A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Eldőlt mennyivel emelkednek a bérek a GYSEV-nél

,

Létrejött az idei évre vonatkozó béregyezség a Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek (Mozdonyvezetők Szakszervezete, GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezete,Vasutasok Szakszervezete) és a GYSEV Zrt., a GYSEV CARGO Zrt. között, így 2023. január 1-től visszamenőleges hatállyal alanyi jogon 5%, minimum 55.000.- Ft alapbéremelés valósul meg. Emellett a Cafeteria keret 370 ezerről 420 ezer forintra módosul, ami nettó 30 ezer forint többletet eredményez.

A Munkáltató és az Érdekképviseletek között az év eleje óta folyamatos egyeztetések zajlottak a három évre szóló bérmegállapodásban 2023. évre rögzített 5%-os alapbéremelés mértékének felülvizsgálatával kapcsolatban. Az érdekegyeztető tárgyaláson résztvevő szakszervezetek közösen megfogalmazott, egybehangzó álláspontja volt, hogy a béreknek minimum a KSH által közzétett infláció mértékével kell emelkednie, az alacsonyabb keresetűek körében pedig azon is felül. A kezdetben egymástól rendkívül távol álló álláspontok ellenére a folyamatos, olykor hosszúra nyúló tárgyalásoknak köszönhetően a felek eljutottak arra a szintre, hogy a jelen gazdasági környezethez mérten elfogadható béremelésben állapodjanak meg.. A GYSEV Zrt - mint többségében állami tulajdonú vállalat - esetében a bérfejlesztéshez és annak mértékéhez a tulajdonos hozzájárulása is szükség volt, amely hosszú ideig váratott magára. 

A megállapodásnak megfelelően a február havi munkabérek az emelt alapbérekkel kerülnek kifizetésre, a január havi bérkülönbözet legkésőbb március 20-ig, hóközi kifizetéssel kerül elszámolásra. Az alapbéremelés személyi hatálya kiterjed a GYSEV Zrt. és a GYSEV CARGO Zrt. azon munkavállalóira, akik 2023. február 28-án munkaviszonyban állnak, illetve a felmondási időn lévő munkavállalók közül azokra, akiknek a munkaviszonya nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg.

A megállapodás része további tárgyalások lehetősége, ha azt félév leteltével, az inflációs és gazdasági helyzet megkívánja.

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

  • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
  • Sikeres pályán az RCH
  • Szép volt, jó volt, elég volt!
  • Made in Hungary
  • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok