A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Tisztában vagyunk munkánk felelősségével és büszkénk vagyunk arra, hogy megfelelünk ennek. Együtt ünnepeltük a Mozdonyvezetők Napját

,

Vasárnap ünnepelte a Mozdonyvezetők Szakszervezete a Mozdonyvezetők Napját az Európa Hajón. A rendezvény nagy érdeklődés mellett, különleges környezetben folyt, hajókirándulás közben zajlottak a programok. A MOSZ országos rendezvényén Barsi Balázs elnök köszöntötte a résztvevőket és  a program keretei közt került sor a "Mozdonyvezetőkért" emlékérem átadására is. 

Majdnem szűknek bizonyult a hajó, a MOSZ Mozdonyvezetők Napja elnevezésű rendezvényére. Háromszáznál is több vendég jelent meg, akiket Barsi Balázs elnök üdvözölt. Az elnök beszédében kitért a mozdonyvezetői hivatást kísérő kihívásokra, kockázatokra és megköszönte a családtagok, hozzátartozók támogatását és türelmét amellyel a mozdonyvezetők embert próbáló és a magánéletet a vasúti szolgálatnak alávető hivatását segítik.

"Embert próbáló, a magánéletet a vasúti szolgálatnak alávető, fegyelmezett és pontos munkavégzést követelő tevékenység a miénk, mozdonyvezetőké. A mozdonyvezetői munka, a vasúti járművezetés másra át nem hárítható, közvetlen felelősséggel járó hivatás, amely tiszteletet és megbecsülést vívott ki magának a vasúti közlekedésben és a társadalomban egyaránt. Munkánk presztízse társadalmi és anyagi megbecsülése azonban sokat változott az elmúlt évtizedekben..."

"Az elmúlt évtizedekben szédítő sebességgel változott a világ, a társadalmi és technikai fejlődés, a vasúti közlekedésnek a gazdaság működésére gyakorolt hatása miatt egyre nagyobb kihívásokkal és kockázatokkal kell szembenéznünk. Napjainkban szigorú egészségi alkalmassági követelményeknek megfelelve, áttekinthetetlen és értelmezhetetlen utasításrendszerben, rendszertelen munkaidőbeosztás és állandó stresszhelyzet mellett, fokozódó pszichés terhelés közepette kell helytállnunk.A közúti közlekedés robbanásszerű fejlődése és a romló közlekedési morál eredményeként a veszélyhelyzet a közúti-vasúti keresztezésekben állandó. A magyar vasúttársaságok gépparkja pedig leginkább egy időutazás a múltba, az elfogadható munkakörnyezet kevesek kiváltsága ma még. A megnövekedett követelményekkel fordított arányban csökkent a mozdonyvezetői munka társadalmi és anyagi elismertsége.  A korkedvezmény megszüntetése már ma is érezteti hatását, a képzési rendszer átalakítása, a kiképzési idő lerövidítése a rendkívüli események növekedését hozta magával. Szinte állandó a munkavégzési kötelezettség és rendelkezésre állás, és nincs ez másként Európában sem. Komoly létszámhiánnyal küzdenek a vasúttársaságok és ez annak a következménye, hogy sem a társadalom, sem a munkáltatók nem becsülik meg eléggé a mozdonyvezetők tudását, elkötelezettségét."

A MOSZ elnöke a jövőre vonatkozóan elmondta: "A haladás töretlen, a változás állandó és egyre gyorsuló. A 2021-es évet a vasutak európai évének nyilvánították és az előttünk álló évtizedre ez a fenntartható és biztonságos vasúti közlekedés erősítésére ad lehetőséget. Figyelnünk kell azonban arra, hogy ebben a programban a vasutas munkavállalók, a mozdonyvezetők érdekei ne sérüljenek, ne eszközként, gépként, hanem értékes munkaerőként tekintsenek ránk. Nem szabad hagynunk, hogy szabadidőnk terhére még több munkára kötelezzenek bennünket, hogy monoton munkavégzést hozó rendszerben kelljen dolgoznunk. Nem engedhetjük meg, hogy olyan helyzetet teremtsenek a vasúttársaságok, amikor a biztonsági követelmények nem teljesülnek.

Ahhoz, hogy a jövőbeni kihívásokkal szembe tudjunk nézni erőre és egységre van szükségünk. Egyenként semmi esélyünk arra, hogy a mozdonyvezetői munkával megfelelő egzisztenciát, európai munkakörülményeket, elfogadható munkaidőbeosztást teremtsünk. Erre csak összefogással, kemény munkával, pozitív hozzáállással van esélyünk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor végleg elveszíthetjük azt a tiszteletet, amely Ferenc József idejében még természetes volt."

Az esemény megnyitása után ebéd következett, majd egy vendégművész fellépése aratott zajos sikert. 

Ezt követően került sor a Mozdonyvezetőkért Emlékérem átadására. A Mozdonyvezetők Szakszervezete az egyéni teljesítmények elismeréseként 2010-ben alapította „A Mozdonyvezetőkért” emlékérmet, az elismerés egyik formáját. Az emlékérem azoknak adományozható, akik a mozdonyvezetőkért, a Mozdonyvezetők Szakszervezetéért, a szakszervezeti mozgalomért, a vasúti közlekedésben dolgozók érdekeiért, a vasúti közlekedés társadalmi elismertségéért kiemelkedő munkát végeztek, hozzájárultak a szakszervezeti tevékenység megismertetéséhez, a MOSZ hírnevének emeléséhez, gyarapították a Mozdonyvezetők Szakszervezete értékeit, kimagasló, helyi munkát végeztek. 

Ebben az évben Hornok Béla Attila mozdonyvezető (posztumusz), Dr. Kopjár Gábor főorvos (posztumusz), Czigány Imre mozdonyvezető és Sebestyén Ferenc oktató részesült a díjban. 

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete a vasutas munkavállalók munkakörülményeinek javítása érdekében tett áldozatos munkájáért, a helyi és az országos munkavédelemben végzett elhivatott tevékenységéért, a „Mozdonyvezetőkért” emlékérmet adományozza posztumusz, Hornok Béla Attila mozdonyvezetőnek.
  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete életútja elismeréseként, a vasútegészségügyben végzett példamutató tevékenységéért, a gyógyító munkában és alkalmassági vizsgálatokon tapasztalt áldozatos és alapos munkájáért, a mozdonyvezetőket ért kockázatok felméréséért a „Mozdonyvezetőkért” emlékérmet adományozza posztumusz, Dr. Kopjár Gábor főorvosnak.
  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete egy életút elismeréseként, több évtizedes, odaadó közösségi munkájáért, a mozdonyvezetők összetartozása érdekében végzett tevékenységéért a „Mozdonyvezetőkért” emlékérmet adományozza Czigány Imre mozdonyvezetőnek. 
  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete több évtizedes, a mozdonyvezetők oktatásban, képzésében, támogatásában végzett kimagasló, önzetlen munkájáért, életútja elismeréseként a „Mozdonyvezetőkért” emlékérmet adományozza Sebestyén Ferenc oktatónak.
2021. május-június

Mozdonyvezetők Lapja

2021. május-június

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem írta alá a bérmegállapodást
  • Szeptember végéig kell igazolni a Covid elleni védőoltást
  • Szombathely nyerte az Ignéczi József MOSZ Horgászversenyt
  • Területi hírek
  • Profiltisztítás a Startnál
  • A történelem az élet tanítómestere

Megtekintés Korábbi számok