A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Üzemi Tanács hírlevél - Miskolc

,

2016 év április havi Üzemi Tanács ülésről készült Hírlevét. A késői közététel oka, hogy a jegyzőkönyvet csak pár napja küldték meg.

A hírlevél tartalma:

1. Gazdasági tevékenységről ahhoz kapcsolódó kérdésekről rövid tájékoztató

Bakos Csaba: A munkáltató rövid beszámolója az elmúlt időszakról. A szegedi bírósági ítélettel kapcsolatos legújabb információ, hogy újra számfejtésre kerül az érintett munkavállalók bére és december 31-ig megtörténik a kifizetése. A jövőbeli elszámolásra a leszabályozás kidolgozás alatt van.

2. Egyebek:

Berta József: Tudomásom szerint próbaforduló készült 12 órás szolgálatokkal. A munkavállalók véleménye, hogy amennyiben hajnali, éjféli kezdés-végzések lesznek, nem vállalják a munkát.

Bakos Csaba: A költséghatékonyság biztosítása miatt olyan vezénylést dolgozunk ki az érvényes szabályok betartása mellett, hogy az csak minimális többlet költséget eredményezzen. A pénztárosi munkakört érintő munkarend módosítást végeztünk. Itt létszámhiányunk van, ezért 5 főt tervezünk felvenni.

Soósné Svájku Krisztina: A JÉ gépek megérkezése után a számadó pénztáros munkájára nem lesz szükség, igaz ez? Hány gép érkezik? Szerencsen mind két ablakban üzemelni fog JÉ gép?

Bakos Csaba: A számadó pénztárosoknak is lesz munkája. Valóban érkeznek a JÉ gépek - vannak pozitív és negatív tapasztalatok. Az elosztásról mi dönthetünk. Szerencsen mindkét ablakban JÉ gép fog üzemelni.

Szendrei Géza: Tegnap előtt kikapcsolták a fűtést " kérjük a visszakapcsolását. A ma eldől-e a füzesabonyi és Miskolc felvigyázói kérdés? Ma éjszakára a villamos tartalékra nem tudunk mozdonyvezetőt adni.

Bakos Csaba: Megrendeltem május 15-ig a szociális épület fűtését. A mozdonyirányítói, mozdonyfelvigyázói kérdés ma még nem fog eldőlni. A villamos tartalékra lesz személyzet. Jelentkezett nálam munkára egy volt mozdonyvezető, át kellett irányítanom a JBI-hez, mert az általa kért feltételekkel nincs lehetőségem alkalmazni.

Laczai Lajos: A munkáltató tájékoztatójában említett munkarend változtatásról nem a megfelelő módon tájékoztatta a munkáltató az üzemi Tanács tagjait. Az nem elégséges, hogy az ÜT vezetője kap tájékoztatást. Kérem a munkáltatót a Munka Törvénykönyvének szigorú betartására. Véleményem szerint az ÜT nem a törvény szerint működik. A jövőben kérem, írásban azokat az anyagokat, amelyeket véleményezni kell.

Bakos Csaba: Tudomásul vettem az észrevételt, amivel nem tudok egyet érteni. Minden esetben az ÜT elnöknek kerülnek megküldésre az anyagok.

Berta József: Kérem a munkáltatót, hogy az ÜT minden tagjának e-mail címére küldje meg véleményezendőket

Veréb Barnabásné: Az irodában harmadik napja nincs fűtés, a hőmérséklet pedig ehhez még nagyon alacsony.

Béres Norbert: Az elmaradt egyenruhákról van valamilyen információ? Egy inget kaptam csak.

Pöstyéni György: Jelenleg is folyamatban van mind a beszerzés, mind a gyártás.

Bakos Csaba: A jelzést tudomásul vettük. Bekerült a MVSZ HF-be a szénsavmentes ásványvíz, a megrendelés megtörtént, a következő szállításnál érkezik.

Vincze László: Az utánfizetési pénztárosok részére tervez helyiséget biztosítani a munkáltató Füzesabonyban?

Bakos Csaba: Igen, ki van alakítva már a hely a részükre. Tájékoztatom az Üzemi Tanácsot, idén ismét Kisvárdán lesz a vasutas nap megrendezve központi szervezésben.

Kántor Kálmán: Füzesabonyban a tavalyi átépítés után a konténer elszállítása nem történt meg. Az átalakításnak lesz folytatása? Sajnos gyakran bűz terjeng.

Válasz: Konténerelszállítás csak tender keretében történhet, folytatódik Füzesabonyban az emelet átalakítása.

Bakos Csaba: Szeretnénk, ha december 6-ig befejeződne a tanúsítása az Energia Irányítási Rendszernek. A BAZ Megyei Kormányhivatal munkaügyi ellenőrzést tartott a készenléti jellegű munkavégzéssel kapcsolatban.

Vincze László: Kiadták, hogy engedély nélkül nem nyilatkozhatunk külsős cégnek.

Bakos Csaba: A hatósági ellenőrzés nem tartozik ide, ez nem minősül nyilatkozatnak.

Berta József: Előfordulnak jegyvizsgálói bántalmazások. Tesz ez ellen valamit a munkáltató?

Bakos Csaba: Minden lehetőséget kihasználunk, ami rendelkezésünkre áll, hogy védelmet biztosítsunk a munkavállalóknak. Eseménylapot kérek erről.

2. KÜT tájékoztató:

Laczai Lajos: A KÜT és a KMVB ülés együtt volt megtartva. Több témában kaptunk tájékoztatást. A jutalék rendszer átalakításra kerül a jövőben. Szeptember végéig a munkaruhát meg fogják kapni a munkavállalók. Tájékoztatás a munkajogról. Egészségmegőrző program: október 5-től június 25-ig. Munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás. Megjelent a MÁV-Start munkavédelmi Szabályzata. A vagyonvédelmi koordinátor tájékoztatása. A Vasúti Polgárőrség működése (nem MÁV keretén belül működnek) tájékoztatás a tisztítószerekről. Segélyezés.

4. Szociális pénzeszközök felosztása

Munkabér előleget 17 fő kért, összesen 2 404 000-Ft-összegben. Az Üzemi Tanács és a munkáltató együttes döntése alapján mindenki megkapja a kért pénzösszeget. Segélykérelmet 11 fő nyújtott be, 4 fő temetési segélyt kapott 170eFt összegben, egy kérelem elutasításra került, 6 fő pedig összesen 72 310Ft segélyben részesült.

Az áprilisi ülés időpontja: 2016. 06 23. 08.15 óra, Miskolc, JBI Műszaki Klub.

Üzemi Tanács

2021 január-február

Mozdonyvezetők Lapja

2021 január-február

  • Napi - heti pihenőnap és pihenőidő a MÁV Csoportnál
  • Kollektív Szerződés egységesítésére irányuló tárgyalások a Startnál
  • Megrendülten búcsúzunk, elhunyt Hornok Béla
  • A munkáltatónak biztosítani kell a védőoltás felvételéhez szükséges szabadidőt
  • Új díjcsomagok a MOSZ tagi flottában
  • MOSZ tagkártya kedvezmények
  • Tram-train Az elfeledett, de új életre keltett városközi villamos

Megtekintés Korábbi számok