A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Üzemi Tanács hírlevél (Miskolc - szeptember)

,

Miskolc TSZVK Üzemi Tanács szeptember havi üléséről készített tájékoztató.

1. Gazdasági tevékenységről rövid tájékoztató

Bakos Csaba: Részletes beszámolót a következő HÉT ülésen tudok adni. A teherszállítás csökken, a személy-szállítás állandó, adódik, hogy így kevesebb órát kell ráfordítanunk, de a foglalkoztatás azonban biztosított.

ÜT tagjai kérdéseket tettek fel az elmúlt időszak történéseivel kapcsolatban.

Kérdés: Az MVSZ 4§. szerint negyedévente egy 500 ml- es folyékony szappan jár a munkavállalónak. Ez a mennyiség kevésnek bizonyul. A jól láthatósági mellények a jegyvizsgálók táskájában sajnos már nem férnek el.

Bakos Csaba: Az MVSZ 12,5dkg/hó mennyiséget ír elő ennek a háromszorosa, azaz 37,5 dkg jár egy negyedévre, amihez képest az 500 ml több is, mint az előírt. A Munkavédelmi Bizottsággal egyeztettem.

Kérdés: Mikortól várható a téli ruhák, kabátokat, hátizsákot kiosztása? Egerben a kocsivizsgálókat át lehetne költöztetni az utazásszervezési épületbe. A menetrendről (egri) is szeretnénk információt kérni. A takarítónő nem megfelelően takarít Egerben. Az egyeki laktanyával kapcsolatosan is szeretnénk információt hallani

Bakos Csaba: A kocsivizsgáló a JBI-hez tartozik. A bejárat mellett, jobbra lévő iroda átalakításával kialakítanak a kocsivizsgálóknak egy helyiséget. Egyeken találtunk megfelelő helyet, az ANTSZ megvizsgálta és alkalmasnak találta. Az állomástól körülbelül 150 m-re található, az elérhetőségről parancskönyvet adunk ki.

Kérdés: Vannak, akiknek már elévült a 120A-ra a vonalismeretük. A BZ-n a fagyálló pótolható vízzel?

Pöstyéni György: BDV motorvonatok fognak Egerbe járni, de menetrendváltozásról nincs információm. A ruhaellátásnak utána nézek, a Bz-s kérdést megvizsgálom.

Kérdés: A jegyvizsgálók részére mikor kerül bevezetésre a JÉ projekt?

Bakos Csaba: Az idén elindul a jegyvizsgálói területen is, most a nemzetközi rész tesztelése folyik. Az összes gép lecserélése a pénztárakban az idén nem várható. Létszámhelyzetünkről: sajnos hétfőn egy munkatársunk elhuny, és 1-2 munkatárs - pénztári területen - áthelyezését kérte a Dunántúlra, jegyvizsgálói és mozdonyvezetői területen változás nincs.

Fejes Gábor: Folyamatos a beszámolás a tanfolyamon. A KTI hosszú betegség után nem engedi vizsgára a gyakornokot, két fő ezért fejezte be a tanfolyamot. Most 4 hónapos a képzés, de a jövőben 6 hónapra emelik.

Kérdés: Azt hallani, hogy az időszakos vizsgán szóról-szóra kérik az utasítást. Mi lesz, ha soknak nem sikerül?

Pöstyéni György: Reméljük, hogy ilyen veszély nem fenyeget, de akkor majd operatívan megoldjuk.

Kérdés: Szerencsen a pihenő helyiség bútorzatának cseréje hogyan áll? A miskolci felvigyázóba egy polcot szeretnénk a mozdonyvezetői hátizsákok elhelyezésére.

Pöstyéni György: Pillanatnyilag nincs információm a szerencsi pihenő bútorzatát illetőleg, de utána fogok nézni. A miskolci felvigyázóba kért polc lehetőségeiről is informálódnom kell.

Kérdés: A füzesabonyi szociális épületben a férfi WC mindig zárva van. Az utánfizetési pénztár helyiségében szeretnénk, ha kialakításra kerülne egy étkező helyiség.

Pöstyéni György: Az ingatlantól azt a választ kaptuk, hogy a létszám alapján nem indokolt a férfi WC felújítása. Az étkező helyiséget az emeleti női öltöző egy részének leválasztásával tervezzük kialakítani.

Kérdés: A szerencsi pénztárak előtti szalag elhelyezése és a klíma berendezés felszerelése mikorra várható?

Pöstyéni György: Az épület műemléki védettség alatt áll ezért még keresik a lehetőséget.

Kérdés: A mozdonyvezetői tabletek bevezetésével kapcsolatosa mi a tapasztalat?

Pöstyéni György: Az év végéig tart a teszt, ez alatt begyakorolhatják a használatát.

Az egészségmegőrző programra benyújtott jelentkezések elbírálása: mindenkinek sikerült a megfelelő időpontban az általa kért helyet biztosítani. Ismét elmondtuk, hogy a jelentkezésre biztosított idő kevés volt!

2. KÜT tájékoztató

Laczai Lajos: Szeptember 20-án került megtartásra a KÜT ülés. Miterli Edit és Nyárádi Krisztina tartott tájékoztatást, a szociális pénzeszközök felosztása tárgyban. A stratégiai munkakörökben dolgozók béreit rendezni kívánják. Vizsgálják, hogy a jegyvizsgálói tanfolyamon a jövőben milyen rendszerben végezzék az oktatást. Jelenleg modul rendszerű oktatás folyik. Varga Gyula tájékoztatást adott a JÉ projekt bevezetéséről. A KÜT javaslatot fog tenni egy fülke kialakítására, amelyben elhelyezhetik a jegyvizsgálók az eszközeiket.

Pöstyéni György: Kérem a jegyvizsgálókat, hogy készítsenek egy kimutatást azokról az eszközökről, amelyek kikerülhetnének a jegyvizsgálói táskából.

3. Szociális pénzeszközök felosztása

Tóth Ferenc Attila: Munkabér előleg kérelmet 30 fő nyújtott be az Üzemi Tanács és a munkáltató együttes döntése alapján összesen 3 930 000 Ft-összegben mindenki megkapja a kért pénzösszeget. Segély kérelmet 6 fő nyújtott be, 2 fő temetési segélyben összesen 80 000,- Ft, 3 fő összesen 55 000 Ft szociális segélyben részesült, 1 kérelem elutasításra került.

Az októberi ülés időpontja: 2016. 10 20. 08.15 óra, Miskolc, JBI Műszaki Klub.

A novemberi ülés időpontja (HÉT üléssel) : 2016. 11 17. 08.00 óra, Miskolc, JBI Műszaki Klub.

2021 január-február

Mozdonyvezetők Lapja

2021 január-február

  • Napi - heti pihenőnap és pihenőidő a MÁV Csoportnál
  • Kollektív Szerződés egységesítésére irányuló tárgyalások a Startnál
  • Megrendülten búcsúzunk, elhunyt Hornok Béla
  • A munkáltatónak biztosítani kell a védőoltás felvételéhez szükséges szabadidőt
  • Új díjcsomagok a MOSZ tagi flottában
  • MOSZ tagkártya kedvezmények
  • Tram-train Az elfeledett, de új életre keltett városközi villamos

Megtekintés Korábbi számok