A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Online VÉT a Startnál - kevés eredménnyel

,

A Munkáltató kezdeményezésére online MÁV-START Érdekegyeztető Tanács ülésen tárgyaltak a felek a Kollektív Szerződés egységesítéséről, az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó  eltérő foglalkoztatási szabályok összefésüléséről. A Munkáltató előterjesztése nagyrészt az eddigi munkáltatási szabályok lerontásáról, a dolgozók kiszolgáltatottságának növeléséről szólt. A Mozdonyvezetők Szakszervezete kijelentette, nem támogat olyan javaslatokat, amelyek a Start munkavállalóinak, az utazói munkakörben foglalkoztatottaknak, a mozdonyvezetői munkaköri családhoz tartozó dolgozóknak a foglalkoztatási helyzetében és a munkáltatással összefüggő juttatásaiban visszalépést jelent.   

Így a MOSZ nemet mondott a

  • háromhavi munkaidőkeret bevezetésére, alkalmazására
  • a munkaidőbeosztás szabályainak megváltoztatására, a dolgozói kiszolgáltatottság növelésére 
  • belföldi kiküldetési rendszer szabályainak fellazítására, a vontatási utazói munkakörben foglalkoztatottak fel -és lejelentkezési helyeinek újrafogalmazására
  • a minimális munkaidő, a legrövidebb szolgálat időtartamának csökkentésére

Az egységesítésre hivatkozva a Startos munkanyagban megfogalmazott és a vontatási utazószemélyzetre vonatkozó javaslatok a rugalmasabb foglalkoztatás irányába hatnak, a belföldi kiküldetés és a munkaidőbeosztás szabályainak megváltoztatása jelentős érdeksérelemmel járna tagjaink számára. A MOSZ javaslatára egyes kiemelt támakörökben, munkacsoportokon belül további egyeztetések következnek, így a jövő héten a belföldi kiküldetéssel és a legrövidebb szolgálat időtartamának szabályozásával kapcsolatban. 

A rendkívüli munkavégzés díjazása, a pótléksávok átdolgozása, az egységes túlórapótlék alkalmazása kapcsán a MOSZ korábban már nyújtott be javaslatot a Munkáltatónak, ez most megjelent a Startos anyagban, ennek részletes megtárgyalására a további egyeztetéseken kerül sor.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete kijelentette, az egységes startos Kollektív Szerződés megalkotására való munkáltatói törekvés csak akkor lesz teljes és hiteles ha a szakszervezetek korábban megfogalmazott javaslatai, elképzelései is megtárgyalásra kerülnek. A MOSZ 2018-tól négy alkalmommal nyújtott be KSZ módosító javaslatcsomagot a Munkáltatónak, ezek ismertek és ragaszkodunk ezek érdemi egyeztetésére is.

A KSZ tárgyalások február 1-én folytatódnak.

A Kollektív Szerződés egységesítésén túl egyéb kérdések is napirendre kerültek. A MOSZ előzetesen, írásban tájékoztatást, értékelést kért  a 2020. november 1-től bevezetett teljesítményösztönző rendszerről és 2021.évi alkalmazásáról. Szóbeli kiegészítésként elmondtuk, hogy elfogadhatatlan volt számunkra a teljesítményösztönző rendszer bevezetésének körülményei, a feltételrendszerben bevezetett értékelési elemek szakmaiatlansága és megkérdőjelezhető teljesítményösztönzére való alkalmassága. Kértük a Munkáltatót, hogy a két hónapos pilot program lezárása előtt fontolja meg javaslatainkat és vizsgálja felül a korábban egyoldalúan bevezetett feltételrendszert. Példaként felhoztuk, ne essen el a díjazástól az a mozdonyvezető akinek vadelütés miatt szolgálatképtelenné vált a járműve. A Munkáltató elmondta, még nem készült el a TÖR részletes értékelésével, amint ez megtörténik, tájékoztatják az érdekképviseleteket. Az előzetes számok azt mutatják, hogy a programban érintett munkavállalók 65-70 %-a teljesítette a feltételeket és várhatóan jogosulttá válik a díjazásra. A TÖR ezévi alkalmazásáról a pilot kiértékelése után születik döntés a Startnál.

A vizsgaösztönző rendszer a Startnál nem kerül meghosszabbításra, jelentette ki a Start HR igazgatója. Száz millióba került a Munkáltatónak, nem mutatható ki kedvező hatása a vizsgák sikerességében és nem hozott eredményt sem - fogalmazott dr. Tura Szvetlána. A MÁV Zrt. vezetése másként gondolja, ott tovább él a juttatás.

2021. május-június

Mozdonyvezetők Lapja

2021. május-június

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem írta alá a bérmegállapodást
  • Szeptember végéig kell igazolni a Covid elleni védőoltást
  • Szombathely nyerte az Ignéczi József MOSZ Horgászversenyt
  • Területi hírek
  • Profiltisztítás a Startnál
  • A történelem az élet tanítómestere

Megtekintés Korábbi számok