A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében - a tudatgyarmatosítás ellen


A MÁV-START vezetése 2015. december elsején kiadott hírlevelének címe: "A MOSZ visszautasította a MÁV-START Zrt. vasúti járművezetői munkakörökre vonatkozó foglalkoztatási megállapodását". Nézzünk végig, vajon miért nem került többségi elfogadásra a munkáltató "ajánlata" az egyes területek véleményét megjelenítő Ügyvivő Bizottsági (ÜB) tagok között.

Már az első mondatban jelentős csúztatással indít a hírlevél szerzője, mert a MOSZ a 2015. február 19-én aláírt Szándéknyilatkozatban foglalt és megígért, a "Megállapodás a mozdonyvezetői, mozdonyfelvigyázói munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, szakmai gyakorlati időtől illetve életkortól függő alapbér tarifarendszeréről" (továbbiakban bértarifa) címet viselő dokumentumban szereplő 35 év feletti gyakorlati idővel rendelkező kollégák alapbéremeléséért folytatott hosszú tárgyalásokat. Emlékeztetőként a munkáltató a Szándéknyilatkozatban vállalt kötelezettségét korábban két részletben, összesen 10 000 Ft-os összegben kívánta alapbér-kiegészítés formájában teljesíteni. Az alapbér-kiegészítés jellemzője, hogy az bármikor visszavonható, ezért szakszervezetünk erről nem kívánt megállapodni. A munkáltató a tárgyalások során kijelentette, hogy ezt az alapbér-kiegészítést egyoldalú munkáltatói intézkedésként is végrehajtja. Ígérete ellenére ezt még sem tette meg.

Már az első mondatban jelentős csúztatással indít a hírlevél szerzője, mert a MOSZ a 2015. február 19-én aláírt Szándéknyilatkozatban foglalt és megígért, a "Megállapodás a mozdonyvezetői, mozdonyfelvigyázói munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, szakmai gyakorlati időtől illetve életkortól függő alapbér tarifarendszeréről" (továbbiakban bértarifa) címet viselő dokumentumban szereplő 35 év feletti gyakorlati idővel rendelkező kollégák alapbéremeléséért folytatott hosszú tárgyalásokat.

Emlékeztetőként a munkáltató a Szándéknyilatkozatban vállalt kötelezettségét korábban két részletben, összesen 10 000 Ft-os összegben kívánta alapbér-kiegészítés formájában teljesíteni. Az alapbér-kiegészítés jellemzője, hogy az bármikor visszavonható, ezért szakszervezetünk erről nem kívánt megállapodni. A munkáltató a tárgyalások során kijelentette, hogy ezt az alapbér-kiegészítést egyoldalú munkáltatói intézkedésként is végrehajtja. Ígérete ellenére ezt még sem tette meg.

A MÁV-START vezetése 2015. október 7-én a rendkívüli MOSZ ÜB ülésén vázolta fel elképzeléseit, melyet konkrét írásos ajánlat formájában 2015. november 18-án küldött meg. Az erre a napra összehívott Küldöttközgyűlési ülésen a jelenlévők reagáltak a megállapodás-tervezetben összesűrített munkáltatói elképzelésekre. Ha megvizsgáljuk a hivatkozott megállapodás-tervezetet, kijelenthető, hogy a törzsszöveget a jelenleg hatályos "Foglalkoztatási megállapodásban" foglaltak adják. A munkáltatói igények halmazában "műfaji" keveredés tapasztalható, mert a megállapodás-tervezetnek vannak olyan részei, melyek a "bértarifa megállapodáshoz" tartoznak, illetve Kollektív Szerződésben szereplő pontokat érintenek. Összefoglalva a csatolt "végleges" megállapodás-tervezet (2015. november 24) "unisex jellege" nem véletlen, jó néhány pontjának értelmezését a balladai homály lengi körül. De menjünk sorjában és nézzük először a pozitívumokat:

A 35 éven felüli szakmai gyakorlati idővel rendelkező mozdonyvezetők alapbérének 299.000 Ft/hó összegre emelése 2015. július elsejei hatállyal, a korábban vállalt kötelezettség teljesítése. A jelenleg 2016. december 31-ig hatályos "Foglalkoztatási megállapodás" meghosszabbításra került volna 2018. év végéig. A határozatlan idejű "bértarifa megállapodás" 2016. december 31-ig tartó felmondási moratóriumát kiterjesztette volna 2018. év végéig. A fentiek megvalósulásának "árát" a következő pontokban foglaljuk össze:

A FLIRT motorvonat-vezetői munkakörre vonatkozó csökkentett bértarifa táblázat elfogadása, a hivatásunk szolidaritásának szétverésében való aktív közreműködés. A hatályos bértarifa megállapodás 4. pontja tartalmazza: "A felek megállapítják, hogy a jövőbeni motorvonat-vezetői munkakörre is a jelen megállapodást alkalmazzák." Tehát ezt a pontot szeretné felülírni a munkáltató.

