A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Bennünk van a hiba - nem érezzük hatékonynak a klímák működését

,

Pedig a MÁV-START szerint a vontatójárművek és motorvonatok vezetőállásán a klímaberendezések 95%-a üzemképes.  A magas külső hőmérséklet miatt a mozdonyok, motorvonatok vezetőállásán elviselhetetlen és az egészségre nézve, hosszabb távon káros körülmények uralkodnak, általános a 40 Celsius fok feletti hőmérséklet, ezért azonnali intézkedést kértünk a vasúttársaságtól. A MÁV-START válaszlevele azt tükrözi, hogy a Munkáltató továbbra sincs tisztában a valós munkakörnyezettel, a mozdonyvezetők egészségére és a biztonságos munkavégzésre ható körülményekkel.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete álláspontja szerint a munkahelyekre vonatkozó általános munkavédelmi követelményeket a Munkáltató létesítményen kívül használt járművein is biztosítani kell, mert munkahelynek kell tekinteni minden olyan szabad vagy zárt teret (beleértve a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak (Mvt.87.§ 5.).

A Mozdonyvezetők Szakszervezete szerint a MÁV-START nem képes biztosítani a vezetőállások meghatározó számában a Munkavédelmi törvényben előírt feltételeket:

  • A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.
  • Ha az előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni.

A 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza a munkahelyeken biztosítandó léghőmérsékleti, effektív és korrigált effektív hőmérsékleti jellemzőket. A MOSZ álláspontja egyértelmű, a MÁV-START Zrt. a korszerű járművek kivételével ezeket a feltételeket nagyrészt nem tudja biztosítani. Továbbra is kérjük a mozdonyvezetőket, hogy a vezetőálláson tapasztalt körülményekről tegyenek jelentést a Munkáltató felé, dokumentálják az ismert körülményeket.

Márcsak azért is mert a  munkáltató által írt válaszból kiderül, hogy a járművekre felszerelt klímaberendezések - az eseti hibáktól eltekintve - működőképessége megfelelő, a karbantartásuk során a hatékonytalan működést is orvosolják de előfordulhat, hogy azokat a mozdonyvezetők nem érezték elégségesnek. 

A Mozdonyvezetők Szakszervezete megteszi a szükséges bejelentést az ITM Munkavédelmi Főosztálya és a Munkáltató telephelye szerint illetékes munkavédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság felé.

A MOSZ azonnali intézkedést sürgető levelét és a Munkáltató válaszát mellékeljük

2021. május-június

Mozdonyvezetők Lapja

2021. május-június

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem írta alá a bérmegállapodást
  • Szeptember végéig kell igazolni a Covid elleni védőoltást
  • Szombathely nyerte az Ignéczi József MOSZ Horgászversenyt
  • Területi hírek
  • Profiltisztítás a Startnál
  • A történelem az élet tanítómestere

Megtekintés Korábbi számok