A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Küldöttközgyűlési ülés –- 2016. május 18.


A napirend előtt a küldöttek meghallgatták az Ellenőrző Bizottság elnökének, Banka Attilának beszámolóját az elmúlt időszak lefolytatott ellenőrzéseiről. Az első napirendi pont a MOSZ 2015. évi költségvetésének számviteli beszámolója volt, melyet a jelenlévők elfogadtak.

A következő napirend a 2016. évi költségvetési terv vitája volt, melyben a küldöttek aktívan részt vettek, érveltek álláspontjaik mellett. Az Ügyvivő Bizottság (ÜB) által elfogadott költségvetési terven kívül Budapest Centrum terület is benyújtotta saját javaslatát. A küldöttek végül az ÜB által benyújtott tervezetet fogadták el módosító javaslattal.

A jelenlévők tájékoztatást kaptak a MÁV-START-nál és a GySEV-nél lefolytatott konzultációkról. A MOSZ Alapítvány kuratóriumának elnöke, Tóth Ferenc Attila részletes beszámolót tartott az Alapítvány ez évi tevékenységéről és segélyezési gyakorlatáról.

2021 január-február

Mozdonyvezetők Lapja

2021 január-február

  • Napi - heti pihenőnap és pihenőidő a MÁV Csoportnál
  • Kollektív Szerződés egységesítésére irányuló tárgyalások a Startnál
  • Megrendülten búcsúzunk, elhunyt Hornok Béla
  • A munkáltatónak biztosítani kell a védőoltás felvételéhez szükséges szabadidőt
  • Új díjcsomagok a MOSZ tagi flottában
  • MOSZ tagkártya kedvezmények
  • Tram-train Az elfeledett, de új életre keltett városközi villamos

Megtekintés Korábbi számok