A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

MOSZ - Union Csoportos- Élet- Balesetbiztosítás MOSZ-Tagok és családtagjaik részére


 • A biztosításba belépni és kárt ügyintézni a MOSZ központon keresztül lehet.
 • A biztosítási díjakat mindenki a saját bankszámlájáról csoportos beszedési megbízással tudja rendezni.
 • Mindenkinek magának kell figyelni, hogy hónap 10. napján le tudtuk-e emelni a díjakat. Ha nem történik meg, szólni kell a MOSZ központnak, mert 3 hónap sikertelen lehívás után a biztosítás megszűnik!
 • A bankszámla szám változást a MOSZ központnak is haladéktalanul jelezni kell!!!

FIGYELEM! A Biztosítási díjak 2024 évi változásáról itt olvashat!

Szolgáltatások

"A"
csomag
600 Ft/hó

850 Ft

"B"
csomag
800 Ft/hó

1100 Ft

"B+extra"
csomag
1600 Ft/hó

2000 Ft

Életbiztosítási szolgáltatás

Természetes okból vagy betegségből bekövetkezett halál

600.000.-

1.000.000.-

2.000.000.-

Balesetből eredő káresemények

Baleseti halál 500.000.- 1.000.000.- 2.000.000.-

Baleseti rokkantság 100%-ig arányosan

50%-ot meghaladó rokkantság esetén
további egyszeri térítés

1.000.000.-

500.000.-

1.500.000.-

500.000.-

3.000.000.-

1.000.000.-

Baleseti kórházi napi térítés 1-50 napig

2023.11.30-ig

2023.12.01-től

2.000,-

4.000,-

2.000,-

4.000,-

4.000,-

8.000,-

Baleseti intenzív kórházi napi térítés 1-50 napig további (2023.12.01-től) 0,- 0,- 4.000,-
Csonttörés, csontrepedés fix egyszeri térítés 20.000,- 20.000,- 50.000,-
Baleseti műtét, arányos térítés 100%-ig 200.000,- 200.000,- 400.000,-
Égés, arányos térítés 100%-ig 200.000,- 400.000,- 600.000,-
Baleseti múlékony sérülés (28 napon túli BALESETI táppénz) 20.000,- 20.000,- 50.000,-

Betegségből eredő káresemények

Betegségi kórházi napi térítés max. 50 napig naponta (amennyiben a kórházi tartózkodás legalább 3 napig tartott)

3.500,- 3.500,- 7.000,-
Betegségi műtét, arányos térítés 100%-ig 300.000,- 400.000,- 800.000,-
Teljes és végleges munkaképtelenség (79% felett)

100.000,-

100.000,-

100.000,-

Kritikus betegségek: (szívinfartktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa - stroke, by-pass, szervátültetés, veseelégtelenség)

100.000,- 100.000,- 200.000,-

Bárki beléphet, aki:

 • MOSZ tag, családtag
 • 18 év feletti életkorú
  A biztosító egységesen 75 éves korig vállalja a kockázatot minden szolgáltatásra.
  DE! 70 év felett a biztosítási szolgáltatási díjak megfeleződnek!
 • lakossági folyószámlával rendelkezik, és engedélyezi róla a díjlehívást
 • kitölti az alábbi belépési nyomtatványokat, és azokat eljuttatja a MOSZ központjába (1145. Budapest, Bácskai u. 11)

Egyéb tudnivalók

 • A szerződésbe újonnan belépőkre a nyilvántartásba vételt követő naptól számított
  • egy hónap várakozási időt köt ki a biztosító a betegségi szolgáltatásokra
  • két hónap várakozási időt köt ki a biztosító a kritikus betegségek szolgáltatásra
  • a haláleseti és baleseti szolgáltatásokra nem köt ki várakozási időt.
 • Folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében.
 • Kifizetett összeget saját címre vagy folyószámlára utal a biztosító adó- és járulékmentesen.
 • Belépés és kárrendezés egyszerűen a MOSZ központon keresztül lehetséges.

BIZTOSÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2023.11.30-IG

BIZTOSÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2023.12.01-TŐL

Belépési nyomtatványok (kitöltési útmutatóval)

Kárbejelentő nyomtatványok

A MOSZ 1% tagdíjat IS fizető biztosítottaknak mindkét biztosítás szerinti szolgáltatás jár, ezért kérjük, hogy az ingyenes biztosításnál található kárbejelentő lapot is töltse ki az ott szereplő feltételek teljesülése esetén! Az orvosi papírokat elég egy példányban lemásolni akkor is, ha két igénylőlapot küld!

A kitöltött kárbejelentő nyomtatványokat eredetiben, a MOSZ központnak kell megküldeni a fénymásolt mellékletekkel együtt. (1590. Budapest, Pf. 145)

Bővebb felvilágosítás telefonon: Hegedűs Gizella 30/177-7660

A nyomtatványok megnyitására szolgáló ingyenes program (Adobe Acrobat reader) letöltése

Biztosítás

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

 • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
 • Sikeres pályán az RCH
 • Szép volt, jó volt, elég volt!
 • Made in Hungary
 • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok