A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Nemzetközi stratégia


Nemzetközi vasúti árufuvarozási stratégia

Az UIC és CER nemzetközi vasúti ernyőszervezetek egy új európai vasúti árufuvarozási stratégia kidolgozását kezdték meg annak érdekében, hogy az európai szabályozások és a támogatási, valamint fejlesztési politikák ténylegesen és hatékonyan segítsék elő a vasúti árufuvarozás versenyképességének javulását.

A stratégia készítéséhez négy klaszterben összesen 17 projekt került beazonosításra, ebből nyolcnak a munkacsoportjában vesz részt a HUNGRAIL, közülük a szűk infrastrukturális keresztmetszetekkel foglalkozónak vezetésére is lehetőséget kapott az egyesület. A stratégia kidolgozásában a legnagyobb európai vasútvállalatok képviselői mellett egyedüli kelet-közép-európai szervezetként vesz részt a HUNGRAIL. Az egyesület a vezetői (CEO szintű) testületbe is küldhetett delegáltat Mosóczi László elnök személyében, amely feladat igen testhezálló számára, hiszen a vasúti korridorok működtetése és fejlesztése területén egyedülálló tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A HUNGRAIL 2015 nyarán nyerte el az infrastrukturális szűk keresztmetszetek témájú bizottság vezetését, ahol olyan társaságok képviselőivel dolgozhat együtt, mind a DB Schenker Rail, a Rail Cargo Austria vagy a Fret SNCF. A stratégia nem titkolt célja, hogy érdemben befolyásolja az európai uniós szabályozási és támogatási irányokat a vasúti árufuvarozás versenyképességének növelése érdekében. A HUNGRAIL nem csupán a korridorokra fókuszáló infrastruktúra munkacsoportot vezeti, de a legtöbb bizottság munkájában részt vesz, s így megteremti a lehetőségét annak, hogy a régiónkra, illetve a hazánkra jellemző sajátosságok is megjelenjenek a végleges javaslatokban. A HUNGRAIL már ősszel elindította az infrastrukturális szűk keresztmetszetek témájú bizottságot és egyúttal koordinálta a munkacsoport munkáját, webkonferenciát szervezett, ellátta az adminisztrációs feladatokat, valamint prezentációkat és "lobbi üzeneteket" készített. A tervek szerint 2016 tavaszára a projekt részeként elkészül a vasúti árufuvarozási korridorok (RFC-k) teljes körű és kategorizált szűk keresztmetszeti listája, valamint ez alapján az EU döntéshozói számára egy lobbi anyag is annak érdekében, hogy a vasúti áruszállító vállalatok gyorsabban és hatékonyabban tudjanak közlekedni Európában, s így lehetőség legyen a vasúti modalitás részarányának érdemi növekedésére.

magyarkozlekedes

2020 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2020 november-december

  • Megegyezés a 2021.évi béremelésről az RCH-nál
  • A teljesítményösztönző margójára
  • Hat hónappal meghosszabbodik az orvosi alkalmassági tanúsítványok érvényessége
  • Oktatás, képzés..
  • A zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása
  • Segíts hogy segíthessünk

Megtekintés Korábbi számok