A vállat vezetése előszeretettel mantrázza, hogy kevesebb tudásanyagot kell elsajátítania a tervezett FLIRT motorvonat-vezetőnek és ezért kívánja őket csökkentett bérrel alkalmazni. A "Vasúti képzési és vizsgarendelet" (19/2011. (V. 10.) NFM rendelet) szerint vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, mely Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti és Vasúti pályahálózat ismereti, valamint Vezetési gyakorlat részekből áll. A tervezett FLIRT motorvonat-vezető munkakörben foglalkoztatottnak ugyanúgy meg kell kapnia az "Általános szakmai ismeretek modulokból" az országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismereteket, a "Vasúti járműismereti modulokból" a villamosmozdony (váltakozó feszültségű, több áramnemű) kategóriát, a típusismereti modulokból pedig a FLIRT típust. Eddig nincsen különbség a mozdonyvezető munkakörben és a tervezett FLIRT motorvonat-vezető munkakörben foglalkoztatott tudásanyaga között.A "Vasúti pályahálózat ismereti modulokon" belül az infrastruktúra modulokban minimális a különbség, mert az országos pályahálózaton személy és/vagy áruszállítás és tolatás modulból kiveszik az áruszállításhoz kapcsolódó ismeretanyagot, ami nagyon kevés pl.: gurítódombhoz vagy az elegyrendezéshez tartozó részek. A Vonal- és állomásismereti modulokban és "Vezetési gyakorlat modulokban" sincsen különbség.

A vasúti járművezetői képzésben a munkáltató nem vállalt semmiféle létszámkorlátot, így a megállapodás-tervezet szerint annyi főt képez ki, amennyit csak akar. A túlképzés hatására eltűnhet a túlóra, illetve ismét felütheti fejét az állásidő.

A cégvezetés a megállapodás-tervezet szerint 540 főt kíván tanfolyamra beiskolázni 2018-ig. A 2016-os évben 90 fő FLIRT motorvonat-vezetőt és 90 fő mozdonyvezetőt, ám a KÜT-nek átadott képzési tervben a FLIRT motorvonat-vezetői képzési létszámot felemelte 120 főre. Ennyit a munkáltatói hírlevélben citált "hosszú távú képzési megállapodásról". Emlékeztetőként a jelenlegi vállalat jogelődjeinek vezetői sem tudtak a mozdonyvezetői létszámot tervezni, elég, ha a 2009-ben alkalmazott csökkentett munkaidőre, az egyes területeken állandósult "állásidőre" vagy a 2012-ben bevezetni szándékozni kívánt "állásidő 2" intézményére gondolunk. Álláspontunk szerint szükségtelen ilyen arányban vasúti járművezetőket képezni, mert a jelenlegi vonatási piac nem bővült, sőt az árufuvarozás teljesítményében csökkenés állapítható meg, csak több lett az árufuvarozást végző vonatási szereplők száma. A kollégák visszajelzése alapján ma a MÁV-START-nál a vezénylési anomáliák alapján tapasztalható egy fajta "létszám puffer" a foglalkoztatásban, ami jobb munkaszervezéssel gyorsan eltűntethető.

A megállapodás-tervezet nem tartalmazza egyértelműen a mozdonyvezetői munkakörből FLIRT motorvonat-vezetői munkakörbe történő átsorolás tilalmát.

"Azok a mozdonyvezetők, akik jelenleg több típusismerettel rendelkeznek és amennyiben a vezénylésük szerint, részben vagy egészben, FLIRT motorvont-vezetői szolgálatot teljesítenek, ez a tény mozdonyvezetői munkakörüket, javadalmazásukat nem érint." Ez a megállapodás-tervezet részlet példa a "balladai homály" fedte, később a munkáltató oldaláról másként magyarázható, menetközben megváltoztatható akarati szándékra. A megállapodás-tervezetben szereplő "korrigált munkaidőkeret", jogilag nem más, mint éves munkaidőkeret elfogadása, melynek fő célja, hogy a túlórát jelentős mértékben csökkentse.

A MOSZ-nak teljes sztrájk moratóriumot kell vállalnia a megállapodás-tervezet szerint.

Plusz egy adalék: a létszám alakulásnál a korhatár előtti ellátás igénybevételét maximálisra tervezeték, 288 fő (2016-2017-2018) 140 fő (2019). A MÁV-START vezetése viszont maradásra próbálja bírni a jogosultsággal bíró kollégákat, egyéni csomaggal kínálja meg őket: 5 nap pótszabadságot, vezénylési kedvezményt (napi vezénylés nem kezdődhetne 22 óra után és 5 óra előtt), 10 % mértékű alapbérpótlékot, valamint automatikus lehetőséget biztosítanának az egészségmegőrző programban

Összegzés: Minden mozdonyvezető elvégezheti a fentiek tükrében a saját értékelését, amihez jelentős segítséget ad maga a munkáltatói hírlevél is. "A munkáltató elkötelezte magát a 35 éven felüli szakmai gyakorlati idővel rendelkező mozdonyvezetők alapbérének visszamenőleges emelése mellett, de a korrigált havi munkaidőkeretek bevezetésének és az ebből származó többletforrások hiányában erre most csak csökkentett összegben kerülhet sor." Lefordítva: mivel a munkáltató nem tudta beszedni a mozdonyvezetőktől a "korrigált munkaidőkeret" alkalmazásával a 35 év feletti gyakorlati idővel rendelkezők alapbéremeléshez szükséges anyagi forrást, ezért csak valamiféle csökkentett összegben kerülhet sor bármilyen emelésre. A jelen levelet olvasó maga dönti el, hogy a munkáltatói hírlevélben sugalmazott jóság katarzisa meghozta volna számára a beteljesülést és a boldogsághormonok szétáradásával járó extázist, ha aláírásra került volna a hivatkozott megállapodás-tervezet, avagy nem. Budapest, 2015. december 2.

2020 november-december

Mozdonyvezetők Lapja

2020 november-december

  • Megegyezés a 2021.évi béremelésről az RCH-nál
  • A teljesítményösztönző margójára
  • Hat hónappal meghosszabbodik az orvosi alkalmassági tanúsítványok érvényessége
  • Oktatás, képzés..
  • A zavartalan vasúti közlekedés feltételeinek biztosítása
  • Segíts hogy segíthessünk

Megtekintés Korábbi számok