A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Ne fordíts hátat minden kézfogás után...

,

Még alig lépett hatályba a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződésének az a módosítása, amely többek között a mozdonyvezetők szolgáltból történő lejelentkezési folyamtatát változtatja meg, máris "áll a bál" a hálózat néhány telephelyén.

(A témával foglalkozó augusztus 16-i konzultációt ezen tájékoztató kiadványunk miatt a munkáltató lemondta.)

A lejelentkezéssel kapcsolatos változásokról a Kolletkív Szerződés 10/A számú melléklete többek között a következőket tartalmazza:

"Ha bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény miatt a lejelentkezéskori teendőkre, az előírt normaidő a nem elegendő, a ténylegesen szükséges idő számolható el a munkáltató képviselőjének igazolása alapján. Amennyiben a lejelentkezést követő első szolgálat végéig a munkáltató képviselője nem vitatja a meghosszabbított lejelentkezési időt, úgy ez az idő igazoltnak minősül."

Ezt a kérdéskört a tárgyalások során alaposan körbejártuk. Értelmezésünk szerint arra jutottunk, hogy bármely a munkáltatóval kötelezően "közlendő" esemény vagy annak dokumentálása amelynek időszükséglete "nem fér bele" a 3 perces lejelentkezési időbe, munkaidő, tehát így is kell elszámolni.

Augusztus elseje után alig telt el néhány szolgálat és néhány eset, amely a lejelentkezési normaidő meghosszabbodását jelentette, a munkáltató képviselői elkezdték egyoldalúan értelmezni a megállapodást. E-mailek születtek, amelyek egyrészt útmutatóul szolgáltak a lejelentkezési idő elszámolásához vagy el nem számolásához, másrészt kijelölték az ehhez kapcsolódó feladatokért felelős személyeket. Az üzenetek tartalma nem volt kifogásolható, azonban azok gyakorlati megvalósítása már a szokásos "vasutas módon" történt. A kezdődő gyakorlatból a következő leegyszerűsített megállapításokat tehetjük:

  1. a mozdonyvezetők általában "lopnak, csalnak, hazudnak",
  2. az egyes pont értelmében minden 3 percen túli lejelentkezés kétséges,
  3. az 1-es és 2-es pont miatt egyszerűbb kifogásolni és elutasítani minden 3 percet meghaladó lejelentkezési időt, attól függetlenül, hogy az erről szóló "eseménylap" mit tartalmaz.

Itt tartottunk tehát pénteken. A Mozdonyvezetők Szakszervezete természetesen konzultációt kezdett egyrészt helyben a munkáltató "helytartóival", hivatalosan a munkáltató helyi képviselőivel, másrészt a MÁV-START Zrt. humán és üzemeltetési vezetőivel. A konzultáció lezárultáig kérünk minden mozdonyvezetőt, hogy írja bátran a valós "eseménylapokat", ragaszkodjon a plusz időszükséglet elszámolásához, úgy, ahogy azt a Kollektív Szerződés tartalmazza. Nem akarunk úgy járni, mint a munkaközi szünet esetében, amikor is a munkáltató azzal a felkiáltással, hogy azt már eladtátok, ki sem kívánta jelölni a munkaközi szünet igénybevételét illetve utólag törölte a ki nem adott munkaközi szünetekről szóló eseménylapokat. Megemlíthetnénk még a "690 és 610" fedőnevű foglalkoztatási formát, amelyeknél mindaddig nem volt probléma az, hogy az utazási idők elszámolása során a hazautazó mozdonyvezető önmagával találkozott a következő szolgálatba menet, amíg a munkáltató érdekét szolgálta ezen foglalkoztatási formák elterjesztése, majd utána "rácsodálkozott", hogy mik nem történnek a vasúton.

Nyomatékosan felhívjuk azonban a kollégák figyelmét, hogy a tabletek kezelése nyomon követhető, ezért például nehezen védhető a lejelentkezési idő meghosszabbodása, ha az arról szóló "eseménylap" mondjuk szolgálat közben keletkezett.

Összefoglalva a jogainkkal élni és nem visszaélni kell, de azok csorbítását nem vagyunk kötelesek elviselni.

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

  • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
  • Sikeres pályán az RCH
  • Szép volt, jó volt, elég volt!
  • Made in Hungary
  • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok