adatlapot a munkáltatói záradékolást követően a MÁV-START MK-nál kell leadni.

A vasúti utazási igazolványok érvényesítésére és igénylésére vonatkozó eljárásrendet a munkáltató saját utasításban szabályozza munkavállalói és igényjogosult hozzátartozói vonatkozásában.

Az együttműködést ezúton is köszönjük!

MÁV-START Zrt.

Üzletszabályozás és menetkedvezmény

2020 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2020 november-december

  • Megegyezés a 2021.évi béremelésről az RCH-nál
  • A teljesítményösztönző margójára
  • Hat hónappal meghosszabbodik az orvosi alkalmassági tanúsítványok érvényessége
  • Oktatás, képzés..
  • A zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása
  • Segíts hogy segíthessünk

Megtekintés Korábbi számok