A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Kilencven százalékos tehervonati pontosság koronavírus idején

,

Az Európai Vasúti Fuvarozási Szövetség (ERFA) felszólította az Európai Uniót, hogy rögzítse a vasúti árufuvarozás egyértelmű és jól meghatározott jogait és lehetőségeit abban az új európai jogalkotási keretben, amely új normát hoz létre a jelenlegi koronavírus-válságból való kilábalás után. Az ERFA szerint a kontinens nemzetközi tehervonatainak pontossága az elmúlt hónapokban a mintegy hatvanról nyolcvan–kilencven (!) százalékra javult – a vasúthálózat áteresztő képessége ugyanis az utasforgalom, és ezzel a személyszállító vonatok számának csökkenése miatt megnőtt.

Az Egyesület szerint azonban alapvető fontosságú, hogy mire az utasforgalom normalizálódik, addigra a politikai döntéshozók a jelenlegi válságból okulva tevőlegesen intézkedjenek a vasúti árufuvarozás érdekében. A cargóforgalom pontosságának és megbízhatóságának javítása nélkül ugyanis Európa nem lesz képes elérni modális váltási és szén-dioxid mentesítési céljait.

Az ERFA főtitkára, Conor Feighan szerint a Covid-19 válság egyik legfontosabb tanulsága, hogy nincsenek meg a keretek a vasúti árufuvarozás kiegyensúlyozott működésére. „Ezeket a tanulságokat figyelembe kell venni az Európai Bizottságnak a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó, készülőben lévő stratégiájában; és ebben a stratégiában különös figyelemmel kell lenni a jogalkotásra: a vasúti árufuvarozás ugyanis kizárólag a világos és jól körülírt jogok és előírások szellemében működhet hatékonyan” – fogalmazott Feighan. Nem mellékesen, a szóban forgó jogok meghatározásának szükségessége megerősíti az európai vasúthálózatról szóló, a versenyképes árufuvarozást szolgáló 913/2010 rendelet közelgő felülvizsgálatára vonatkozó, február 14-i javaslatok megfelelőségét.

A javaslatok a következők:

- menetvonalak: a nemzetközi árufuvarozási folyosók pályahálózat-működtetőinek és szervezeteinek a tehervonatok menetvonalainak minőségjavítása érdekében együtt kell működniük. A minőségi intézkedések keretében indokolt pontosabbá tenni a vasúti árufuvarozást és 750 méterre növelni a vonatok hosszát.

- az azonos elbírálás elve: nemzetközileg összehangolt, egyúttal biztonságos árufuvarozási útvonalakat kell meghatározni. Ezeken az útvonalakon a tehervonatoknak ugyanolyan előnyöket kell élvezniük az útvonalukon, mint a személyvonatoknak.

- harmonizált üzemeltetési szabályok: az áruszállító vonatoknak a napi forgalomban, üzemelés közben ugyanolyan prioritásokat kell élvezzenek, mint a személyvonatok. A pontos vonatnak – legyen az személy- vagy cargo – elsőbbsége van, azt nem lehet „félrevágni”.

- nemzetek feletti forgalom-menedzsment: a pályahálózat-működtetőknek és az egyes árufuvarozási folyosók szervezeteinek nemzetek feletti forgalomirányítást kell létrehozniuk, különös tekintettel a nemzetközi teherforgalom érdekeire.

- az árufuvarozási folyosókat felügyelő szervezetek hatáskörének gyarapítása: ugyanolyan döntési és irányítási jog illesse meg őket is, mint a nemzeti pályahálózat működtetőket. Az egyes folyosók fejlesztését, használatát nem korlátozhatja nemzeti érdek.

„A vasúti árufuvarozás nem csak az európai teherforgalom gerincének bizonyult a Covid-19 válság idején, hanem bebizonyította, hogy megbízható és vonzó teherfuvarozási eszköz lehet, ha a kapacitása elegendő és jó minőségű” – jelentette ki Dirk Stahl, az ERFA elnöke, a BLS Cargo vezérigazgatója. „Tudjuk, hogy a jelenlegi hálózatkapacitási helyzet örökké nem fog fennállni, de készek állunk, és természetesen hajlandók vagyunk megvitatni az új működési kereteket annak érdekében, hogy a vasúti árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatások igényeinek a Covid-19 utáni időszakban is eleget tegyünk.”

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok