A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Vitatájékoztató

,

2016.12.01-én folytatódott a kollektív munkaügyi vita!

A tegnapi napon került sor a MOSZ által beadott Kollektív munkaügyi vita második egyeztető tárgyalására. Az egyeztetés a következő lényegi tartalommal zajlott:

a munkáltató elfogadta, hogy ha lehetséges megállapodással zárjuk le ezt a munkaügyi vitát, ezen belül

elfogadta, hogy kezdeményezi az E 1 sz. Utasítás 7.4 mellékletének olyan tartalmú megváltoztatását, miszerint ebben a mellékletben foglalt feltételek hiánya esetén a munkáltatónak lesz kötelezettsége és nem a munkavállaló felelőssége, hogy a vontatójárnű elhagyhatja-e a telephelyet, illetve a vizsgálóhelyet.

Ameddig ez nem történik meg, addig az érintett vezetőknek ilyen értelmű utasítást ad ki,

közel kerültünk ahhoz az egyezséghez, hogy a klíma berendezéssel ellátott vonatójárművek kijárási feltétele a berendezés működőképessége legyen. A munkáltató nem tud kötelezettséget vállalni az üzleti tervében meghatározott beszerelendő klíma berendezések számának bővítésére,

a munkáltató kötelezettséget vállalt az általunk felvetett, a szociális helységeket, illetve a pihenő helységeket érintő karbantartási, felújítási és kiépítési tevékenység határideinek rögzítésére,

felajánlotta a közös bejárást azon helyeken ahol a szennyeződés miatt a mozdonyvezetők számára aránytalan sérelemmel jár a kapcsolás elvégzése. Ez a közös bejárás rövidesen meg fog történni

A 12 pontos sztrájkkövetelésünk további pontjaira az alábbi választ kaptuk:

a napi munkaidő csökkentésének jelenlegi jogi előfeltétele az általunk kért orvos-egészségügyi vizsgálat. A munkáltató ígéretet tett arra, hogy csoport szinten kezdeményezi az ilyen vizsgálatba bevonandó munkakörök meghatározását és ezek után nyílhat lehetőség a kérdésről érdemi tárgyalást folytatni,

átadtuk a KSZ 53§-nak általunk javasolt módosítását, amely rendezi a foglalkozás-egészségügyileg alkalmatlanná vált mozdonyvezetők további életútját,

a személyre szabott életmód tanácsadást a munkáltató kizárólag e-learning keretében kívánja megvalósítani,

az egészségmegőrző programmal kapcsolatban a munkáltató konkrét eseteket és helyeket kért arra vonatkozóan, hogy hol utasítottak el a programra jelentkező mozdonyvezetőket a részvételtől,

a tőkefedezeti járadékbiztosítás kapcsán kötelezettséget vállalt arra, hogy tárgyal biztosítókkal és amennyiben ilyen biztosítási termék létezik, vagy kialakítható utána a részletszabályokról hajlandó tárgyalást folytatni,

a munkáltató megvizsgálja a KSZ. 77.§-ban rögzített kártérítési kötelezettségének biztosítás alapú kiterjesztését

Az elsősorban Keleti Pu-ról jelzett rádió forgalmazási problémákkal a munkáltató tisztában van, tárgyal a Pályavasúttal a probléma megoldásának érdekében, de eddig egyetértésre nem jutottak.

A MÁV-Start Zrt. a fentiek szerinti megállapodás-tervezetet a MOSZ számára megküldi, amelyet a testületek értékelnek és ez alapján meghatározzuk a következő lépéseket.

2021 január-február

Mozdonyvezetők Lapja

2021 január-február

  • Napi - heti pihenőnap és pihenőidő a MÁV Csoportnál
  • Kollektív Szerződés egységesítésére irányuló tárgyalások a Startnál
  • Megrendülten búcsúzunk, elhunyt Hornok Béla
  • A munkáltatónak biztosítani kell a védőoltás felvételéhez szükséges szabadidőt
  • Új díjcsomagok a MOSZ tagi flottában
  • MOSZ tagkártya kedvezmények
  • Tram-train Az elfeledett, de új életre keltett városközi villamos

Megtekintés Korábbi számok