A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Orbán Viktor Miniszterelnökhöz fordultunk

,

Levélben kértük a Miniszterelnök intézkedését, hogy a sztrájk lemondásához kapcsolódó megállapodásban foglaltak a MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. részéről betartásra kerüljenek. Kértük Orbán Viktor közbenjárását a társadalmi béke megőrzése, a megfelelő munkaügyi kapcsolatok helyreállítása érdekében. Hasonló tartalmú levéllel fordultunk Palkovics László Technológiai és Ipari Miniszterhez, Lázár János Építési és Beruházási Miniszterhez és Vitézy Dávid Közlekedésért Felelős Államtitkárhoz.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 2022. március 10. napjára határozatlan idejű sztrájkot hirdetett meg a 2021. évi reálkeresetveszteség kompenzálása érdekében a MÁV-START Zrt.-nél. A meghirdetett sztrájkot a Kúria felülvizsgálati végzésében jogszerűnek minősítette.

A jogszerű sztrájk elkerülése érdekében a Mozdonyvezetők Szakszervezete március 9-én az akkor fennálló járványügyi helyzetre és az orosz-ukrán háború miatti menekültválságra tekintettel megállapodást kötött a MÁV Zrt. elnökével.

 A 9833-1/2022/MAV megállapodásban a Munkáltató kötelezettséget vállalt 300.000,- Ft júliusi egyszeri kifizetésre a mozdonyvezetők, motorvonat-vezetők, Flirt motorvonat-vezetők körében, ezzel részben teljesítve a MOSZ sztrájkkövetelését, azaz a 2021. évi reálkereset-veszteség kompenzálását. A felek továbbá rögzítették, hogy a fentieken túl minden egyéb évközi kifizetés a többi munkavállalóval azonos módon és mértékben illeti meg a mozdonyvezető, motorvonatvezető, Flirt motorvonat-vezető munkakörben foglalkoztatottakat.

 A megállapodás teljesítése alól a munkáltató úgy kívánt kibújni, hogy ezt a kifizetést összemosta a minden vasutas munkavállalónak járó - decemberről júliusra előrehozott - lojalitási juttatás kifizetésével. A sztrájk lemondásához kapcsolódó megállapodás nem tekinthető teljesítettnek, ha az a 24140/2022/MAV számú megállapodás alapján 230.000 Ft, továbbá a MÁV-START egyoldalú kötelezettségvállalása alapján, az utazószolgálatot ellátó frontszemélyzet többletteljesítményének elismeréseként 70.000 Ft teljesítésével történt, míg a 9833-1/2022/MAV megállapodás szerinti juttatás nem valósult meg.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete álláspontja szerint a munkaügyi kapcsolatok terén példátlan módon a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. nem teljesítette a márciusra meghirdetett jogszerű sztrájk lemondásához kapcsolódó megállapodást.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kérjük közbenjárását a társadalmi béke megőrzése, a megfelelő munkaügyi kapcsolatok helyreállítása érdekében. Kérjük, szíves intézkedését, hogy a sztrájk lemondásához kapcsolódó Megállapodásban foglaltak a MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. részéről betartásra kerüljenek.

 Mellékeljük Önnek a vonatkozó megállapodásokat:

-          9833-1/2022/MAV Megállapodás

-          24140/2022/MAV Megállapodás

-          MÁV-START Zrt. értesítését egyoldalú kötelezettségvállalásáról a Vasutasnapi kifizetéshez kapcsolódóan

 Várjuk megtisztelő válaszát

 Budapest, 2022. 08. 03.

 Üdvözlettel:                  

 Barsi Balázs elnök

 

2023 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2023 1.szám

  • A MOSZ álláspontját igazolta az Európai Bíróság
  • Területi hírek
  • Vasútvállalati hírek
  • MOSZ Telefonflotta
  • Horgászverseny

Megtekintés Korábbi számok