A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

"Fabula rasa"

,

A MÁV-START Zrt. az utóbbi időben több mozdonyvezetővel szemben indított eljárást vagy szüntetett meg munkaviszonyt nem létező rendelkezésekre vagy utasításokra hivatkozva. Itt az ideje annak, hogy kiálljunk magunkért és munkatársainkért. Ha továbbra is csak az évekig elhúzódó bírósági eljárásokat választjuk, és nem hozzuk azonnal a munkáltató tudomására, hogy a jogszabályok szerinti munkáltatást várjuk el tőle, nem fog megváltozni semmi. 

A MÁV-START Zrt. az utóbbi időben több mozdonyvezetővel szemben indított eljárást vagy szüntetett meg munkaviszonyt nem létező rendelkezésekre vagy utasításokra hivatkozva. Az egyik – munkáltatói azonnali hatályú felmondás miatt indult – munkaügyi perben a társaság még a bírósághoz benyújtott beadványában is a következő nyilatkozatot tette:

 • Ha egy állomásismerettel rendelkező mozdonyvezető az adott szolgálati hely Állomási Végrehajtási Utasításának hatályos szövegét nem ismeri, azt úgy kell tekinteni, hogy nem rendelkezik megfelelő állomásismerettel, és ezt a tényt feljelentkezéskor a mozdonyfelvigyázó számára jelentenie kell.
 • Valamennyi tolatási mozgás előtt fékpróbát kell tartani, akkor is, ha a szerelvény összeállítása változatlan marad, és azt ugyanannak a vontatójárműnek ugyanannak a fékezőszelepével fogják fékezni, mint az előző tolatási mozgás során. Tehát pl. kihúzás után, a visszatolás előtt ismételten fékpróba szükséges.
 • Amíg a tolatásvezető a fentiek alapján nem tartja meg a fékpróbát, addig a szerelvényt nem szabad megindítani, a tolatási mozgás megkezdésére vonatkozó utasítást meg kell tagadni.
 • A tolatási mozgás sebességét a járművezetőnek a saját megítélése, tapasztalata és a kapott rendelkezések szerint kell megválasztania 0 km/h és 10 km/h között, de csak oly mértékben gyorsíthat fel, hogy a tolató szerelvénnyel bármely jelentkező akadály előtt meg tudjon állni. Ha a belátható hosszról – szerelvény tolása esetén – csak távközlés útján lehet meggyőződni, akkor a 10 km/h sebesség is relatív sebességkorlátozás-túllépésnek minősül.
 • Fentiek be nem tartása a MÁV-START Zrt. álláspontja szerint a vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetése bűncselekményt valósítja meg, melyet a Büntető Törvénykönyv – még akkor is, ha közvetlen veszélyhelyzet nem alakul ki – egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntet.

Mivel ez a bíróság előtt tett hivatalos munkáltatói nyilatkozat a hatályos utasításokon túlmenő, semmilyen formában nem megkövetelt elvárásokat tartalmaz, 2022. szeptember 22-én a cég vezérigazgatójához fordultunk, hogy haladéktalanul tájékoztassa szakszervezetünket a fentiekben foglaltakkal kapcsolatos munkáltatói álláspontról. Az azóta eltelt négy hétben válasz nem érkezett.

Itt az ideje annak, hogy kiálljunk magunkért és munkatársainkért. Ha továbbra is csak az évekig elhúzódó bírósági eljárásokat választjuk, és nem hozzuk azonnal a munkáltató tudomására, hogy a jogszabályok szerinti munkáltatást várjuk el tőle, nem fog megváltozni semmi. Ezért kérjük, hogy saját magad és a kollégáid jövője érdekében a - MOSZ által majd a közeljövőben meghatározott időben - a reggeli váltástól kezdődően a fenti munkáltatói elvárás szerint dolgozzunk mindannyian, elejét véve a további koncepciós eljárásoknak!

 • Ha a szolgálatod során fékezésbe bekötött szerelvénnyel kell tolatási mozgást végezned, ezt csakis akkor kezdd meg, ha előzőleg tolatásvezető vagy más, fékpróba tartására kiképzett munkavállaló E fékpróbát tartott! Minden egyes megállás után ezt a fékpróbát meg kell ismételni akkor is, ha sem a szerelvény összeállítása, sem a fékezéshez használt fékezőszelep nem változott! Ennek hiányában a tolatási mozgást megkezdeni nem szabad!
 • Mindig csak olyan sebességgel végezd – szerelvénnyel vagy gépmenetben – a tolatási mozgásokat, hogy bármely akadály előtt biztonsággal meg tudj állni! Ha a géppel kocsisort tolsz, ezt csakis akkor tedd meg, ha a megtartott E fékpróba után a tolatás vezetője a tolt kocsisor elején helyezkedik el, de a sebesség ekkor sem érheti el a 10 km/h-t!
 • Ha a rádión vezetett tolatás vezetője 10 másodpercig nem ad a tolatás folytatására rendelkezést, a szerelvénnyel azonnal meg kell állni! Amennyiben a szerelvény be van kötve a fékezésbe, úgy csak újabb E fékpróba megtartása után szabad tovább indulni!
 • Ha állomási tartalékszolgálatra vagy vezényelve, és nem kaptál oktatást az adott szolgálati hely Állomási Végrehajtási Utasításának hatályos tartalmáról, jelentkezéskor tájékoztasd a mozdonyfelvigyázót, hogy nem rendelkezel megfelelő állomásismerettel!

Ne passzív, hallgató elszenvedői, hanem cselekvő alakítói legyünk a minket érintő eseményeknek mert ha nem így teszünk, magunkat csapjuk be!

Rajtad is múlik! Tegyél érte!

2022 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2022 szeptember-október

 • MOSZ Kongresszus 2022
 • Egy Megállapodás Élete
 • Területi hírek
 • Mozdonyvezetők Napja
 • MOSZ Kupa

Megtekintés Korábbi számok