A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Küldöttválasztás a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál

,

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa ülésén küldöttválasztó gyűlések összehívásáról döntött, melynek keretében az elkövetkező öt évre megválasztják a Pénztár küldötteit.

A küldöttválasztó gyűlések napirendi pontjai:

  • A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldötteinek megválasztása.
  • Egyebek.

A napirendi pontokkal összefüggő előterjesztés a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár székhelyén (1144 Budapest, Kőszeg utca 26.) ügyfélszolgálati időben megtekinthető. A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttválasztó körzethez tartozó pénztártagok több mint fele megjelent. A küldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt küldöttválasztó gyűlés az eredeti napirendi pontokkal és az eredeti helyszínen ugyanaznap 10 óra 15 perckor kerül megtartásra. A megismételt küldöttválasztó gyűlés az előzetesen meghirdetett eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A hatályos jogszabályoknak megfelelően, az eseményen kizárólag olyan személyek vehetnek részt, akik koronavírus elleni védettségüket igazolni tudják. Ezért kérjük, minden résztvevő hozza magával a személyi azonosításra alkalmas okmányaik mellett védettségről szóló igazolását.

A küldöttválasztó gyűlésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapján (www.epenztar.hu), valamint ügyfélszolgálati időben a Pénztár székhelyén megtekinthető.

A területi küldöttválasztó gyűlések helye és időpontja a mellékelt felhívásban megtekinthető.

2021. május-június

Mozdonyvezetők Lapja

2021. május-június

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete nem írta alá a bérmegállapodást
  • Szeptember végéig kell igazolni a Covid elleni védőoltást
  • Szombathely nyerte az Ignéczi József MOSZ Horgászversenyt
  • Területi hírek
  • Profiltisztítás a Startnál
  • A történelem az élet tanítómestere

Megtekintés Korábbi számok