A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Teljesítményösztönző rendszer bevezetésétől várja a MÁV-START a szolgáltatási színvonal emelkedését

,

A vasúti közlekedés, mint alapvető közszolgáltatás biztosítása jelentős feladat a MÁV-START számára. E szolgáltatás minél magasabb színvonalon történő biztosítása érdekében fontos a versenyképesség növelése, a vasútvállalat külső megjelenésének, a szolgáltatást igénybe vevők megítélésének javítása. Ezen célok elérése érdekében a társaság szükségesnek tartja teljesítményösztönző rendszer bevezetését, először Pilot rendszerben - így foglalható össze az a levél amelyet a MÁV-START küldött az érdekképvisleteknek. A Mozdonyvezetők Szakszervezete észrevételei, javaslatai és a Munkáltató által küldött tájékoztató alább olvasható.                                                                                       

A MÁV-START Zrt. teljesítményösztönző rendszer bevezetését készíti elő, egy-egy kiválasztott munkakörre vonatkozóan már november-december hónapban kísérletképpen. Majd ennek fogadtatását, tapasztalatait, eredményeit értékelve (akár más munkaköröket bevonva vagy a kezdeti munkaköröket kivonva) 2021-ben tervezi szélesíteni. A Munkáltató elküldte előzetes tájékoztatóját, az utasítás kidolgozás alatt van.

Amit a TÖR-ről tudni lehet és az Érdekképviseleteknek szóló tájékoztatóban részletesen nem szerepel:

- A 90%-os rendelkezésre állásba minden vezényelt szolgálat és egyéb kötelezettség, így az oktatás, időszakos vizsga, orvosi alkalmassági stb. beletartozik, valamint a rendes szabadság. A szakszervezeti és egyéb kikérő nem számít rendelkezésre állásnak.
- 2020-ban egyszeri 60.000 Ft/fő kifizetésre lehet jogosult a mozdonyvezető, ennek kifizetése a januári bérrel februárban lesz várható
- A 2020-as év végi két hónapra bevezetett intézkedés tapasztalatait értékelve 2021-ben két alkalommal történne kifizetés alkalmanként 60.000-60.000 Ft értékben.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete véleményezte a Munkáltató által átküldött anyagot:

A MÁV-csoport 8731/2020 sz. bérmegállapodásban a teljesítményösztönző rendszer bevezetése körében rögzítésre került, hogy a Munkáltató és az Érdekképviseletek közösen kialakítják a teljesítménymérés alapjait és ezt követően kerül sor a teljesítményösztönző rendszer bevezetésére. A teljesítménymérés alapelveinek közös meghatározása, a teljesítményösztönző rendszer kifizetési feltételeinek meghatározása a Mozdonyvezetők Szakszervezete szerint nem történt meg, így nincs arra lehetőség sem, hogy a tervezett rendszer bevezetése a megállapodásban foglaltak szerint valósuljon meg és valóban szolgálja a vasúti szolgáltatások minél magasabb színvonalon történő működtetését, az ahhoz való munkavállalói hozzájárulás ösztönzését és anyagi elismerését.

 Mivel az alapelvek meghatározásában, a feltételrendszer kidolgozásában a Mozdonyvezetők Szakszervezete eddig nem vett részt, így általánosságban nem, csak a mozdonyvezetők, Flirt motorvonat-vezetők és motorvonatvezetőkre és a 2020. november-decemberi időszakra vonatkozóan észrevételeink a következők:

  • A kifizetés feltételeként kerül(ne) meghatározásra a személyszállító vonat közlekedtetése, kizárva ebből a körből a közszolgáltatási feladatok ellátásában fontos szerepet játszó szerelvényvonatok leközlekedtetését és a szerelvények beállítását, vonatok összeállítását, tolatását végző tartalék -és kiszolgáló tevékenységét végző mozdonyvezetőket. Ezzel a MOSZ nem ért egyet, javasoljuk valamennyi, a közfeladatok zavartalan közlekedésének fenntartásában közreműködő vasúti járművezetőre kiterjeszteni a kifizetés lehetőségét.
  • A kifizetés feltételként a szolgálatképtelenség általános meghatározásával a MOSZ nem ért egyet. A szolgálatképtelenség bekövetkezése számos okból lehetséges, a jármű műszaki állapota, az infrastruktúra (főleg a felsővezetéki rendszer) állapota, karbantartottsága befolyásolja és történhet mozdonyvezető tapasztalatlanságából, a jármű kezelési ismereteinek nem megfelelő módon történő alkalmazásából is. A MÁV-START Zrt. járműállománya rendkívül változatos képet mutat akár kora, műszaki állapota, felszereltsége, üzemkészségi mutatói tekintetében is, és akkor még az „idegen” gépek eltérő műszaki helyzetéről nem is esett szó. Ezeken teljesítenek szolgálatot a mozdonyvezetők, Flirt motorvonat-vezetők és a szolgálatképtelenségek számát tekintve igen nagy szórás van az egyes járműtípusok vonatkozásában. A korszerű járműveken nincs, nem jellemző a szolgálatképtelenség, míg egyes mozdonytípusokra igen. A Munkáltató nem egyenlő feltételek elé állítja a pl. kizárólag Flirt és Kiss motorvonatokon szolgálatot teljesítőket a 430. sor. járműtípuscsaládon dolgozó mozdonyvezetőkkel és nem ugyanakkora az esély a szolgálatképtelenségre az ÖBB (osztrák) és a CFR (román) mozdonyokon sem.   A Mozdonyvezetők Szakszervezetének javaslata az, hogy szolgálatképtelenségek feltételként csak akkor kerüljenek meghatározásra, ha azok a járművezető kezelési hibájából, nem megfelelő mozdonyszolgálati tevékenységéből, nem utasításszerű munkavégzéséből következtek be.
  • A menetrendszerűség befolyásolására a mozdonyszemélyzetnek elméletileg nincs lehetősége, hacsak az utasításszerű munkavégzés nem az. Ezért a MOSZ javaslata az, hogy a menetrendszerűségi korlát csak akkor kerüljön vizsgálat alá, ha az a mozdonyvezetőnek felróható okból csökken 85% alá.
     

Értesüléseink szerint  november-decemberre vonatkozóan az Érdekképviseleteknek átadott tájékoztató alapján elindul a teljesítményösztönző rendszer bevezetése, aztán a két hónap lefutása után jövő év elején a szakszervezetek bevonásával megtörténik az értékelése.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete bízik abban, hogy a 2021-re tervezett teljesítményösztönző rendszer alapjainak összeállítása, bevezetése a 8731/2020 Megállapodásban rögzített elvek mentén, az Érdekképviseletek bevonásával és a Felek közötti Megállapodással történik majd.

 

 

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok