A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Napi - heti pihenőnap és pihenőidő a MÁV Csoportnál - Alkotmánybírósági Határozat tükrében

,

A Mozdonyvezetők Szakszervezete immár több mint harminc éve dolgozik a vasúti járművezetők munkavégzési feltételeinek, körülményeinek, kiemelten a munkaidő beosztásuknak a javításán. Az IVU. rail nemzetközi vasútirányítási informatikai rendszer 2006. évi megvásárlása, majd 2010. évi teljes körű, „magyar államvasúti módon” történő bevezetése évtizedekkel visszavetette a mozdonyvezetők vezénylésének a kor követelményeinek megfelelő „emberbarát” módját. Szakszervezetünk küzdelme a munkaidő-beosztások javítására 2020. évben végre nagyon komoly jogi támogatást kapott. Az Alkotmánybíróság 12/2020.(VI.22.) AB Határozatában ugyanis – leegyszerűsítve a határozat szövegét – kimondta, hogy az Alaptörvényből levezetve, a szabadság, a napi pihenőidő és a heti pihenőnap vagy pihenőidő önállóan, külön jogon jár a munkavállalóknak. Ennek alapján, az a magyar vasúti gyakorlat, amely úgymond „összeolvassza, összemossa” a napi és heti pihenőidőket, azaz rövidebb időt biztosít a regenerálódásra mint az a jogszabályokban meghatározott időtartam, ellentétes az Alaptörvénnyel.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete a fentiek nyomán tárgyalásokat kezdeményezett a MÁV-START Zrt.-vel a jogszerű állapot jövőbeni kialakítására, és ennek érdekében megfogalmazta javaslatait. Ezzel egy időben közölte a munkáltatóval, hogy az Alkotmánybíróság határozata alapján – három évre visszamenőleg – elmaradt munkabér iránti (pihenő időben történő munkavégzés) követeléssel is él a vasúti járművezetők tekintetében. A munkáltató a tárgyalások első szakaszában osztotta Szakszervezetünk jogértelmezését és pozitívan állt javaslatainkhoz. A munkaügyi probléma azonban túlmutatott a MÁV START Zrt.-n és „MÁV-Csoport” szintre került.

A MÁV Zrt. mint vasútvállalat és mint a többi vasúttársaság (MÁV-START Zrt., MÁV SZK Zrt., stb.) tulajdonosa azonban magához vonva a döntési jogot, elzárkózott mind a múltra vonatkozó követelések, mind a jövőre vonatkozó MOSZ javaslatok elfogadásától, jobbára az ezekről való tárgyalásoktól is.

A MÁV Zrt. „MÁV-Csoport” szinten mindösszesen a Kollektív Szerződések olyan módosítását várja el – nem leplezve az érdekképviseletek nyílt zsarolását sem – amelyek indirekt módon ellehetetleníti a követelések érvényesítését, valamint a vállalatok szintjén legitimálni próbálja a munkaidő-beosztások jogszerűtlenségét.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete ragaszkodik a vasúti járművezetők munkaidő-beosztásának az Alkotmánybíróság határozatának megfelelő elkészítéséhez, az ehhez szükséges javaslatait ismét megtette, ezzel egy időben biztosítja tagjai számára, a visszamenőleges követelések jogi úton történő érvényesítéséhez szükséges segítséget.                

2021. május-június

Mozdonyvezetők Lapja

2021. május-június

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem írta alá a bérmegállapodást
  • Szeptember végéig kell igazolni a Covid elleni védőoltást
  • Szombathely nyerte az Ignéczi József MOSZ Horgászversenyt
  • Területi hírek
  • Profiltisztítás a Startnál
  • A történelem az élet tanítómestere

Megtekintés Korábbi számok