A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

MÁV-START rendelkezés a vezénylések módosításáról

,

A 47/2020 (III. 18.) Korm. rendeletben szabályozott a Munka Törvénykönyvét érintő eltérő szabályokkal kapcsolatban a MÁV-START Zrt. is kiadta rendelkezését. A munkáltatói intézkedés alapján a közölt munkaidő-beosztás bármikor, egyoldalúan, ellentételezés nélkül módosítható, a rendkívüli átvezénylési díj azonban a hét napon belül módosított szolgálatonként – eltérő rendelkezés hiányában – megilleti a munkavállalót. A vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállaló munkaidő-beosztása havi öt alkalmat meghaladóan is módosítható, mely nem minősül rendkívüli munkavégzés elrendelésének. A rendelkezés szerint a munkaidő-beosztás, illetve annak módosítása körében az írásbeliség a korábbi gyakorlatnak megfelelően biztosítandó.
 

A munkáltató a 47/2020 Kormányrendeletben foglaltak szerint lehetőséget kapott arra, hogy a munkavállalókkal külön megállapodást kössön a munkaidő-beosztás módosítása körében. Ennek megfelelően a MÁV-START kezdeményezi, hogy a munkaidő-beosztás, illetve annak módosítása  amennyiben a munkavállaló igényli, illetve hozzájárul, a hivatalos, vállalati e-mail címére, ennek hiányában a munkavállaló által közölt és visszaigazolt elektronikus elérhetőségre kerüljön kiküldésre, mellyel a személyes kontaktusok száma csökkenthető. Tehát a munkaidőbeosztás illetve módosítása nem írásban, hanem elektronikusan kerülne átadásra. Ez a MÁV-START és a munkavállaló közötti megállapodás kérdése. Aki nem köt megállapodást, annak továbbra is írásbeliség van.

Fontos: ha ezen kívül, a munkáltató a foglalkoztatás, munkaidőbeosztás-módosítás más tárgyköreiben egyéni megállapodásra törekszik a dolgozóval, ne írjatok alá,  előbb tájékoztassátok a MOSZ tisztségviselőit.

Rendkívüli esetben – kizárólag a munkaidő-beosztás, illetve annak módosításának közlése – a munkavállalóval a fenti külön megállapodás szóban is megköthető, és a fenti írásbeli megerősítés később is, – amint arra lehetőség van – bekérhető.

A MÁV-START a munkakör betöltéséhez szükséges időszakos vizsga sikertelensége esetére meghozott rendelkezése is kiadásra került. A munkáltatói intézkedés nem arra az esetre vonatkozik, amikor elhalasztott hatósági vizsgáról van szó, hanem azokra a munkavállalókra kell alkalmazni, akik még a veszélyhelyzet kihirdetése, a vizsgák leállítása előtt tettek sikertelen vizsgát és most a javítóvizsgák időpontjára várnak.

 A mai konzultáción a Mozdonyvezetők Szakszervezete kijelentette, hogy a márciusi elmaradt oktatások, képzések díjazására állásidőt kell(ene) elszámolni, az igazolt, nem fizetett távollét elfogadhatatlan, mert abban az időszakban szünetel a tb. biztosítotti jogviszony. A munkáltató elmondta, hogy a március 16-ra tervezett és elmaradt képzésekre állásidőt fizet, az azt követő időszakra, a veszélyhelyzet kihirdetése okán, nem. A március 16-át követő időszakra a szolgálatok átcsoportosításával, kompenzálják, pótolják az elmaradt képzési, oktatási időket. Ahol nincs, nem volt tervezve rendkívüli munkavégzés, ott a kieső napokat a munkavállalókkal megegyezve szabadság kiadással pótolják márciusban. Cél, hogy senkinek ne legyen, igazolt de nem fizetett távolléte. A munkáltatónak nincs olyan esetről tudomása, hogy a mozdonyvezetői munkaköri családban ilyen előfordulna.
A félbeszakított tanfolyami (BGOK) képzésekkel kapcsolatban a munkáltató egyelőre szabadság kiadással  és műhelyes elfoglaltsággal pótolja a kiesett oktatási napokat. A BGOK vizsgálja a távoktatás bevezetésének lehetőségét, ebben döntés kettő héten belül várható. Ha feláll a távoktatás, folytatják a tanfolyami képzéseket.
 A munkáltató kijelentette, hogy továbbra sincs tudomása menetrendcsökkentési, kapacitáscsökkentési tervről, az áprilisi munkaidő-beosztások is ennek megfelelően készültek.  Ez azonban változhat, az Operatív Törzs dönt egy ilyen helyzet, egy csökkentett  belföldi vasúti közlekedés elrendeléséről. Ha ilyen állapot bekövetkezne, a legfontosabb, hogy a dolgozók ne maradjanak bérjövedelem nélkül. Ezzel kapcsolatban és ha lesz rá lehetőség, egyeztetni fognak a szakszervezetekkel. Szóba jöhet munkaidőkeret módosítása, csökkentett munkaidő bevezetése, ez függ az esetleges kapacitáscsökkentés mértékétől és a veszélyhelyzet időtartamától is. A MOSZ és a munkáltató is érdekelt abban, hogy ha kell, erről tárgyalások történjenek.

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok