A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Üzemi Tanács Hírlevél - Miskolc (június)

,

Az Miskolc TSZVK Üzemi Tanács június havi üléséről készített tájékoztató

1. Gazdasági tevékenységről rövid tájékoztató

Bakos Csaba: Június 15.-én rendkívüli HÉT ülést tartottunk, ezt jegyvizsgálói fórum követte, amelyen Csépke András vezérigazgató úr tájékoztatást tartott a jegyvizsgálói bérreform részleteiről. A KSZ HF technikai jellegű módosításait a szakszervezetek elfogadták. Fordabizottsági értekezletet tartunk, melyet július 13-ra terveznek. Az Mt. 101.§. (készenléti jellegű munkakörök) hatályon kívül helyezték, a jövő havi vezénylések már ennek megfelelően készülnek. A 300 órás túlóra keretet tartani tudjuk.

Kérdések: A mozdonyvezetők túlórájának alakulásáról szeretnénk egy rövid tájékoztatást kérni.

Bakos Csaba: A teherszállítás volumene csökken, a személyszállítás valamelyest állandó, ebből adódik, hogy kevesebb órát kell ráfordítanunk, a foglalkoztatás azonban biztosítva van.

2. KÜT tájékoztató

Laczai Lajos: Június 21-én tartottuk a legutóbbi ülésünket, melyen részt vett Dorozsmai Éva, Miterli Edit, Dr. Gönczi Tamás. Dorozsmai Éva bemutatta Miterli Edit asszonyt, aki őt a humán igazgatói pozícióban váltja. Dorozsmai Éva tájékoztatást tartott a vasutasnap központi rendezvényről. Miterli Edit a szolgálati lakások helyzetét vázolta. Kramli Ferenc beszélt az időszakos oktatásokról és vizsgáztatásokról. Lóczi Csaba tájékoztatást adott a közszolgáltatási szerződési folyamatokról. Kakuk István a jegyvizsgálókat ért támadásokra tett intézkedésekről számolt be. A véleményezésre átadott tervezeteket tárgyalta a KÜT.

3. Egyebek:

Bakos Csaba: Hat főre kaptunk lehetőséget a kitüntetések odaítélésére, ebből vezérigazgatói dicséretben 2 fő, egy pénztárellenőr és egy mozdonyvezető, vezérigazgató helyettesi dicséretben 1 fő vezető jegyvizsgáló, 1 fő pénztáros, 1fő mozdonyvezető, és a vasút szolgálatáért bronz fokozatot 1 fő üzleti adminisztráció munkatársunk kapja. A kitüntetések odaítélésében a középvezetők megkérdezése után a döntést meghoztam.

Tájékoztatom az ÜT tagokat, hogy egy eset kapcsán az a döntés született, hogy a KÜT felé továbbítandó segély kérelmeket is el kell látnom szignóval.

Észrevétel: Tavaly a mozdonyvezetői kitüntetések odaítéléséről a reszortosok nem voltak megkérdezve…

Bakos Csaba: A juliális helyszíne Kisvárda. A MOSZ részéről szervezésre kerül Szerencsen a Vasutasok napja rendezvény, melynek kapcsán fölkértek, hogy legyek a főtámogatója. A költséget, amelyet kértek nem áll módomban teljesíteni.

Észrevétel: Kérjük a vezetést, hogy Miskolcon is legyen juliális a jövőben.

Veréb Barnabásné: A szerencsi pihenő helyiségben a polcok felszerelése nem történt meg. Az előzőleg kért hűtőt megkapjuk? Van információ a JÉ gépről , illetve az "Itt várakozzon" tábla elhelyezésére lesz lehetőség?

Bakos Csaba: A JÉ gép nem lesz telepítve amíg probléma van a működésével. A polc fölszereléséről és a hűtőről intézkedünk.

Fejes Gábor: A munkabiztonság nem engedte a tábla elhelyezését.

Észrevétel: A szerencsi fűtőház régi szekrényeit kiváltaná a nyíregyházi minta szerint elkészíthető szekrény. Miskolcon a várakozóhelyiségben a táskák elhelyezésére szeretnénk egy polcot. A pihenőszobából eltűnt plédek pótlására és ezeknek biztonságos tárolására egy főkulcsos szekrény volna a legjobb.

Bakos Csaba: Tervezés alatt van a szerencsi szekrény. Szeretnénk egy ágyat is elhelyezni a helyiségben. Füzesabonyban is folytatódnak a felújítási munkálatok.

Kérdés: A klíma telepítéséről érdeklődünk " mikorra várható?

Bakos Csaba: Hamarosan 16 darab kerül beszerelésre.

Kérdés: Kaphatunk arról egy kimutatást, hogy hová került klíma? MS 4172 Kazincbarcika előfűtési időre volna szükség. Sajnos az előbbiekhez képest később jön hozzá a mozdonyvezető így nincs idő az előfűtésre.

Kérdés: A Tiszai pénztárában a klíma tisztítását szeretném kérni. Ventilátort szeretnénk kérni a füzesabonyi pihenő helyiségbe. A WC-ben egy piszoárt leszereltek, a pótlását kérjük.

Bakos Csaba: A javításához nagyobb mértékű bontásra volna szükség-sajnos ez még nem megoldott. A megoldásig egy másik szinten lévő WC-t kellene használni.

4. Szociális pénzeszközök felosztása

Munkabér előleget 22 fő kért, összesen 3 350 000-Ft-összegben. Az Üzemi Tanács és a munkáltató együttes döntése alapján mindenki megkapja a kért pénzösszeget. Segélykérelmet 8 fő nyújtott be, 1 fő szociális segélyt kapott 20eFt összegben, két kérelem elutasításra került, 5 fő kérelmét keret hiányában júliusi ülésen tárgyaljuk

A júliusi ülés időpontja: 2016. 07 21. 08.15 óra, Miskolc, JBI Műszaki Klub.

Az augusztusi ülés időpontja (HÉT üléssel) : 2016. 08 18. 08.00 óra, Miskolc, JBI Műszaki Klub.

Üzemi Tanács

2021 január-február

Mozdonyvezetők Lapja

2021 január-február

  • Napi - heti pihenőnap és pihenőidő a MÁV Csoportnál
  • Kollektív Szerződés egységesítésére irányuló tárgyalások a Startnál
  • Megrendülten búcsúzunk, elhunyt Hornok Béla
  • A munkáltatónak biztosítani kell a védőoltás felvételéhez szükséges szabadidőt
  • Új díjcsomagok a MOSZ tagi flottában
  • MOSZ tagkártya kedvezmények
  • Tram-train Az elfeledett, de új életre keltett városközi villamos

Megtekintés Korábbi számok