A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Hivatásunk védelmében

,

A Mozdonyvezetők Szakszervezete közleménye

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 2021 június 25.-én nem írta alá a MÁV-Csoportnál a munkáltató és többi szakszervezet között megkötött – Szakszervezetünk szerint egyébként jogilag aggályos, szakszervezeti szempontból szégyenletes – 2021-2023. évekre szóló három éves bérmegállapodást. A megállapodásnak a munkáltató általi egyoldalú, a munkavállalók számára hátrányos megváltoztatása mellett legfőbb indokunk az elégtelen béremelési mérték és az ugyanekkor elszabadult, és azóta „vágtató” infláció következtében a vasutasok és köztük a mozdonyvezetők körében bekövetkezett, és azóta is növekvő reálkereset veszteség elszenvedésének elutasítása volt.

A mozdony, - és motorvonat-vezetők, valamint minden vasutas munkavállaló reálkereset veszteségének kompenzálása érdekében 2021. november 25.-én a MOSZ kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett a MÁV-START Zrt.-nél. A kollektív munkaügyi vita eredménytelensége, és a munkáltató teljes kompromisszumképtelensége miatt a Mozdonyvezetők Szakszervezete 2022. március 10.-i kezdettel határozatlan idejű, általános vasutassztrájkot hirdetett. A sztrájkot jogerősen jogszerűnek ítélte mindkét fokon a magyar bíróság, továbbá ezt a döntést a Kúria felülvizsgálata is megerősítette.

A MÁV Zrt.-vel folytatott – a MÁV-START Zrt. vezetője bevonásával zajló – tárgyalások során, az addigra az orosz-ukrán háborús konfliktus miatt kialakult menekültválságra tekintettel, a felek abban állapodtak meg, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezete az általa, 2022. március 10.-ére meghirdetett sztrájkot, nem tartja meg.

Az azóta eltelt időben a munkáltató továbbra sem tett érdemi lépéseket a MOSZ követelésének teljesítése érdekében. A 2021. évi reálkereset veszteség kompenzálására munkáltatói intézkedés nem történt. Kimondottan szakmaiatlan és rosszhiszemű az a munkáltatói állítás, amely a hatályos megállapodások alapján 2022. év decemberében járó jövedelem egy részének 2022. júliusi kifizetését, a Szakszervezetünk által követelt reálkereset veszteség kompenzálásának minősíti.

Mivel a MÁV Zrt. közvetlen, a további vasúti vállalatok pedig közvetetten állami tulajdonban álló vállalatok, ezért fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy alapvetően tévesnek tartjuk a gazdaságfejlesztési miniszter közfeltűnést keltő válságkezelési javaslatát. Jelesül azt, hogy a gazdasági válságot úgy lehet leküzdeni, a vágtató inflációt úgy lehet megfékezni, hogy a munkajövedelmek, munkabérek növelését, azaz a béremelést – a magyar családok fogyasztásának radikális csökkentése érdekében – jóval az infláció mértéke alatt kell tartani, és ebben a magyar államnak élen kell járnia. A jövedelmek „elinflálásán”, a reálkeresetek, azaz a vásárlóerő csökkentésén kívül a közgazdaságtan ismer jóval hatékonyabb válságkezelési megoldásokat is.

Ismerve Magyarország jelenlegi helyzetét, a gazdasági válságot, az energia krízist, a szomszédunkban dúló háború okozta súlyos és széleskörű társadalmi problémákat is, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének – a munkáltató magatartása okán – mégsem maradt más választása, mint a hatályos jogszabályok szerint eljárva, 2022. szeptember 05.-ére újra határozatlan idejű sztrájkot hirdetni.

Természetesen, mint mindig, a MOSZ most is nyitott az érdemi tárgyalásokra mind a munkáltatóval, mind a tulajdonosi jogot gyakorlókkal, és érdekelt a munkabeszüntetés elkerülése érdekében szükséges munkáltatói intézkedésekről való egyeztetésben.

 

2022. augusztus 25.

Mozdonyvezetők Szakszervezete  

Letölthető dokumentumok:

MOSZ Sztrájk 2022_09_05 közlemény.pdf
2023 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2023 1.szám

  • A MOSZ álláspontját igazolta az Európai Bíróság
  • Területi hírek
  • Vasútvállalati hírek
  • MOSZ Telefonflotta
  • Horgászverseny

Megtekintés Korábbi számok