A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A Kormány 47/2020 rendelete a munkaidő-beosztás módosításának szabályait is felülírja, a KSZ rendelkezéseit alkalmazni nem lehet.

,

A Kormány újabb rendeletet alkotott a koronavírus okozta helyzet kezelésére, a korlátozások betartására, a foglalkoztatás rugalmasabbá tétele érdekében. Ennek megfelelően a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a (2)–(4) bekezdés szerinti eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra. Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, a kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

A kormányrendelet 6. § előírásainak megfelelően:                            

2) Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,
b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.
(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.
(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

A rendelkezésekkel kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány rendeletekben határozza majd meg.

Letölthető dokumentumok:

MK_20_047.pdf
2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok