A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár tájékoztatója


A Nyugdíjpénztár eredményesen lezárta a 2015. évet és a tisztségviselők személyében is változás következett be. Nyugdíjpénztár pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévő jogszabályok, az Alapszabály, a Számviteli Politika és az egyéb Szabályzatokban foglaltak szerint végezte. A testületi szervek működése jogszabályszerű volt. A Küldöttközgyűlés és az Igazgatótanács által hozott határozatok végrehajtása maradéktalanul megtörtént. A Nyugdíjpénztár működésének folyamatos ellenőrzése biztosítva volt.

A Nyugdíjpénztár a döntések meghozatalánál és a végrehajtott intézkedéseknél mindenkor a pénztártagok érdekeit szem előtt tartva járt el.

A 2015. évi gazdálkodási tevékenységet értékelve kedvező, hogy az új belépő pénztártagok száma és a tagdíjbevétel is meghaladta a tervezett mértéket, amely elsősorban arra vezethető vissza, hogy a VBKJ (Cafeteria) kereten felül a MÁV csoport 2 %-os, a GYSEV csoport 3,5 %-os, a Rail Cargo Hungaria Zrt. 0,75 %-os tagdíj-kiegészítést nyújtott a munkavállalók részére. Emellett a Nyugdíjpénztár 168 munkáltatóval áll szerződéses kapcsolatban, akik munkavállalójuk tagdíját részben vagy egészben átvállalják. A fedezeti tartalék bevétele 4,1 milliárd Ft, a fedezeti tartalék kiadása 2 milliárd Ft volt. A Nyugdíjpénztár fizetési kötelezettségének határidőben maradéktalanul eleget tett.

A vagyonkezelési tevékenység eredményét reprezentálja az év folyamán elért hozam. A beszámolási időszakban a fedezeti tartalékra vonatkozó bruttó hozamráta értéke a 0,9 %-os infláció mellett 5,05 %, a költségekkel csökkentett nettó hozamráta értéke 4,63 % volt. A pénztártagok egyéni számláján felosztott hozam 1,1 milliárd Ft volt.

A fedezeti tartalékra vonatkozó 10 éves, átlagos nettó - költségekkel csökkentett hozamráta 6,23 % volt, amely hozam az elmúlt tíz évben átlagosan 2,54 %-kal haladta meg az adott időszakra vonatkozó inflációt. A 15 éves időszakra vonatkozó átlagos nettó hozamráta 7,60 % volt, amely hozamráta az elmúlt tizenöt évben átlagosan 3,41 %-kal haladta meg az adott időszakra vonatkozó inflációt.

A nyugdíjpénztári tagok vagyona az év végén 26,9 milliárd Ft volt.

A Nyugdíjpénztár jövőbeni működése szempontjából jelentős, hogy tovább folytatódott a 2013. évben elindult pozitív folyamat, amelynek során a legnagyobb munkáltatói partnerek "felelős munkáltatóként" álltak a munkavállalók mellé a nyugdíjas évekre történő öngondoskodási törekvések erősítése érdekében. A tagdíj kiegészítés összege 2016. évben a MÁV csoportnál 2,5 %, a GYSEV csoportnál 4 %, a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél 1,5 %.

Az előremutató, pozitív irányú változások, a rendelkezésre álló működési és likviditási tartalék hosszú távon biztosítja a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár stabil és biztonságos működését.

A Vasutas Nyugdíjpénztár vezető testületeiben lemondás és visszahívás miatt személyi változás következett be.

Igazgatótanács elnöke: Dávid Ilona

Igazgatótanács tagjai: Apavári József, Bánhidi " Nagy Attila, Dorozsmai Éva, Halasi Zoltán, Juhász Tiborné, Dr. Kovács Imre.

Ellenőrző Bizottság elnöke: Papp Zoltán,

Ellenőrző Bizottság tagjai: Bernát Beatrix, Dr. Király György, Kovács Dénes, Máté Judit.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

Letölthető dokumentumok:

Nyp_Kldttkzgyls_mjus_s_jlius.pdf
2021 január-február

Mozdonyvezetők Lapja

2021 január-február

  • Napi - heti pihenőnap és pihenőidő a MÁV Csoportnál
  • Kollektív Szerződés egységesítésére irányuló tárgyalások a Startnál
  • Megrendülten búcsúzunk, elhunyt Hornok Béla
  • A munkáltatónak biztosítani kell a védőoltás felvételéhez szükséges szabadidőt
  • Új díjcsomagok a MOSZ tagi flottában
  • MOSZ tagkártya kedvezmények
  • Tram-train Az elfeledett, de új életre keltett városközi villamos

Megtekintés Korábbi számok