A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Elővárosi pótlék a MÁV START-nál a forgalmi utazószemélyzet számára

,

Budapest elővárosi közlekedésében a megnövekedett munkaterheléssel járó szolgálatok anyagi elismeréseként elővárosi pótlék bevezetésére került sor pilot jelleggel még 2020 januárjától, egy éves határozott időtartamra. Az intézkedés most meghosszabbításra került a 2021. évre, egy év határozott időre változatlan jogosultsági feltételek szerint. A jegyvizsgálói munkaköri családot és a fedélzeti jegyellenőröket érinti a Munkáltató döntése.

Az elővárosi pótlékra minden olyan, meghatározott munkakörben foglalkoztatott munkavállaló jogosult, aki elővárosi vonatot továbbít. Elővárosi vonatnak minősül a hivatalos menetrendben „E” jelöléssel rendelkező vonat, továbbá a Technológiatervezés által kijelölt olyan vonatok, amelyek az elővárosi vonalrészeken az „E” jelölésű vonatok szerinti megállási renddel közlekednek. A jogosultság megállapításánál csak az elővárosi vonalrészen történő vonattovábbítás kerül figyelembe vételre és csak az ezen a részen szolgálatot ellátó személyzet jogosult a kifizetésre. A vonatok listáját a Technológiatervezés vágányzári közlekedés, vagy egyéb okból bekövetkező menetrend módosítás miatt alkalomszerűen, vagy időszakosan módosíthatja.

Jogosult az elővárosi pótlékra a jegyvizsgáló (belföldi), jegyvizsgáló (nemzetközi), vezető jegyvizsgáló (belföldi), vezető jegyvizsgáló (nemzetközi) valamint a fedélzeti jegyellenőr. 

A bérpótlék mértéke a 2021. évben 500 Ft/ „E” vonat a Jegyvizsgáló munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében. Ettől eltérően, a Fedélzeti jegyellenőr munkakörben foglalkoztatott munkavállalók minden második „E” vonaton teljesített szolgálat után részesülnek 500 Ft kifizetésben ezen a jogcímen.

Az elővárosi pótlék az elővárosi vonatokon szolgálatot teljesítő vonatkísérők részére, a ténylegesen továbbított elővárosi vonatok darabszámának megfelelően kerül kifizetésre.

Elővárosi pótlékra jogosult az a Munkáltatónál Mt. szerinti munkaviszonyban álló munkavállaló, aki

- a 2021. évben az adott negyedéves elszámolási időszakban elővárosi vonaton teljesített szolgálatot, melybe nem számít bele az önköltségben történő utazás,
- az adott időszak (negyedév) utolsó napján is a fentebb felsorolt munkakörök valamelyikében került foglalkoztatásra,
- statisztikai állományban van, vagy a tárgyidőszak egy része alatt munkaviszonyra vonatkozó szabály (különösen az Mt.128.§-132.§-ai) alapján kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, illetve 30 napot meghaladó keresőképtelen állományban van

Az elővárosi pótlék kifizetésére a tavalyi évhez hasonlóan negyedévente egy összegben kerül sor, az adott negyedévet követő hónap munkabérével együtt – 2021. I. negyedévére vonatkozóan, az áprilisi bérekkel egy időben.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem tartja alkalmas eszköznek az elővárosi pótlék alkalmazását a személyszállítási utazók vonatkozásában a budapesti és környékbeli telephelyek foglalkoztatási gondjainak megoldására. Hosszútávú megoldást a jegyvizsgálói munkaköri családban egy egységes bértarifarendszer megalkotása jelentene. A pótlékrendszer egy adott vezénylési, szolgálati helyen belül is feszültséget generál a jegyvizsgálók között és rombolja az amúgysem megfelelő munkavállalói elégedettséget. A jegyvizsgálók terhelése nem csak attól függ, hogy elővárosi vonatokon teljesítenek-e e szolgálatot. A személyszállítási utazók elővárosi pótlék bevezetését követően azonos munkakörben, hasonló alapbérek mellett is nagy különbségek keletkezhetnek a keresetekben.

2021. május-június

Mozdonyvezetők Lapja

2021. május-június

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem írta alá a bérmegállapodást
  • Szeptember végéig kell igazolni a Covid elleni védőoltást
  • Szombathely nyerte az Ignéczi József MOSZ Horgászversenyt
  • Területi hírek
  • Profiltisztítás a Startnál
  • A történelem az élet tanítómestere

Megtekintés Korábbi számok