A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

A munkáltatónak biztosítani kell a védőoltás felvételéhez szükséges szabadidőt

,

A munkavállalók jogosultak a védőoltás felvételére, amelynek szükséges és igazolt időtartamára igazolt, nem fizetett távollét keretében mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól. Annak érdekében, hogy a védőoltást igénylő vasutasok a számukra kijelölt időben hozzájussanak a vakcinához és eközben a vasútüzem zavartalan működése is biztosított legyen, a MÁV eljárásrendet dolgozott ki.

A munkáltatói jogkörgyakorlók méltányosan eljárva kötelesek megvizsgálni, minden olyan munkajogi megoldás alkalmazhatóságát, amellyel a munkavállalókat keresetveszteség nem éri a védőoltás feltétele miatt és a vasútüzem működése is zavartalan marad. A lehetőségeket akár egyedileg mérlegelve is azt a megoldást kell alkalmazni, amely nem, vagy csak csekély mértékű munkaidő-kieséssel jár. Ennek biztosítása érdekében sor kerülhet:

 • szabadság engedélyezésére a munkavállaló kérésre
 • a munkaidő-beosztás egyoldalú, munkáltató általi módosítására, az arra vonatkozó határidő megtartásával
 • a munkaidő-beosztás munkavállaló kérelmére történő módosításával, határidő nélkül
 • a kiesett munkaidő utólagos ledolgozásával, a munkavállaló kérelmére, amely utólagos ledolgozás nem minősül rendkívüli munkaidőnek

A munkavállalónak is együttműködési kötelezettsége van, haladéktalanul köteles jelezni a munkáltatónak, ha a védőoltás beadásának időpontjáról és helyéről hivatalosan értesítést kapott.

2021 január-február

Mozdonyvezetők Lapja

2021 január-február

 • Napi - heti pihenőnap és pihenőidő a MÁV Csoportnál
 • Kollektív Szerződés egységesítésére irányuló tárgyalások a Startnál
 • Megrendülten búcsúzunk, elhunyt Hornok Béla
 • A munkáltatónak biztosítani kell a védőoltás felvételéhez szükséges szabadidőt
 • Új díjcsomagok a MOSZ tagi flottában
 • MOSZ tagkártya kedvezmények
 • Tram-train Az elfeledett, de új életre keltett városközi villamos

Megtekintés Korábbi számok