A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A Közfeladatot Ellátó Vállalatok Konzultációs Fórumának összehívását kérte a közlekedési ágazatban működő öt szakszervezet.

,

Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek írt levelükben a Mozdonyvezetők Szakszervezete, a VDSzSz Szolidaritás, a Vasutasok Szakszervezete, a Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége javasolta a tárgyalások mielőbbi megkezdését, kezdeményezte a következő időszakra vonatkozó, középtávú bérmegállapodás megkötését, és a jelenlegi megállapodás 2019. évre szóló részének kiegészítését.

A közlekedési ágazatban működő, ágazati szinten reprezentatív szakszervezeteink komoly eredménynek tartják a 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú bérmegállapodás megkötését.

Ugyanakkor az általunk képviselt munkavállalók bér- és jövedelmi helyzetének értékelése alapján indokoltnak tartjuk a megállapodás 2019. évre vonatkozó részének kiegészítését, tekintettel arra, hogy a munkaerő-piaci helyzet változása nyomán az eredetileg kitűzött célt, az érintett vállalatok munkaerőpiaci helyzetének stabilizálását az eredeti megállapodásban foglaltak teljesülése önmagában már nem képes maradéktalanul betölteni.

Kezdeményezzük továbbá, hogy a 2017-2019. évekre megkötött bérmegállapodáshoz hasonlóan a következő időszakra vonatkozóan is középtávú, három évre szóló bérmegállapodás kerüljön megkötésre annak érdekében, hogy az ágazatban tevékenykedő közszolgáltató vállalatok a továbbiakban képesek legyenek megfelelni a munkaerő-piaci tendenciák alakulásából adódó egyre komolyabb kihívásoknak.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Közfeladatot Ellátó Vállalatok Konzultációs Fórumának keretében minél hamarabb, akár a minimálbér és a garantált bérminimum emeléssel kapcsolatos döntés meghozatala előtt - kezdődjenek meg az erre vonatkozó tárgyalások, amelyek garanciát jelenthetnek az ágazatban tevékenykedő munkáltatók és munkavállalók részére az elfogadható és kiszámítható foglalkoztatási feltételek fenntartására vonatkozóan.

Barsi Balázs, elnök, Mozdonyvezetők Szakszervezete

Halasi Zoltán, elnök, VDSzSz Szolidaritás

Meleg János, elnök, Vasutasok Szakszervezete

Varga József alelnök, Közúti Közlekedési Szakszervezet

Varga Tibor s.k., elnök, Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

  • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
  • Sikeres pályán az RCH
  • Szép volt, jó volt, elég volt!
  • Made in Hungary
  • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok