A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Tájékoztató

,

Tájékoztató a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

I.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet

- 2.§ rendelkezése szerint:

2018. március 16. (péntek) pihenőnap, helyette 2018. március 10. szombat munkanap,

2018. április 30. (hétfő) pihenőnap, helyette 2018. április 21. szombat munkanap,

2018. október 22. (hétfő) pihenőnap, helyette 2018. október 13. szombat munkanap, 2018. november 2. (péntek) pihenőnap, helyette 2018. november 10. szombat munkanap, 2018. december 24. (hétfő) pihenőnap, helyette 2018. december 1. szombat munkanap, 2018. december 31. (hétfő) pihenőnap, helyette 2018. december 15. szombat munkanap

II.

A zavartalan vasúti közlekedés biztosításával közvetlenül össze nem függő tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi szünetének kiadására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezem.

A 2018. december 27., 28. (csütörtök, péntek) napjára vonatkozóan tevékenységi szünetet kell szervezni oly módon, hogy az ne veszélyeztesse egyes funkcionális tevékenységek (humán, számvitel, pénzügy stb.) zökkenőmentes ellátását.

A megjelölt két munkanapra tevékenységi szünettel érintett munkavállalók részére a munkáltató részéről szabadságot kell kiadni a KSz 43.§ 1. pontjában foglaltak szerint.

(Miután a jelen intézkedés kiadására kellő időben kerül sor, ezért a munkáltató felelősségi körébe tartozik, hogy minden munkavállaló rendelkezzen a szükséges kettő munkanap szabadsággal. Emiatt a munkaidő " szabadság hiányában történő " előzetes ledolgozásának lehetősége ez évben fel sem merülhet.)

A munkáltatói jogkörgyakorlók kötelesek a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételével gondoskodni arról, hogy a munkarend-változás következtében indokolatlan rendkívüli munkavégzés ne merüljön fel.

A funkcionális tevékenységet ellátó szervezeti egységek (pénzügy, számvitel humán stb.) vezetői a fenti rendelkezéstől jogosultak eltérni és a tevékenységi szünettel érintett munkanapokon is az irányításuk alá tartozó munkavállalókkal munkát végeztetni.

A fenti szabályozás nem érinti a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munkaidőkeret-képzésére és munkaidő-beosztására vonatkozó szabályokat.

Az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavállalóit szíveskedjenek a fenti rendelkezésről tájékoztatni és a tevékenységi szünet elrendeléséhez szükséges intézkedéseket megtenni már az éves szabadságolási ütemterv összeállításához kapcsolódóan is.

Tisztelettel:

Dorozsmai Éva

Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

  • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
  • Sikeres pályán az RCH
  • Szép volt, jó volt, elég volt!
  • Made in Hungary
  • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok