A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Start Kollektív Szerződés tárgyalás, második forduló

,

Február 1-én folytatódtak az egyeztetések a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződés egységesítéséről. A Munkáltatói javaslatok áttekintése volt soron, az érdekképviseletek véleményezték a Start elképzeléseit. 

Az egyeztetés egyik központi eleme a túlórapótlék mértékének módosítására irányuló javaslat volt. A Munkáltató részletesen ismertette azon elképzelését, amely kevesebb túlórasávot, jobb áttekinthetőséget és összességében magasabb túlóradíjazást jelent egyes munkakörök, így a mozdonyvezetői munkaköri család számára. Mint ismeretes a MOSZ már 2018-ban kezdeményezte, hogy a MÁV-START munkavállalóinak túlóradíjazása egységessé váljon, a rendkívüli munkavégzés kompenzációja során ne érje hátrány a vontatási utazószemélyzetet. A Start javaslatát a többi szakszervezet egyelőre elutasította, a Munkáltató részletes elemzést készít arra vonatkozóan, hogy a túlórapótlék átstrukturálása a munkavállalók számára jár-e anyagi veszteséggel.

A rendkívüli munkavégzés díjazásának témakörében a Munkáltató bővíteni kívánja a 12 óra munkaidőt meghaladó időben elvégzendő feladatokat, így a szerelvényvonatok leközlekedtetése, az állomási tolatószolgálat ellátása, a vontatási telepre történő bejárás is elvégzendő tevékenység lenne a menetrendszerinti közszolgáltatás zavartalan biztosítása céljából, a 12 órát meghaladó munkavégzés során. A Mozdonyvezetők Szakszervezete elutasította a Munkáltató javaslatát, emlékeztetve, hogy konzultációt kezdeményeztünk a a 12 órán túli munkavégzés szabályozása tárgyában kiadott legutóbbi parancskönyvi rendelkezésben foglaltakkal kapcsolatban, amelyre még nem kaptunk választ. 

A MOSZ javaslatára törlésre kerül(het) a Kollektív Szerződésből a mozdonyvezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára elrendelhető készenlét fogalma. A Munkáltató támogatta javaslatunkat.

Az MKSZ témakörében javasoltuk felvenni azt, hogy az MKSZ ideje alatt a munkavállalónak ne kelljen a munkavégzés helyén tartózkodnia. Ez a vontatási utazószemélyzet tekintetében számos vitát előzne meg.

A MÁV-START egységesíteni kívánja a teljesített munkaidőre járó műszakpótlék mértékét, ez 30% lenne, egyben kötelezettséget vállal a vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállalók műszakpótlék különbözetének  alapbéresítésére. A Mozdonyvezetők Szakszervezete nyitott az egyeztetésekre, a megállapodás feltételeként megfelelő mértékű alapbéremelést tart elfogadhatónak.

A Munkáltató javaslatot tett a vontatási utazószemélyzet utazási költségtérítésének emelésére, amely szintén MOSZ javaslat volt a korábbiakban, mértéke azonban attól kisebb. A MOSZ javaslata 35 Ft/km, a Start most 30 Ft/km térítést adna.

Módosítani kívánja az előterjesztés a kapcsolási pótlékra vonatkozó szabályokat, szűkítené a jogosultságot, a kapcsolási díj emelésével. A javaslat kizárná a pótlékból a középütközös, önműködő kapcsolókészülékkel végzett kapcsolást és minden olyan tevékenységet ahol a fizikai közreműködés nem terjed ki a csavarkapocsra, segélyvonó készülékekre. 

A felek megállapodtak abban, hogy a ruházati kérdésekről munkabizottságban folytatják az egyeztetéseket.

Következő VÉT ülés jövő héten várható, addig munkabizottságban történnek tárgyalások, az egy szolgálatban eltölthető legrövidebb munkaidőt érintő KSZ módosítások témájában valamint a a vontatási utazószolgálatot ellátó munkavállalók munkavégzési helyét és a belföldi kiküldetést érintő kérdésekben.

A következő érdekegyeztető tanács ülésén a szakszervezetek javaslatait vitatják meg a felek.

2021. május-június

Mozdonyvezetők Lapja

2021. május-június

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem írta alá a bérmegállapodást
  • Szeptember végéig kell igazolni a Covid elleni védőoltást
  • Szombathely nyerte az Ignéczi József MOSZ Horgászversenyt
  • Területi hírek
  • Profiltisztítás a Startnál
  • A történelem az élet tanítómestere

Megtekintés Korábbi számok