A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Tábla PC-s egyeztetés


Egyeztetésre került sor a mai napon a 26703/2016/START rendelkezéssel kapcsolatban (az emlékeztető lentebb olvasható). A tárgyalás során arra jutottak a felek, hogy módosítják a kiadott utasítást, ennek folyamán a mellékelt dokumentum született.

Emlékeztető

Tárgy:
A Start mozdonyvezetői Tabla PC pilot projekttel kapcsolatban kiadott 26703/2016/START rendelkezés megvitatása
Dátum:
2016.05.31. 9:00"10:10
Helyszín:
MOSZ Székház,
Résztvevők:


MOSZ:

Kiss László elnök

Apavári József alelnök

Gyüre Ferenc területi ügyvivő

MÁV-START:

Rácz Imre Miklós üzemeltetés támogatás vezető,

Rózsa Róbert műszaki koordinátor (jegyzőkönyv)

A megbeszélés a MOSZ kezdeményezésére jött létre, hogy a 26703/2016/START rendelkezésben megfogalmazott teendők és határidők megvitatásra kerüljenek.

A megbeszélésesen a MOSZ vezetői ismertették álláspontjukat, miszerint a korábban a MÁV-START vezetésével kötött megállapodástól eltérően a kiadott rendelkezés 3 hónappal korábbi időpontra írta elő a Tábla PC-k kötelező használatát.

A MÁV-START képviseletében Rácz Imre Miklós elmondta, hogy ő nem tekinti ellentmondásosnak a helyzetet, mert a kiadott rendelkezéssel az volt az elérendő cél, hogy a Tábla PC használat gyakoriságát ösztönözze a munkáltató, mert a mérési adatok szerint a Tábla PC felhasználók közel fele nem használja gyakorlásra sem az eszközt sem a MVA alkalmazást. Így a kikapcsolt állapotuk miatt egyes hardver és szoftverkomponenseket nem sikerült frissíteni a Tábla PC-éken. Felhívta a figyelmet, hogy ha a mozdonyvezetők nem fordítanak kellő időt a gyakorlásra, akkor az éles indulás alkalmával problémák adódhatnak. A kiadott rendelkezés elérte a célját, ugrásszerűen megnőtt az aktív felhasználók és eszközök száma.

A MOSZ vezetés kérése az, hogy jelzett rendelkezés kerüljön összhangba a korábban kötött megállapodással, valamint kerüljön pontosításra, hogy a munkáltató a pilotban résztvevő mozdonyvezetőkön kívül nem várja el 2016.06.01-től kezdődően a kötelező használatot.

A MÁV-START képviseletében Rácz Imre Miklós elmondta, hogy erre lát lehetőséget, azonban csak oly módon, hogy ha valaki önkéntesen mégis csatlakozni kíván a teszthez, az az egész szolgálat adattartalmát be kell, hogy rögzítse a Tábla PC-be, mert csak így van lehetőség ellenőrizni a rendszerek helyes működését, így nem fog a 2016.09.01-jei éles bevezetés dátuma veszélybe kerülni. Ennek megfelelően a kiadott rendelkezés módosításra fog kerülni még a mai napon.

A MOSZ vezetése kérte, hogy a Tábla PC-vel kapcsolatban létrehozott munkabizottság kerüljön ismételten összehívásra, ahol jelen megbeszélés keretében is felvetett dokkolóval, töltési lehetőséggel, akkumulátorral és hálózati adatkapcsolattal összefüggésben valamint a Tábla PC cseréjével, meghibásodással összefüggő problémák kerüljenek megvitatásra.

Rácz Imre Miklós ismertette a dokkolóval, tápellátással kapcsolatos beszerzések státuszát, jelenleg ismert mérföldköveket. Elmondta, hogy a felszerelés tényleges ütemtervét a folyamatban lévő beszerzési eljárások lezárását követően tudja a szakszervezettel ismertetni.

A felek közösen elfogadták, hogy a MOSZ által a 2016.05.25-i keltezésű levelében kezdeményezett MÁV-START Vasúti Érdekegyeztető Tanács rendkívüli ülésére tett 2. számú napirendi pontját a Tábla PC munkacsoport soron következő ülésén 2016.06.08-án fogják megtárgyalni. Rácz Imre Miklós haladéktalanul intézkedik a munkacsoport tagok meghívásáról és arra a napra a munkavégzés alóli felmentésükről.

Budapest, 2016. május 31.

Letölthető dokumentumok:

26703_1_2016_START_TABLET.pdf
2021 január-február

Mozdonyvezetők Lapja

2021 január-február

  • Napi - heti pihenőnap és pihenőidő a MÁV Csoportnál
  • Kollektív Szerződés egységesítésére irányuló tárgyalások a Startnál
  • Megrendülten búcsúzunk, elhunyt Hornok Béla
  • A munkáltatónak biztosítani kell a védőoltás felvételéhez szükséges szabadidőt
  • Új díjcsomagok a MOSZ tagi flottában
  • MOSZ tagkártya kedvezmények
  • Tram-train Az elfeledett, de új életre keltett városközi villamos

Megtekintés Korábbi számok