A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Megvan a 2021.évi bérmegállapodás az RCH-nál

,

Az RCH valamint a Mozdonyvezetők Szakszervezete, a VDSZSZ Szolidaritás, a VSZ és az MTSZSZ online tárgyalássorozat eredményeként írta alá december 9-én a 2021. évi bérintézkedésekről szóló megállapodást. 2020. december 1-jei hatállyal 5%-os alanyi jogú alapbérfejlesztés valósul meg és bruttó 75 500 Ft egyszeri juttatást kapnak a munkavállalók még ezév december 21-ig. 

A megállapodás főbb elemei:

 • Az RCH-ban a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében 5%-os alanyi jogú alapbérfejlesztés valósul meg 2020. december 1-jei hatállyal.  
 • a gyakornoki munkakörben foglalkoztatott munkavállalók (mozdonyvezető-, kocsivizsgáló-, árfuvarozási- és tolatásvezető gyakornokok) bére is az alanyi jogú bérfejlesztés mértékének megfelelően 5%-kal emelkedik december 1-jétől.
 • Januártól új bértábla lép hatályba, az új bértábla szerinti sávminimumra történő átállás (felzárkóztatás) 2020.12.01-től kötelező a szolgálati idő figyelembevételével.
 • év végi RSB (bónusz)  bruttó 75 500 Ft egyszeri juttatás minden olyan 6-17 MMK-ba sorolt munkavállaló számára, akik a Rail Cargo Hungaria Zrt-vel 2020. június 30-án és 2020. november 30-án egyaránt munkaviszonyban álltak.  Az összeg kifizetésére a munkáltató legkésőbb december 21-ig vállalt kötelezettséget
 • A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2020. december 1-től 365 000,- Ft/hó.
 • VBKJ-rendszer működtetése évi 450 000 Ft/fő összegben
 • nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés mértéke továbbra is a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a,
 • az egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértéke 1%.

Az RCH további vállalásai:

 • A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 2021. év során olyan jogszabályi változás történik, melynek alapján 2021. évre vonatkozóan a munkáltatói terhek csökkenése következik be, úgy tárgyalásokat folytat az érdekképviseletekkel az ebből a forrásból felszabaduló összeg felhasználásáról.
 • A munkáltató kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy 2021-ben a jelenleg érvényben lévő Középtávú Foglalkoztatási Megállapodás hatályának meghosszabbítása érdekében az érdekképviseletekkel tárgyalásokat folytat.
 • A munkáltató vállalja, hogy amennyiben a 2021 évi 1-6 havi üzleti eredmények értékelését követően lehetőség nyílik a hatályos Kollektív Szerződésben foglalt juttatási elemek összegének emelésére, erről szintén tárgyalásokat folytat az érdekképviseletekkel.
 • A pandémiás helyzet lezárást követően felek közösen értékelik annak tapasztalatit, és amennyiben a társaság gazdálkodása ezt lehetővé teszi, tárgyalásokat folytatnak egy egyszeri munkavállalói juttatás kifizetéséről.

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

 • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
 • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
 • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
 • Területi hírek Debrecen, Miskolc
 • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok