A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Levél a Miniszterhez

,

Tegnap Dr. Lázár János, akihez Építési és Közlekedési Miniszterként december 1-től a vasút felügyelete is tartozik, találkozott a MÁV-Volán-csoport vezetésével. A találkozón több kijelentése mellett Lázár János elismeréssel szólt a MÁV-Volán-csoportnál dolgozó 57 ezer elkötelezett munkavállalóról. Nem létezik elégedett utas megbecsült munkavállalók nélkül, ezért a jövőben kiemelt figyelmet fordít a MÁV-Volán-csoport dolgozóival való munkakapcsolatok megerősítésére. A Mozdonyvezetők Szakszervezete immár, mint a közlekedésért felelős miniszterhez, levélben fordult Dr. Lázár Jánoshoz, felhívva figyelmét és intézkedését kérve a 300.000 Ft kifizetésére.

Tisztelt Miniszter Úr!

Ez év augusztus 3-án kelt levelünkben tájékoztattunk Önt a Mozdonyvezetők Szakszervezete és a MÁV Zrt., MÁV-START Zrt. között fennálló konfliktusról, kérve közbenjárását a helyzet megoldására. Szakszervezetünk és a hivatkozott Vasútvállalatok közötti súlyos nézeteltérés alapja a felek között 2022. március 9-én aláírt 9833-1/2022/MAV számú Megállapodás, Munkáltató általi teljesítésének elmaradása, így az érintett vasúti munkavállalók jogszerű követelésének semmibe vétele.

Tisztelt Miniszter Úr akkor Építési és beruházási miniszterként nem rendelkezett illetékességi jog - és hatáskörrel, így megkeresésünkre érdemben nem válaszolt. Álláspontunk szerint a MOSZ és a MÁV közötti helyzet azóta sem rendeződött, az akkori levélben foglalt tények továbbra is fennállnak, amelyekről röviden ismét tájékoztatni szeretnénk Önt.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete 2022. március 10. napjára határozatlan idejű sztrájkot hirdetett meg a 2021. évi reálkeresetveszteség kompenzálása érdekében a MÁV-START Zrt.-nél. A meghirdetett sztrájkot az első és másodfokon eljáró bíróság majd a Kúria, felülvizsgálati végzésében is jogszerűnek minősítette.

A jogszerű sztrájk elkerülése érdekében, a MÁV-Csoport vezetőinek javaslata alapján, a Mozdonyvezetők Szakszervezete március 9-én, az akkor fennálló járványügyi helyzetre és az orosz-ukrán háború miatti menekültválságra tekintettel, megállapodást kötött a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójával és a MÁV-START Zrt. vezérigazgatójával.

Ebben a 9833-1/2022/MAV számú megállapodásban a Munkáltatók kötelezettséget vállaltak 300.000,- Ft júliusi egyszeri kifizetésre a mozdonyvezetők, motorvonat-vezetők, FLIRT motorvonat-vezetők részére, ezzel részben teljesítve a MOSZ sztrájkkövetelését, azaz a 2021. évi reálkereset-veszteség kompenzálását. A felek továbbá rögzítették, hogy a fentieken túl minden egyéb évközi kifizetés a többi munkavállalóval azonos módon és mértékben illeti meg a mozdonyvezető, motorvonat-vezető, FLIRT motorvonat-vezető munkakörben foglalkoztatottakat.

A megállapodást a Munkáltatók a mai napig nem teljesítették. A vállalt kötelezettségük alól úgy kívántak kibújni, hogy ezt a kifizetést összemosták a Hároméves bérmegállapodásban rögzített, minden vasutas munkavállalónak 2022 év decemberében járó lojalitási juttatás egy részének decemberről júliusra előrehozott kifizetésével. A sztrájk lemondásához kapcsolódó megállapodás nem tekinthető teljesítettnek egy másik megállapodásban foglalt kötelezettség részteljesítésével (230.000 Ft lojalitási juttatás egyszeri kifizetése) valamint annak csekély mértékű kiegészítésével. (70.000 Ft egyszeri kifizetés)

A további jogviták során a Fővárosi Törvényszék 24.Mpk.75.175/2022/8. számú elsőfokú végzésében a fenti tényt – azaz, hogy a MÁV a megállapodásos kötelezettségét nem teljesítette – két szakaszban is megerősítette, továbbá a Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a 2.Mpkf.35.109/2022/4 számú végzésében – a MÁV fellebbezése ellenére – sem változtatott ezen a megállapításon.    

 A Mozdonyvezetők Szakszervezete álláspontja szerint a rendszerváltoztatás óta, a munkaügyi kapcsolatok terén példátlan jogsértés az, hogy a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. nem teljesítette és nem is kívánja teljesíteni az ez év márciusra meghirdetett jogszerű sztrájk lemondása feltételeként megkötött megállapodásban vállalt kötelezettségét. Elfogadhatatlan számunkra, hogy az egyik legnagyobb köztulajdonban álló gazdasági társaság (MÁV-START Zrt.) vezérigazgatója az általa is aláírt Megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítésére nem intézkedik, a végrehajtásért felelős és döntési jogkörrel bíró humánerőforrás vezérigazgató-helyettes (MÁV Zrt.) szabotálja azt, a jogi főigazgató (MÁV Zrt.) pedig a  „pacta sunt servanda” elvet semmibe véve asszisztál ehhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Mozdonyvezetők Szakszervezete eltökélt abban, hogy minden legitim eszközzel kikényszerítse a sztrájk elkerülése érdekében kötött márciusi Megállapodásban foglaltakat. Mindezek előtt, utolsó lehetőségként fordulunk Önhöz és kérjük közbenjárását a társadalmi béke megőrzése, a megfelelő munkaügyi kapcsolatok helyreállítása érdekében. Kérjük, szíves intézkedését, hogy a sztrájk lemondásához kapcsolódó Megállapodásban foglaltak a MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. részéről betartásra kerüljenek.

Várjuk megtisztelő válaszát

Budapest, 2022. 12. 06.

Üdvözlettel: 

Barsi Balázs

elnök

 

2023 3. szám

Mozdonyvezetők Lapja

2023 3. szám

  • Győzött az Igazság
  • Mindegy, hogy hívjuk, ez bizony vonalbezárás
  • Területi hírek
  • Fékezetlenül
  • Fél életem
  • Egy szerencsétlen vasútvonal kálváriája

Megtekintés Korábbi számok