A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hétfőtől a MÁV-csoport dolgozóinak időszakos oktatása, képzése, tanfolyami oktatása további intézkedésig elmarad.

,

A koronavírus terjedésének megakadályozása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében a MÁV Zrt elnök-vezérigazgatója mai naptól otthoni munkavégzést (Home office) rendelt el az arra kijelölt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók részére. Az iskolák, oktatási intézmények bezárására, a digitális oktatás bevezetésére tekintettel szükségessé válik a 12 éven aluli gyermekek esetében a napközbeni, lakóhelyi felügyelet biztosítása, amely a MÁV dolgozókat is érinti. Amennyiben a munkavállaló az előzőekben írt okok miatt csak személyesen tudja biztosítania vele közös háztartásban élő gyermeke felügyeletét, akkor ez a Munka Törvénykönyve 55.§ (1) bekezdés j. pontja alapján mentesülést jelent a munkavégzési kötelezettség alól. 

Dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató a COVID 19 Koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel további megelőző biztonsági intézkedés bevezetéséről döntött. 2020. március 15-én visszavonásig „Otthoni munkavégzést” rendelt el az arra kijelölt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók részére és tájékoztatást adott a 12 évnél fiatalabb gyermeket nevelő munkavállalók esetében a felügyelet biztosításának lehetőségeiről. Döntés született továbbá a képzések és vizsgáztatások jelentős részének elhalasztásáról is.

A kormányzati és helyi intézkedések nyomán számos bölcsődei és óvodai ellátásban résztvevő, iskolában tanuló, 12 éven aluli gyermek esetében válik szükségessé a napközbeni, lakóhelyi felügyelet biztosítása, mely a munkatársainkat is érintheti. A helyzet kezelésére az alábbi lehetőségek adottak a kiadott levélben:

Szabadság igénybevétele: akár a 2020. évre járó teljes szabadság igénybevétele,bejelentési határidő betartása nélkül is engedélyezhető.

„Otthoni munkavégzés” (Home-office) „igénybevétele a gyermek felügyelete alatt: Az „Otthoni munkavégzés” engedélyezése során az érintett munkavállalók előnyt élveznek, amennyiben megfelelnek az otthoni munkavégzés feltételeinek.

Gyermekápolási táppénz igénybevétele: Amennyiben a munkavállaló a 12 éven aluli gyermeke betegsége miatt nem tudja ellátni munkáját, gyermekápolási táppénzt vehet igénybe.

 Nem fizetett, igazolt távollét a gyermek felügyeletére: Ha az előzőek szerinti megoldások (szabadság, home-office, táppénz) egyike sem megvalósítható, akkor jelenleg törvényesen igazolt, nem fizetett távollét illeti meg a munkavállalót.

Amennyiben a felügyeletet igénylő gyermek(ek) mindkét szülője vasutas munkavállaló, akkor vezénylésüket lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a szülőknek ne egy időben legyen munkavégzési kötelezettségük. Ennek érdekében a dolgozók keressék a munkaidőbeosztás-készítőket.

A Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet alapján a MÁV-csoport vezetése a képzési és vizsgáztatási tevékenységekkel összefüggésben az alábbi döntéseket hozta:

Tanfolyami képzések (BGOK által szervezett vasúti és minden egyéb tanfolyami képzés): 2020.03.16-tól a folyamatban lévő képzések/tanfolyamok, továbbá a tervezett új képzések további intézkedésig elhalasztásra kerülnek. 2020.03.16-tól a BGOK tanfolyamszervezési munkatársai a tanfolyamokra érkező hallgatókat visszaküldik a szolgálati helyükre. A vasúti alapképzésen résztvevő munkavállalók számára a távoktatási módszer lehetőségét megvizsgáljuk, a hatósággal történt egyeztetést követően ennek alkalmazásáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A képzések elhalasztásával párhuzamosan a BGOK képzéssel összefüggő szálláshelyei is bezárásra kerülnek. A szállókat legkésőbb március 17. napján el kell hagyni. Ezen intézkedés alól a BGOK vezetője kizárólag egyedileg, méltányosságból adhat felmentést.

Időszakos oktatások: A rendkívüli helyzetre való tekintettel az időszakos oktatások további intézkedésig elhalasztásra kerülnek. Az átütemezésről, illetve az oktatás lebonyolításának formájáról (távoktatás) megkezdtük az egyeztetéseket a hatósággal.

Az eseti / egyéni képzések (pl: biztosítóberendezés-kezelési helyismeret) további intézkedésig folytatódnak, tekintettel arra, hogy munkába állást közvetlenül elősegíti és egyéni formában, kontrollált módon lebonyolíthatóak.

Hatósági vizsgáztatások: A 2020.03.16. napjával kezdődő hétre a KAV vizsgaközponthoz bejelentett hatósági alapképzéshez tartozó hatósági vizsgák megtartásra kerülnek tekintettel arra, hogy a vizsgán biztosíthatóak a koronavírus-járvány elleni intézkedések.

Időszakos vizsgáztatás: A Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet alapján a 2020.03.16. napjától tervezett időszakos vizsgák elhalasztásra kerülnek. A vizsgák a már kiadott rendelkezéseknek megfelelően nem vesztik érvényüket. Az időszakos vizsgák későbbi lebonyolításáról, illetve a vizsga érvényességek  lejáratával összefüggésben megkezdtük az egyeztetést a hatósággal.

 INKA képzések:Az INKA képzések felfüggesztésre kerülnek 2020.03.16. napjával kezdődő héten. Felkészülünk oktatások informatikai lebonyolítására (elektronikus tananyag, oktatók elektronikus bekapcsolása az oktatásba, távoktatás technikai feltételeinek kialakítása, tesztelése). 2020. március 23-tól kezdődően – tervezetten – távoktatási kurzusok megtartását fogjuk elindítani, melyről későbbiekben adunk tájékoztatást.

 Kérünk minden vasutas dolgozót, hogy a vasút működőképességnek fenntartása érdekében együttműködési és tájékoztatási kötelezettségünknek, munkaviszonyból származó kötelezettségeinknek kiemelt figyelemmel tegyünk eleget!

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok